Menu Smorfia neapolitański
Smorfia neapolitańska - Liczby, znaczenie i interpretacja snów

Sprzedawać ciasta. Znaczenie snu i liczb.

Znaczenie snu sprzedawać ciasta. Interpretacje i liczby kabały neapolitańskiej.


oglądać lub piec ciasta 20
Znaczenie snu: radość i zysk

dużo sprzedawać 32
Opis: iluzje miłości

słodkie ciasta 20
Interpretacja snu: radość

sprzedawać zegarki 40
Tłumaczenie: zdolności intelektualne

sprzedawać małże 7
Opis snu: samotność

sprzedawać szmaty 6
Znaczenie: miara i realizm

sprzedawać szmaragd 57
Tłumaczenie snu: trudna praca

sprzedać wołu 25
Interpretacja: nadmierne napięcie

sprzedać szynkę 17
Poczucie snu: niepewność

sprzedawać książki 70
Co to znaczy: zobowiązania do dotrzymania

sprzedawać ubrania 77
Znaczenie snu: momenty kryzysu

sprzedawać produkty 83
Opis: walidacja raportów

sprzedawać futra 3
Interpretacja snu: nadzieje opadły

sprzedać plon 81
Tłumaczenie: promienna i świetlana przyszłość

sprzedać lochę 20
Opis snu: osobisty sukces

sprzedawać samochody 34
Znaczenie: interesujące sprawy

sprzedawać zabawki 78
Tłumaczenie snu: wiadomości z daleka

sprzedać wiśnie 38
Interpretacja: niezdecydowanie i niepewność

sprzedać złom 19
Poczucie snu: umowy do zbadania

sprzedać rękawiczki 14
Co to znaczy: stan apatii

sprzedawać zioła 13
Znaczenie snu: korzystne oferty

sprzedawać akcje 68
Opis: zazdrosnych przyjaciół

sprzedawać warzywa 76
Interpretacja snu: obiektyw osiągnięć

sprzedawać słodycze 69
Tłumaczenie: melancholia i niezadowolenie

sprzedam słonkę 82
Opis snu: zaburzenia sentymentalne

sprzedać gospodarstwo 36
Znaczenie: jesteś w konflikcie z młodą osobą

sprzedać obraz 52
Tłumaczenie snu: skontrastowany autorytet

sprzedać dom wiejski 41
Interpretacja: bezpieczne uczucia

sprzedawać trufle 27
Poczucie snu: po prostu rozwaga

piekarnik z ciastami 41
Co to znaczy: podatność

sprzedać akwarelę 15
Znaczenie snu: uzasadnione wątpliwości

sprzedać sztućce 63
Opis: doskonalenie biznesu

sprzedać mózg 43
Interpretacja snu: nieprzewidziane wymagające wydatki

sprzedać budynki 43
Tłumaczenie: decyzje do rozważenia

sprzedawać na raty 41
Opis snu: małe rozczarowania

sprzedawać na wagę 40
Znaczenie: kontrastuje do zmiany rozmiaru

sprzedawać grejpfruty 3
Tłumaczenie snu: kłopoty z rodziną

sprzedać jaskry 60
Interpretacja: niestabilny charakter

sprzedać ziemię 2
Poczucie snu: napięcie i zmartwienia

daty sprzedaży 44
Co to znaczy: nieoczekiwane wydarzenia i niepowodzenia

sprzedać buty 19
Znaczenie snu: wpadki w podróży

sprzedam owoce kandyzowane 34
Opis: dobre perspektywy w miłości

sprzedać genialny 57
Interpretacja snu: trudności w pracy

sprzedać satynę 80
Tłumaczenie: zmienność

sprzedać łódź 43
Opis snu: upór i upór

sprzedać rubin 57
Znaczenie: trudna praca

zamów słodycze 75
Tłumaczenie snu: zasady których należy przestrzegać

sprzedać radicchio 72
Interpretacja: niebezpieczne rozproszenie

sprzedać mieszkanie 9
Poczucie snu: stracił zaufanie

sprzedawać kokainę 81
Co to znaczy: możliwość zmian

sprzedać perfumy 49
Znaczenie snu: powodzenia

sprzedać bazar 9
Opis: zmienne szczęście

sprzedawać buty 36
Interpretacja snu: inicjatywy i optymizm

sprzedać coś 13
Tłumaczenie: patrzeć bardziej na siebie a nie na innych

sprzedawać kwiaty 90
Opis snu: ciekawy flirt

sprzedawać po ustalonej cenie 8
Znaczenie: mało praktyczny sens