Menu Smorfia neapolitański
Smorfia neapolitańska - Liczby, znaczenie i interpretacja snów

Historia, początki i legenda neapolitańskiej Smorfia

Ciekawość i legenda najsłynniejszej kabały na świecie


Według historii termin Smorfia jest powiązany z imieniem Morfeusza, boga snu w starożytnej Grecji i wydaje się mieć bardzo starożytne i tajemnicze pochodzenie. W rzeczywistości legenda głosi, że jej początki leżą w żydowskiej kabalistycznej (Qàbbalah) tradycji, ponieważ według kabalistów w Świętej Biblii istnieją słowa, litery i znaki, które mają tajemnicze znaczenia i używa się w nich numerologii do łączenia liczby z każdym imieniem.


Inne, bardziej nowoczesne teorie przypisują powstanie smorfia potrzebie skojarzenia znaczenia snu z życiem codziennym, odnosząc go za pomocą symboli i liczb, często przynosząc pożyteczne rady w prawdziwym życiu. każdego dnia.
Smorfia, zwany także Cabala, jest tradycyjnie związany z miastem Neapol i jego uliczkami, które ma długą tradycję przywiązania do gry loteryjnej.Smorfia neapolitański to najczęściej używana książka o marzeniach, która w tradycji neapolitańskiej składa się z serii 90 liczb, które odpowiadają słowom, przedmiotom, i nazwy, które dzięki dość precyzyjnemu kodowaniu zapewniają różną liczbę w zależności od kontekstu.


W starożytności smorfia był przekazywany ustnie, a następnie zapisywany na papierze, przy użyciu cyfr dla analfabetów, obok liczb, ale w nowocześniejszym smorfia neapolitańskim postacie z panoramy znalazły miejsce nowoczesny lub z niedawnej przeszłości ściśle związany z Neapolem i był źródłem inspiracji dla kina, bohaterem dialogów i szkiców wymyślonych i proponowanych przez neapolitańskich aktorów.


Pasja i filozofia życia, smorfia neapolitański jest matką włoskich kabały, nic naukowego, ale z pewnością folklorystyczną tradycję zrodzoną z ludzi dla ludzi, sposobem na pokładanie nadziei w naszej nieświadomości, w jej reprezentacjach marzenia i liczby w loterii.