Menu Smorfia neapolitański
Smorfia neapolitańska - Liczby, znaczenie i interpretacja snów

Gościć krewnego. Znaczenie snu i liczb.

Znaczenie snu gościć krewnego. Interpretacje i liczby kabały neapolitańskiej.


gościć krewnego 12
Znaczenie snu: nieoczekiwane wydatki

zobaczyć krewnego 81
Opis: niestałość uczuciowa

ugościć przyjaciela 69
Interpretacja snu: korzystna oferta

otrzymać krewnego 2
Tłumaczenie: decyzja w działaniach

rozpoznać krewnego 71
Opis snu: lojalny charakter

przyjąć wroga 23
Znaczenie: gwałtowne dyskusje

pocałuj krewnego 76
Tłumaczenie snu: przeciwności losu w rodzinie

pomścij krewnego 80
Interpretacja: nieprzyjemna niespodzianka

ułatwić krewnemu 80
Poczucie snu: wesołość

delegować krewnego 3
Co to znaczy: niepokojące zmęczenie fizyczne

oczerniać krewnego 50
Znaczenie snu: mała stałość w pracy

poczekaj na krewnego 75
Opis: umartwienia

pomieścić rowery 39
Interpretacja snu: sterylne projekty

obudź krewnego 38
Tłumaczenie: wydatki do kontroli

faworyzować krewnego 68
Opis snu: spory prawne

pomóc krewnemu 23
Znaczenie: pracowitość

poślubić krewnego 72
Tłumaczenie snu: niepotrzebne czekanie

brzydzić się krewnym 24
Interpretacja: pobudliwość i nieprzewidywalność

zabić krewnego 12
Poczucie snu: strata pieniędzy

zniesławić krewnego 41
Co to znaczy: utrata ochrony

dziękuję krewnemu 19
Znaczenie snu: podwyższona wrażliwość

pomieścić samochody 32
Opis: niepewności i wątpliwości

dźgnięty przez krewnego 83
Interpretacja snu: strata i nieszczęście

pokrzywdzony przez krewnego 81
Tłumaczenie: wewnętrzne bezpieczeństwo

współczucie krewnemu 76
Opis snu: utrudnione programy

uderzyć krewnego 18
Znaczenie: cierpiała niesprawiedliwość

marnotrawstwo krewnego 66
Tłumaczenie snu: smutek i melancholia

schlebiać krewnemu 16
Interpretacja: fałszywi przyjaciele

przytul ponownie krewnego 45
Poczucie snu: dobra organizacja

okraść krewnego 5
Co to znaczy: upadek nadziei

obalić krewnego 45
Znaczenie snu: zwrot pieniędzy

mile widziana osoba 46
Opis: smutne chwile które wkrótce miną

grozić krewnemu 67
Interpretacja snu: brak obiektywizmu

zaproś krewnego 86
Tłumaczenie: zrzędliwy charakter

podobizna krewnego 80
Opis snu: szczęście i spokój

utrata krewnego 68
Znaczenie: ciche małżeństwo

zdyskredytować krewnego 51
Tłumaczenie snu: utrata ochrony

przytul krewnego 60
Interpretacja: pomysły odrzucone

modląca się trumna krewnego 4
Poczucie snu: głęboki ból który spowoduje zmianę postępowania

dziedziczyć po krewnym 39
Co to znaczy: nowości w rodzinie

pogrzeb bliskiego krewnego lub przyjaciela 4
Znaczenie snu: szanować majątek dziedzictwo korzystne małżeństwo

oddany krewnemu 43
Opis: oszukane sytuacje

spadkobierca krewnego 45
Interpretacja snu: przyznane przysługi

pomieścić krawat 8
Tłumaczenie: dano wam specjalne przesłanie z królestwa duchowego

witajcie modlitwę 35
Opis snu: szczęście

uważaj na krewnego 8
Znaczenie: przyjaźń starych ludzi

wykorzystywać krewnego 80
Tłumaczenie snu: przelotny smutek

towarzyszyć krewnemu 55
Interpretacja: będziesz mieć kontrasty zainteresowania

pomieścić obiekt 5
Poczucie snu: zwrot pieniędzy

rocznica śmierci krewnego 81
Co to znaczy: bezpieczna przyjaźń

chodzenie z krewnym 6
Znaczenie snu: zmiana wydarzeń

bogaty krewny 7
Opis: grzech próżności

zobaczyć krewną umiera 19
Interpretacja snu: słuszne aspiracje

pogrzeb krewnego 19
Tłumaczenie: niebezpieczeństwo nieszczęścia

kłócić się z krewnym 40
Opis snu: poufność i dyplomacja