Menu Smorfia neapolitański
Smorfia neapolitańska - Liczby, znaczenie i interpretacja snów

Przywołanie listu w pracy. Znaczenie snu i liczb.

Znaczenie snu przywołanie listu w pracy. Interpretacje i liczby kabały neapolitańskiej.


nieszczęście w pracy 25
Znaczenie snu: spory których należy unikać

pracownik w pracy 69
Opis: plany na przyszłość

katastrofa w pracy 25
Interpretacja snu: niebezpieczne kłótnie

rolnik w pracy 87
Tłumaczenie: ktoś wokół ciebie jest bardzo uparty

ratownik w pracy 27
Opis snu: straty materialne

arkusz listu 55
Znaczenie: zrozumienie z przyjaciółmi

szewc w pracy 16
Tłumaczenie snu: ciekawość karana

oderwij list 72
Interpretacja: aranżacja umowy

zanurzony w pracy 26
Poczucie snu: niepokojenie

podpisz list 52
Co to znaczy: przesadna emocjonalność

przetłumacz list 20
Znaczenie snu: pokonać przeszkody

transkrybuj list 8
Opis: kłopoty ze współpracownikami

poprzeć list 84
Interpretacja snu: zaimprowizowane powitanie

polecam list 15
Tłumaczenie: bezpodstawne obawy

list kochanka 3
Opis snu: zdolności organizacyjne

powieszony w pracy 53
Znaczenie: myśli o zemście

zapieczętuj list 36
Tłumaczenie snu: zmęczenie fizyczne

list zamknięty 65
Interpretacja: charakter emocjonalny

wyciąg z listu 27
Poczucie snu: nierozwiązane wątpliwości

zastosowany do pracy 72
Co to znaczy: nowe zainteresowania

zakończyć list 55
Znaczenie snu: szkodliwe relacje

przeczytaj list 9
Opis: gorzka równowaga

rozsądny w pracy 89
Interpretacja snu: otrzymasz porady dotyczące bezpieczeństwa

pochłonięty pracą 43
Tłumaczenie: gorzkie rozczarowanie

Napisać list 54
Opis snu: radości miłości

skopiuj list 2
Znaczenie: zdradzona w dobrej wierze

list od jego syna 3
Tłumaczenie snu: potrzeba ostrożności

list od przyjaciela 1
Interpretacja: utrata i uszkodzenie

list anonimowy 50
Poczucie snu: błędy do naprawy

dostarczył list 8
Co to znaczy: korzystne projekty pracy

opieczętować list 55
Znaczenie snu: dobre pomysły do ​​wdrożenia

ponownie przeczytaj list 48
Opis: nadchodzą wiadomości

zabezpieczyć list 26
Interpretacja snu: będziesz mógł nadać swoim działaniom pewną ciągłość

szarmancki list 1
Tłumaczenie: pasjonujące pomysły

wytrwale w pracy 14
Opis snu: małe opozycje

zobaczyć pracowników przy pracy 21
Znaczenie: obfitość

otwórz list 24
Tłumaczenie snu: nadzieje zniknęły

nieregularny w pracy 7
Interpretacja: nowe obowiązki

zobaczyć ogrodnika przy pracy 22
Poczucie snu: dobry interes

rozpieczętować list 5
Co to znaczy: nadmierny dynamizm

list ze znaczkami 54
Znaczenie snu: rodzinne kłótnie

coaching w pracy 46
Opis: smutek

list wymieniony w żałobie 73
Interpretacja snu: radość i spokój

list zamykający 44
Tłumaczenie: tymczasowy sprzeciw

list wyślij go 81
Opis snu: coś w twoim codziennym życiu wymaga twojej uwagi

skłonność do pracy 33
Znaczenie: strata pieniędzy

przynieś list 49
Tłumaczenie snu: pokonać przeszkody

wysłać list 38
Interpretacja: spokój pomysłów

list otwarty 29
Poczucie snu: zamknięty charakter

wołowina w pracy 76
Co to znaczy: troska o rodziców

odpowiedzieć listownie 90
Znaczenie snu: mądrość celu

napisz anonimowy list 16
Opis: żal