Menu Smorfia neapolitański
Smorfia neapolitańska - Liczby, znaczenie i interpretacja snów

Masakra we francji. Znaczenie snu i liczb.

Znaczenie snu masakra we Francji. Interpretacje i liczby kabały neapolitańskiej.


Francja 66
Znaczenie snu: niepewna przyszłość

masakra ludzi 50
Opis: niechęć do natychmiastowego usunięcia

popełnić masakrę 86
Interpretacja snu: bardzo złożona osobowość

masakra 8
Tłumaczenie: utrata mienia uszkodzenie

zobaczyć masakrę 41
Opis snu: słaba równowaga

dokonać masakry 11
Znaczenie: okres zastoju

masakry lejów 31
Tłumaczenie snu: lęki i lęki

rzeź żołnierzy 62
Interpretacja: walcz z bliskimi

ubój zwierząt 75
Poczucie snu: niebezpieczne pomyłki

rzeź ludzi 48
Co to znaczy: jesteś osobą chętną

mówić szczerze 73
Znaczenie snu: korzystne i korzystne warunki

rzezi i katastrofy 1
Opis: lotnictwo choroby

bezceremonialna mowa 19
Interpretacja snu: dowód uczucia

szczera poczta za granicę 28
Tłumaczenie: pojedyncza przygoda

ubój 1
Opis snu: zgubna katastrofa

rzeź 60
Znaczenie: utrata małego chłopca w twojej rodzinie

szczera kobieta 26
Tłumaczenie snu: miła niespodzianka

konie rzeźne 77
Interpretacja: zaburzenia zdrowia

wymuszone zabijanie 26
Poczucie snu: dobre stosunki

zabijanie dzieci 25
Co to znaczy: przydatne spotkania

zabij kochanka 88
Znaczenie snu: niebezpieczne kłótnie

wół na rzeź 37
Opis: zmienność w miłości

ubój owiec 35
Interpretacja snu: drobne niepowodzenia

krowa na rzeź 22
Tłumaczenie: niepewność co robić

owce na rzeź 20
Opis snu: wahanie

ubój świń 67
Znaczenie: ryzykowne biznesy

cielęcina do uboju 28
Tłumaczenie snu: efemeryczny sukces

kóz rzeźnych 24
Interpretacja: zobowiązania do odroczenia

ubój cieląt 28
Poczucie snu: zaakcentowana chciwość

jagnięta rzeźne 15
Co to znaczy: korespondencja przychodząca

gęsi rzeźne 46
Znaczenie snu: wzrost prestiżu

osły rzeźne 48
Opis: świetne pomysły

byka na rzeź 71
Interpretacja snu: stanowczość celu

bawoły na rzeź 29
Tłumaczenie: niebezpieczne zwierzenia

rzeź kobiet 41
Opis snu: zaspokojona ciekawość

rzeź dzikich bestii 60
Znaczenie: niepewność co do nowych sytuacji

opat który przychodzi nam na spotkanie 31
Tłumaczenie snu: nieszczerość

opat pociągiem 47
Interpretacja: szczęście w miłości

opat w samolocie 13
Poczucie snu: przejściowe trudności

opatka w klasztorze 68
Co to znaczy: spokojne życie

opatka w kościele 84
Znaczenie snu: ciekawe wiadomości

opatka w odosobnieniu 32
Opis: dobry interes

szczekanie w nocy 20
Interpretacja snu: małe zrzeczenie się

pusty strych lub używany jako magazyn 48
Tłumaczenie: sekretna nienawiść

mieszka w mansardowym oknie 34
Opis snu: mały pech

oddawać się bólowi 73
Znaczenie: dobre życzenia

pozwolić sobie na żal 29
Tłumaczenie snu: bezpodstawne obawy

obniżenie rzeki 81
Interpretacja: osłabiający

obniżenie poziomu morza 1
Poczucie snu: złe uczynki

wejść do opactwa 36
Co to znaczy: honorowe postępowanie

siedzieć w opactwie 45
Znaczenie snu: nagłe zmiany

poidło z wołami 54
Opis: następna pomoc

poidła z końmi 68
Interpretacja snu: ciekawa wycieczka

poidła ze zwierzętami hodowlanymi 81
Tłumaczenie: oszustwo przyjaciół

przebrać się za pannę młodą 61
Opis snu: Przepraszam