Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Kinderen bedekken ze. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom kinderen bedekken ze. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


schik de kinderen 85
Betekenis van de droom: zeker voordeel

kinderen adopteren 9
Omschrijving: succes

schreeuw naar de kinderen 55
Droom interpretatie: dreigende problemen

kinderen verminkt 42
Vertaling: voldoening uit het beroep

capabele kinderen 34
Droombeschrijving: heldere horizon

onbeschaamde kinderen 2
Betekenis: kortstondige relaties

scheiden kinderen 60
Vertaling van de droom: roddelen en roddelen

religieuze kinderen 37
Interpretatie: innerlijke balans

geschreeuw van kinderen 8
Gevoel voor de droom: opwindend nieuws

kinderen die eten 65
Wat betekent het: ongeduldig wachten

schrijf naar kinderen 73
Betekenis van de droom: impulsen om te controleren

kinderen verwaarlozen 38
Omschrijving: misverstanden en wrok

pleegkinderen 63
Droom interpretatie: periode van hoge stress

kinderen in kader 65
Vertaling: verlicht uw zorgen en u zult serener terugkeren

kinderen die studeren 47
Droombeschrijving: misdrijf

kalmeer de kinderen 5
Betekenis: goed gerichte beslissingen

stel kinderen gerust 14
Vertaling van de droom: goede vriendschappen

kinderen die je omhelzen 76
Interpretatie: slechte gezondheid van het kind dat geboren gaat worden

verlaten door zijn kinderen 2
Gevoel voor de droom: onverwachte verliezen

hertrouwen met kinderen 39
Wat betekent het: gemiste kans

zie kinderen vallen 7
Betekenis van de droom: mortorium

kinderen slaan 7
Omschrijving: verborgen oplichting

kinderen weigeren 25
Droom interpretatie: nerveuze instabiliteit

blij met de kinderen 38
Vertaling: passerende band

vol met kinderen 6
Droombeschrijving: verlies voor het spel

rustige kinderen 49
Betekenis: uitstekende mogelijkheden

zegen kinderen 60
Vertaling van de droom: geldige hulpmiddelen

klagen over de kinderen 12
Interpretatie: rijkdom die van je familielid naar je toekomt

trouwen met kinderen 31
Gevoel voor de droom: zegevieren over vijanden

arm met kinderen 35
Wat betekent het: diepe teleurstelling

verdrijf de kinderen 61
Betekenis van de droom: ernstige misverstanden

kinderen chatten met hen 1
Omschrijving: vooroordeel

hou van kinderen 90
Droom interpretatie: vertrouwen in familieleden

kinderen sussen 18
Vertaling: oplossing van een hangende kwestie

afscheid van de kinderen 78
Droombeschrijving: breuk van relaties

kinderen verwennen 87
Betekenis: geloof dat je meer inkomen kunt krijgen

overvloed aan kinderen 44
Vertaling van de droom: kleine problemen

vertrouw kinderen toe 17
Interpretatie: gedoe en zorgen

kinderen opvoeden 3
Gevoel voor de droom: veilige zaken

kinderen vaccineren 37
Wat betekent het: sociale vooruitgang

scheld de kinderen uit 8
Betekenis van de droom: lastige moeilijkheden

kinderen kapot slaan 46
Omschrijving: ontwikkelde zelfbeheersing

steun de kinderen 62
Droom interpretatie: sociaal prestige

de kinderen lastig vallen 56
Vertaling: je zult veel obstakels tegenkomen in je voornemens

ga naar hun kinderen 36
Droombeschrijving: rusteloze intelligentie

de kinderen onterven 61
Betekenis: agitatie en extravagantie

beloon kinderen 72
Vertaling van de droom: uitstekende intelligentie

kinderen lachen 74
Interpretatie: geruststellend nieuws

neerbuigend naar kinderen 60
Gevoel voor de droom: je hebt veel gewetenswroeging

mishagen de kinderen 81
Wat betekent het: tegenover geluk

bevel aan kinderen 40
Betekenis van de droom: van verdriet

bescherm kinderen 88
Omschrijving: geschil opgelost

voedsel voor kinderen 23
Droom interpretatie: gedwarsboomde belangen