Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Verkoop taarten. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom verkoop taarten. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


bekijk of bak taarten 20
Betekenis van de droom: vreugde en gewin

veel verkopen 32
Omschrijving: illusies van liefde

zoete cakes 20
Droom interpretatie: vreugde

horloges verkopen 40
Vertaling: Intellectuele vaardigheden

verkopen mosselen 7
Droombeschrijving: eenzaamheid

verkoop vodden 6
Betekenis: maat en realisme

smaragd verkopen 57
Vertaling van de droom: moeilijk werk

verkoop een os 25
Interpretatie: overmatige spanning

verkoop ham 17
Gevoel voor de droom: onzekerheid

boeken verkopen 70
Wat betekent het: toezeggingen om te houden

kleding verkopen 77
Betekenis van de droom: momenten van crisis

koopwaar verkopen 83
Omschrijving: validatie van rapporten

bont verkopen 3
Droom interpretatie: hoop vervlogen

verkoop een oogst 81
Vertaling: stralende en schitterende toekomst

verkoop de zeug 20
Droombeschrijving: persoonlijk succes

auto's verkopen 34
Betekenis: zaken van belang

speelgoed verkopen 78
Vertaling van de droom: nieuws van ver

verkoop kersen 38
Interpretatie: besluiteloosheid en onzekerheid

verkoop een schroot 19
Gevoel voor de droom: overeenkomsten te onderzoeken

handschoenen verkopen 14
Wat betekent het: staat van apathie

kruiden verkopen 13
Betekenis van de droom: voordelige aanbiedingen

aandelen verkopen 68
Omschrijving: jaloerse vrienden

groenten verkopen 76
Droom interpretatie: trage prestaties

snoep verkopen 69
Vertaling: melancholie en ontevredenheid

verkopen houtsnip 82
Droombeschrijving: sentimentele stoornissen

verkoop een boerderij 36
Betekenis: je bent in conflict met een jongere

verkoop een schilderij 52
Vertaling van de droom: tegenovergestelde autoriteit

verkoop een huis 41
Interpretatie: veilige genegenheid

verkopen truffels 27
Gevoel voor de droom: gewoon voorzichtigheid

oven met cakes 41
Wat betekent het: gevoeligheid

verkoop een aquarel 15
Betekenis van de droom: gerechtvaardigde twijfels

zilverwerk verkopen 63
Omschrijving: zakelijke verbetering

verkoop de hersenen 43
Droom interpretatie: onvoorziene veeleisende uitgaven

gebouwen verkopen 43
Vertaling: beslissingen om na te denken

verkopen in termijnen 41
Droombeschrijving: kleine teleurstellingen

verkopen op gewicht 40
Betekenis: contrasten die moeten worden aangepast

verkoop grapefruits 3
Vertaling van de droom: problemen met familie

boterbloemen verkopen 60
Interpretatie: onstabiel karakter

land verkopen 2
Gevoel voor de droom: spanning en zorgen

verkoop data 44
Wat betekent het: onverwachte gebeurtenissen en tegenslagen

verkoop laarzen 19
Betekenis van de droom: reisongevallen

verkoop gekonfijt fruit 34
Omschrijving: goede vooruitzichten in de liefde

verkoop een briljant 57
Droom interpretatie: moeite met werken

verkoop een satijn 80
Vertaling: wispelturigheid

verkoop een boot 43
Droombeschrijving: koppigheid en koppigheid

verkoop een robijn 57
Betekenis: moeilijk werk

snoep bestellen 75
Vertaling van de droom: regels die moeten worden gerespecteerd

verkoop de radicchio 72
Interpretatie: gevaarlijke afleiding

verkoop een appartement 9
Gevoel voor de droom: vertrouwen verloren

cocaïne verkopen 81
Wat betekent het: mogelijkheid van wijzigingen

verkoop een parfum 49
Betekenis van de droom: succes

verkoop een bazaar 9
Omschrijving: veranderlijk geluk

schoenen verkopen 36
Droom interpretatie: initiatieven en optimisme

om iets te verkopen 13
Vertaling: kijk meer naar zichzelf en niet naar anderen

verkoop bloemen 90
Droombeschrijving: interessante flirt

verkopen tegen een vaste prijs 8
Betekenis: weinig praktisch gevoel