Menu Smorfia neapolitański
Smorfia neapolitańska - Liczby, znaczenie i interpretacja snów

Ukryj obiekt. Znaczenie snu i liczb.

Dowiedz się, co to znaczy śnić ukryj obiekt. Interpretacje i liczby kabały neapolitańskiej.


starożytny obiekt 48
Znaczenie snu: duże szanse

ukryj kochanka 8
Opis: walki w rodzinie

srebrny przedmiot 40
Interpretacja snu: trudna praca

strona obiektu 52
Tłumaczenie: niepewność do pokonania

zrobić obiekt 61
Opis snu: zaskakuje pieniędzmi

cenny przedmiot 3
Znaczenie: powodu do niepokoju

wyłowić obiekt 18
Tłumaczenie snu: egoizm i wyrachowanie

ukryj złoto 19
Interpretacja: nie czujesz się pewny siebie

znajdź obiekt 75
Poczucie snu: wymagająca aktywność

ukryć kradzież 11
Co to znaczy: Straty finansowe

ukryj biżuterię 62
Znaczenie snu: niebezpieczne spekulacje

złoty obiekt 16
Opis: decyzje do odroczenia

ukryj owoce 64
Interpretacja snu: potrzeba słodyczy

obiekt 1
Tłumaczenie: niespodziewane szczęście

ukryj jedzenie 73
Opis snu: ciężka depresja

chcę przedmiot 23
Znaczenie: zachęcające wiadomości

dostarczyć przedmiot 52
Tłumaczenie snu: nie lubisz robić przysług

kryształowy obiekt 84
Interpretacja: dziwne nastroje

wyszukaj obiekt 47
Poczucie snu: wymyślne życzenia

zepsuć przedmiot 69
Co to znaczy: nierozważne zakupy

wskazywać obiekt 13
Znaczenie snu: możliwość awansu zawodowego

odsłonić obiekt 39
Opis: tyrania krewnych

porzucić obiekt 2
Interpretacja snu: niespodziewane szczęście

naprawić przedmiot 34
Tłumaczenie: uczciwe zarabianie

ukryj książki 18
Opis snu: strach przed oceną innych

hide uciekł 18
Znaczenie: działanie rozproszone

przywrócić obiekt 41
Tłumaczenie snu: nieoczekiwany zysk

śmieszny przedmiot 81
Interpretacja: nierozważne decyzje

zniszczyć obiekt 90
Poczucie snu: niebezpieczna sytuacja

ukryj litery 60
Co to znaczy: uprzedzenia do przezwyciężenia

ukryj monety 4
Znaczenie snu: nie ufasz innym

Kup przedmiot 16
Opis: efektywna i opłacalna współpraca

podnieś przedmiot 66
Interpretacja snu: przydatne przyjaźnie

brzydki przedmiot 41
Tłumaczenie: zaskakuje pieniędzmi

święty przedmiot 85
Opis snu: dobre energie

zapomnij o obiekcie 74
Znaczenie: obojętność na innych

zrealizować przedmiot 78
Tłumaczenie snu: ustępstw

pomieścić obiekt 5
Interpretacja: zwrot pieniędzy

uszkodzić przedmiot 37
Poczucie snu: niezgoda pasażerów

zagwarantować przedmiot 79
Co to znaczy: gwałtowne i bezużyteczne reakcje

otrzymać przedmiot 22
Znaczenie snu: uciążliwości z życia codziennego

obiekt emaliowany 39
Opis: przywiązujesz zbyt dużą wagę do wyglądu

stracić przedmiot 18
Interpretacja snu: nagła zmiana

bezużyteczny przedmiot 53
Tłumaczenie: potrzeba większej ostrożności w ruchach

przydatny przedmiot 29
Opis snu: nagły sukces

ukryj broń 52
Znaczenie: izolacja i nuda

ukryj portfel 56
Tłumaczenie snu: spory ze współpracownikami

szklany przedmiot 26
Interpretacja: pokonać przeszkody

dać przedmiot 89
Poczucie snu: łatwe i korzystne zrozumienie

ukryj chleb 46
Co to znaczy: podstawowe potrzeby życia

mały przedmiot lub rzecz 32
Znaczenie snu: wyniosłość

ukryć więźniów 14
Opis: dokuczliwe problemy

ukryj prawdę 76
Interpretacja snu: masz ciężar na swoim sumieniu

chwycić przedmiot 9
Tłumaczenie: uniknięto niebezpieczeństwa

ukryj wady 35
Opis snu: pragnienie poczucia większej ochrony