Menu Smorfia neapolitański
Smorfia neapolitańska - Liczby, znaczenie i interpretacja snów

Dzieci je zakrywają. Znaczenie snu i liczb.

Znaczenie snu dzieci je zakrywają. Interpretacje i liczby kabały neapolitańskiej.


zorganizować dzieci 85
Znaczenie snu: pewna zaleta

adoptować dzieci 9
Opis: powodzenia

krzyczeć na dzieci 55
Interpretacja snu: zbliżające się problemy

dzieci okaleczone 42
Tłumaczenie: satysfakcji z zawodu

zdolne dzieci 34
Opis snu: czysty horyzont

bezczelne dzieci 2
Znaczenie: efemeryczne relacje

segregować dzieci 60
Tłumaczenie snu: plotki i obmawianie

religijne dzieci 37
Interpretacja: równowaga wewnętrzna

krzyczeć dzieci 8
Poczucie snu: ekscytujące wiadomości

dzieci które jedzą 65
Co to znaczy: niecierpliwe czekanie

pisz do dzieci 73
Znaczenie snu: impulsy do sprawdzenia

zaniedbują swoje dzieci 38
Opis: nieporozumienia i urazy

wychowankowie 63
Interpretacja snu: okres dużego stresu

dzieci w ramach 65
Tłumaczenie: złagodź swoje zmartwienia a wrócisz bardziej pogodne

dzieci które się uczą 47
Opis snu: przestępstwo

spacyfikować dzieci 5
Znaczenie: dobrze ukierunkowane decyzje

uspokajaj dzieci 14
Tłumaczenie snu: dobre przyjaźnie

dzieci które cię obejmują 76
Interpretacja: zły stan zdrowia dziecka które ma się urodzić

opuszczony przez jego dzieci 2
Poczucie snu: nieoczekiwane straty

ponownie poślubić dzieci 39
Co to znaczy: przegapiona okazja

widzieć upadające dzieci 7
Znaczenie snu: mortorium

bicie dzieci 7
Opis: ukryte oszustwa

odmówić dzieciom 25
Interpretacja snu: niestabilność nerwowa

szczęśliwy z dziećmi 38
Tłumaczenie: przechodząca więź

pełne dzieci 6
Opis snu: przegrana w grze

ciche dzieci 49
Znaczenie: doskonałe możliwości

błogosławcie dzieci 60
Tłumaczenie snu: ważne pomoce

narzekać na dzieci 12
Interpretacja: bogactwa które otrzymasz od krewnego

poślubić dzieci 31
Poczucie snu: triumfować nad wrogami

biedni z dziećmi 35
Co to znaczy: głębokie rozczarowanie

wypędzić dzieci 61
Znaczenie snu: poważne nieporozumienia

dzieci rozmawiają z nimi 1
Opis: uprzedzenie

kochać dzieci 90
Interpretacja snu: zaufanie do krewnych

zadowolić dzieci 18
Tłumaczenie: rozwiązanie nierozstrzygniętego problemu

pożegnanie od dzieci 78
Opis snu: zerwanie relacji

rozpieszczać dzieci 87
Znaczenie: wierzę że możesz uzyskać większy dochód

obfitość dzieci 44
Tłumaczenie snu: małe kłopoty

powierzać dzieci 17
Interpretacja: kłopotów i zmartwień

wychować dzieci 3
Poczucie snu: bezpieczny biznes

szczepić dzieci 37
Co to znaczy: awans społeczny

skarcić dzieci 8
Znaczenie snu: kłopotliwe trudności

miażdżące dzieci 46
Opis: rozwinięta samokontrola

wspierać dzieci 62
Interpretacja snu: prestiż społeczny

nękać dzieci 56
Tłumaczenie: w swoich postanowieniach znajdziesz wiele przeszkód

iść do swoich dzieci 36
Opis snu: niespokojna inteligencja

wydziedziczenie dzieci 61
Znaczenie: podniecenie i ekstrawagancja

nagradzaj dzieci 72
Tłumaczenie snu: doskonała inteligencja

dzieci się śmieją 74
Interpretacja: pocieszające wiadomości

protekcjonalny wobec dzieci 60
Poczucie snu: masz wiele wyrzutów sumienia

nie podobać się dzieciom 81
Co to znaczy: kontrastowało ze szczęściem

polecenie dzieciom 40
Znaczenie snu: smutku

chronić dzieci 88
Opis: spór rozwiązany

żywność dla dzieci 23
Interpretacja snu: udaremnione interesy