Menu Smorfia neapolitański
Smorfia neapolitańska - Liczby, znaczenie i interpretacja snów

Polityka prywatności i plików cookies. lasmorfianapoletana.com

Pliki cookie składają się z fragmentów kodu zainstalowanych w przeglądarce, które pomagają Właścicielowi w świadczeniu Usługi zgodnie z opisanymi celami. Niektóre cele instalowania plików cookie mogą również wymagać zgody użytkownika.

W przypadku, gdy instalacja plików Cookies odbywa się na podstawie zgody, zgodę tę można w każdej chwili swobodnie odwołać, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.


Techniczne i zbiorcze statystyczne pliki cookie

Czynności ściśle niezbędne do działania

Ta Aplikacja wykorzystuje pliki Cookies do zapisywania sesji Użytkownika oraz do wykonywania innych czynności, które są absolutnie niezbędne do działania tej Aplikacji, na przykład w związku z dystrybucją ruchu.


Działania w zakresie zapisywania preferencji, optymalizacji i statystyk

Ta aplikacja wykorzystuje pliki cookie do zapisywania preferencji przeglądania i optymalizacji przeglądania Internetu przez użytkownika. Te pliki cookie obejmują na przykład pliki do ustawiania języka i waluty lub do zarządzania statystykami przez właściciela witryny.


Inne rodzaje plików cookie lub narzędzi stron trzecich, które mogą je instalować

Niektóre z wymienionych poniżej usług zbierają statystyki w formie zbiorczej i anonimowej i mogą nie wymagać zgody Użytkownika lub mogą być zarządzane bezpośrednio przez Administratora Danych - w zależności od tego, co jest opisane - bez pomocy osób trzecich.

Jeżeli wśród narzędzi wskazanych poniżej znajdują się usługi zarządzane przez strony trzecie, mogłyby one - oprócz tego, co określono, a nawet bez wiedzy Właściciela - wykonywać czynności śledzenia użytkowników. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności wymienionych usług.


Powiązanie handlowe

Ten rodzaj usługi umożliwia tej Aplikacji wyświetlanie reklam produktów lub usług oferowanych przez osoby trzecie. Reklamy mogą być wyświetlane zarówno w postaci linków reklamowych, jak i banerów w różnych formach graficznych.
Kliknięcia ikony lub banera opublikowanego w tej Aplikacji są śledzone przez usługi stron trzecich wymienione poniżej i są udostępniane tej Aplikacji.
Aby dowiedzieć się, jakie dane są gromadzone, zapoznaj się z polityką prywatności każdej usługi.


Reklama

Ten rodzaj usługi umożliwia wykorzystywanie Danych użytkownika do celów komunikacji handlowej w różnych formach reklamy, np. Banery, również w związku z zainteresowaniami Użytkownika.
Nie oznacza to, że wszystkie dane osobowe są wykorzystywane w tym celu. Dane i warunki użytkowania podano poniżej.
Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą wykorzystywać pliki cookie do identyfikacji użytkownika lub wykorzystywać technikę retargetingu behawioralnego, tj. Wyświetlania spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach i zachowaniu użytkownika, wykrywanych również poza tą aplikacją. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich usług.


Google AdSense (Google)

Google AdSense to usługa reklamowa świadczona przez Google Inc. Ta usługa wykorzystuje plik cookie „Doubleclick”, który śledzi korzystanie z tej aplikacji i zachowanie użytkownika w odniesieniu do reklam, oferowanych produktów i usług.
Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Doubleclick Cookie poprzez umożliwienie jego dezaktywacji: google.com/settings/ads/onweb/optout.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Luogo del trattamento: USA – Polityka prywatnościZrezygnuj


Google Ad Manager (Google Inc.)

Google Ad Manager to usługa reklamowa świadczona przez Google LLC, z którą Właściciel może prowadzić kampanie reklamowe w połączeniu z zewnętrznymi sieciami reklamowymi, z którymi Właściciel, o ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, nie ma bezpośredniego związku.
Użytkownicy, którzy nie chcą być śledzeni przez różne sieci reklamowe, mogą z nich skorzystać Youronlinechoices. Aby zapoznać się z wykorzystaniem danych przez Google, zobacz Zasady partnerów Google.
Ta usługa wykorzystuje plik cookie „DoubleClick”, który śledzi użycie @{replacement missing: it.privacy_policy_page.interpolation.this_applicationp} oraz zachowanie użytkownika w odniesieniu do reklam, oferowanych produktów i usług.
Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z DoubleClick Cookie poprzez umożliwienie jego dezaktywacji:www.google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=en.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Privacy Policy. Przedmiot podlegający Tarczy Prywatności.


Statystyka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Administratorowi monitorowanie i analizę danych o ruchu i służą do śledzenia zachowań Użytkowników.


Google Analytics z anonimowym adresem IP (Google Ireland Limited)

Google Analytics to usługa analizy sieci świadczona przez firmę Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje dane osobowe zebrane w celu śledzenia i badania korzystania z tej aplikacji, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
Google może wykorzystywać Dane osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.
Ta integracja z Google Analytics sprawia, że ​​Twój adres IP jest anonimowy. Anonimizacja polega na skracaniu adresów IP Użytkowników w granicach państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które przystąpiły do ​​umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany na serwery Google i skrócony w Stanach Zjednoczonych.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA -Polityka prywatnościZrezygnuj


Jak mogę wyrazić zgodę na instalację plików cookie?

Oprócz tego, co wskazano w tym dokumencie, Użytkownik może zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie bezpośrednio z poziomu przeglądarki i uniemożliwić - na przykład - instalowanie ich przez osoby trzecie. Za pomocą preferencji przeglądarki możliwe jest również usunięcie wcześniej zainstalowanych Cookies, w tym Cookies, w których ostatecznie zapisana jest zgoda na instalację plików Cookies przez tę stronę. Użytkownik może znaleźć informacje na temat zarządzania plikami Cookies za pomocą niektórych z najpopularniejszych przeglądarek internetowych, na przykład pod następującymi adresami: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Internet Explorer.

W odniesieniu do plików cookie instalowanych przez osoby trzecie, Użytkownik może również zarządzać swoimi ustawieniami i wycofać zgodę, odwiedzając odpowiedni link rezygnacji (jeśli jest dostępny), korzystając z narzędzi opisanych w polityce prywatności strony trzeciej lub kontaktując się bezpośrednio z osobą trzecią.


Administrator danych


Gianni Orlando

Adres e-mail właściciela: info@lasmorfianapoletana.com


Ponieważ instalacja plików cookie stron trzecich i innych systemów śledzenia za pośrednictwem usług używanych w tej aplikacji nie może być technicznie kontrolowana przez właściciela, wszelkie konkretne odniesienia do plików cookie i systemów śledzenia zainstalowanych przez strony trzecie są traktowane jako orientacyjne. W celu uzyskania pełnych informacji, Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z polityką prywatności wszelkich usług stron trzecich wymienionych w tym dokumencie.

Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność związaną z identyfikacją technologii opartych na plikach cookie, zachęca się Użytkowników do skontaktowania się z Właścicielem w przypadku chęci uzyskania dalszych informacji na temat korzystania z plików cookie przez tę Aplikację.


Zmień ustawienia prywatności