Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Terugroepen van brieven op het werk. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom terugroepen van brieven op het werk. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


ongeluk op het werk 25
Betekenis van de droom: geschillen om te vermijden

werknemer op het werk 69
Omschrijving: plannen voor de toekomst

rampen op het werk 25
Droom interpretatie: gevaarlijke ruzies

boer aan het werk 87
Vertaling: iemand om je heen is erg koppig

badmeester op het werk 27
Droombeschrijving: materieel verlies

brief blad 55
Betekenis: begrip met vrienden

schoenmaker op het werk 16
Vertaling van de droom: nieuwsgierigheid gestraft

scheur een brief af 72
Interpretatie: regeling van een deal

ondergedompeld in werk 26
Gevoel voor de droom: Intimidatie

teken een brief 52
Wat betekent het: overdreven emotionaliteit

vertaal een brief 20
Betekenis van de droom: obstakels overwonnen

transcribeer een brief 8
Omschrijving: problemen met medewerkers

onderschrijven een brief 84
Droom interpretatie: spontaan welkom

een brief aanbevelen 15
Vertaling: ongegronde angsten

minnaar brief 3
Droombeschrijving: organisatorische capaciteit

opgehangen op het werk 53
Betekenis: gedachten van wraak

verzegel een brief 36
Vertaling van de droom: fysieke vermoeidheid

gesloten brief 65
Interpretatie: emotioneel karakter

uittreksel uit brief 27
Gevoel voor de droom: onopgeloste twijfels

toegepast op het werk 72
Wat betekent het: nieuwe interesses

sluit een brief af 55
Betekenis van de droom: schadelijke relaties

lees een brief 9
Omschrijving: bitter evenwicht

verstandig op het werk 89
Droom interpretatie: u krijgt veiligheidsadvies

opgaan in werk 43
Vertaling: bittere teleurstelling

Schrijf een brief 54
Droombeschrijving: vreugden van liefde

kopieer een brief 2
Betekenis: goede trouw verraden

brief van zijn zoon 3
Vertaling van de droom: voorzichtigheid geboden

brief van een vriend 1
Interpretatie: verlies en schade

anonieme brief 50
Gevoel voor de droom: fouten die moeten worden hersteld

hij bezorgde een brief 8
Wat betekent het: gunstige werkprojecten

stempel een brief 55
Betekenis van de droom: goede ideeën om uit te voeren

herlees een brief 48
Omschrijving: nieuws komt eraan

zorg voor een brief 26
Droom interpretatie: u kunt een zekere continuïteit aan uw activiteiten geven

dappere brief 1
Vertaling: gepassioneerde ideeën

ijverig in het werk 14
Droombeschrijving: kleine opposities

werknemers aan het werk zien 21
Betekenis: overvloed

open een brief 24
Vertaling van de droom: hoop verdwenen

grillig in het werk 7
Interpretatie: nieuwe verantwoordelijkheden

zie een tuinman aan het werk 22
Gevoel voor de droom: goede zaken

maak een brief los 5
Wat betekent het: overdreven dynamiek

brief met postzegels 54
Betekenis van de droom: familie ruzies

coaching op het werk 46
Omschrijving: droefheid

brief vermeld in rouw 73
Droom interpretatie: vreugde en sereniteit

slotbrief 44
Vertaling: tijdelijke oppositie

brief stuur het 81
Droombeschrijving: iets in uw dagelijkse leven heeft uw aandacht nodig

neiging om te werken 33
Betekenis: geldverlies

breng een brief 49
Vertaling van de droom: obstakels overwinnen

stuur een brief 38
Interpretatie: sereniteit van ideeën

open brief 29
Gevoel voor de droom: gesloten karakter

rundvlees op het werk 76
Wat betekent het: zorg voor ouders

antwoord per brief 90
Betekenis van de droom: wijsheid van doel

schrijf een anonieme brief 16
Omschrijving: spijt