Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Bloedbad in frankrijk. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom bloedbad in Frankrijk. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


Frankrijk 66
Betekenis van de droom: onzekere toekomst

bloedbad van mensen 50
Omschrijving: wrok onmiddellijk worden verwijderd

een bloedbad plegen 86
Droom interpretatie: zeer complexe persoonlijkheid

bloedbad 8
Vertaling: verlies van goederen schade

zie een bloedbad 41
Droombeschrijving: slecht evenwicht

maak een moord 11
Betekenis: periode van stilstand

slachtingen van de sinkholes 31
Vertaling van de droom: angsten en angsten

bloedbad van soldaten 62
Interpretatie: ruzie met familieleden

het slachten van dieren 75
Gevoel voor de droom: gevaarlijke misstappen

bloedbad van mannen 48
Wat betekent het: je bent een gewillig persoon

spreek openhartig 73
Betekenis van de droom: voordelige en winstgevende voorwaarden

bloedbad en catastrofe 1
Omschrijving: luchtvaart ziekte

botte spraak 19
Droom interpretatie: bewijs van genegenheid

openhartige post voor het buitenland 28
Vertaling: uniek avontuur

slachting 1
Droombeschrijving: rampzalige catastrofe

slagerij 60
Betekenis: verlies van een kleine jongen in uw gezin

uitgesproken vrouw 26
Vertaling van de droom: aangename verrassing

slachtpaarden 77
Interpretatie: gezondheidsstoornissen

gedwongen moord 26
Gevoel voor de droom: goede relaties

het afslachten van kinderen 25
Wat betekent het: nuttige vergaderingen

vermoord de minnaar 88
Betekenis van de droom: gevaarlijke ruzies

os naar de slachting 37
Omschrijving: wispelturigheid in de liefde

slachtschapen 35
Droom interpretatie: kleine tegenslagen

koe om te slachten 22
Vertaling: onzekerheid over wat te doen

schapen naar de slacht 20
Droombeschrijving: aarzeling

het slachten van varkens 67
Betekenis: risicovolle bedrijven

kalfsvlees om te slachten 28
Vertaling van de droom: kortstondig succes

het slachten van geiten 24
Interpretatie: toezeggingen die moeten worden uitgesteld

het slachten van kalveren 28
Gevoel voor de droom: geaccentueerde hebzucht

het slachten van lammeren 15
Wat betekent het: inkomende correspondentie

ganzen slachten 46
Betekenis van de droom: toename van prestige

het slachten van ezels 48
Omschrijving: uitstekende ideeën

stier om te slachten 71
Droom interpretatie: vastberadenheid

buffels om te slachten 29
Vertaling: gevaarlijke vertrouwelingen

slachtvrouwen 41
Droombeschrijving: nieuwsgierigheid tevreden

het slachten van wilde dieren 60
Betekenis: onzekerheden over nieuwe situaties

abt die ons komt ontmoeten 31
Vertaling van de droom: onoprechtheid

abt met de trein 47
Interpretatie: geluk in de liefde

abt in vliegtuig 13
Gevoel voor de droom: tijdelijke moeilijkheden

abdis van het klooster 68
Wat betekent het: stil leven

abdis in de kerk 84
Betekenis van de droom: interessant nieuws

abdis in afzondering 32
Omschrijving: goede deal

blaffen 's nachts 20
Droom interpretatie: kleine verklaring van afstand

lege zolder of gebruikt als opslag 48
Vertaling: Ik haat geheim

wonen in een dakkapel 34
Droombeschrijving: beetje pech

geef toe aan pijn 73
Betekenis: beste wensen

geef toe aan spijt 29
Vertaling van de droom: ongegronde angsten

rivierverlaging 81
Interpretatie: verzwakking

verlaging van de zee 1
Gevoel voor de droom: slechte daden

ga de abdij binnen 36
Wat betekent het: eervol gedrag

zitten in de abdij 45
Betekenis van de droom: plotselinge veranderingen

drinkbak met ossen 54
Omschrijving: volgende hulp

trog met paarden 68
Droom interpretatie: interessante reis

drinkbak met boerderijdieren 81
Vertaling: bedrog van vrienden

om je als bruid te verkleden 61
Droombeschrijving: Sorry