Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Een familielid hosten. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom een familielid hosten. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


een familielid hosten 12
Betekenis van de droom: onverwachte uitgaven

zie een familielid 81
Omschrijving: affectieve wisselvalligheid

een vriend hosten 69
Droom interpretatie: voordelige deal

een familielid ontvangen 2
Vertaling: beslissing in acties

erken een familielid 71
Droombeschrijving: loyaal karakter

host een vijand 23
Betekenis: gewelddadige discussies

kus een familielid 76
Vertaling van de droom: tegenslag in het gezin

een familielid wreken 80
Interpretatie: onaangename verrassing

een familielid vergemakkelijken 80
Gevoel voor de droom: opgewektheid

een familielid delegeren 3
Wat betekent het: zorgwekkende fysieke vermoeidheid

laster een familielid 50
Betekenis van de droom: weinig standvastigheid in het werk

wacht op een familielid 75
Omschrijving: verstervingen

geschikt voor fietsen 39
Droom interpretatie: steriele projecten

maak een familielid wakker 38
Vertaling: te beheersen uitgaven

een familielid begunstigen 68
Droombeschrijving: juridische geschillen

help een familielid 23
Betekenis: bedrijvigheid

trouwen met een familielid 72
Vertaling van de droom: onnodig wachten

verafschuw een familielid 24
Interpretatie: prikkelbaarheid en onvoorspelbaarheid

vermoord een familielid 12
Gevoel voor de droom: geldverlies

het belasteren van een familielid 41
Wat betekent het: verlies van bescherming

bedank een familielid 19
Betekenis van de droom: verhoogde gevoeligheid

geschikt voor auto's 32
Omschrijving: onzekerheden en twijfels

gestoken door familielid 83
Droom interpretatie: verlies en ongeluk

geschaad door een familielid 81
Vertaling: innerlijke zekerheid

medelijden hebben met een familielid 76
Droombeschrijving: gehinderde programma's

een familielid raken 18
Betekenis: onrecht leed

verspilling van een familielid 66
Vertaling van de droom: verdriet en melancholie

een familielid vleien 16
Interpretatie: valse vrienden

knuffel opnieuw een familielid 45
Gevoel voor de droom: goede organisatie

een familielid beroven 5
Wat betekent het: ineenstorting van de hoop

een familielid weerleggen 45
Betekenis van de droom: teruggave van geld

welkom persoon 46
Omschrijving: droevige momenten die snel voorbij zullen gaan

een familielid bedreigen 67
Droom interpretatie: gebrek aan objectiviteit

nodig een familielid uit 86
Vertaling: chagrijnig karakter

beeltenis van een familielid 80
Droombeschrijving: geluk en rust

een familielid verliezen 68
Betekenis: rustig huwelijk

een familielid in diskrediet brengen 51
Vertaling van de droom: verlies van bescherming

knuffel een familielid 60
Interpretatie: ideeën afgewezen

biddende doodskist van een familielid 4
Gevoel voor de droom: diepe pijn die een gedragsverandering zal veroorzaken

erven van een familielid 39
Wat betekent het: nieuws in de familie

begrafenis van een familielid of goede vriend 4
Betekenis van de droom: eer rijkdom erfopvolging voordelig huwelijk

toegewijd aan een familielid 43
Omschrijving: bedrogen situaties

erfgenaam van een familielid 45
Droom interpretatie: gunsten verleend

geschikt voor stropdas 8
Vertaling: er is een speciale boodschap aan je gegeven vanuit het spirituele rijk

welkom een ​​gebed 35
Droombeschrijving: geluk

wees op uw hoede voor een familielid 8
Betekenis: vriendschap van oude mensen

een familielid uitbuiten 80
Vertaling van de droom: vluchtig verdriet

een familielid begeleiden 55
Interpretatie: u zult tegenstellingen van belang hebben

plaats object 5
Gevoel voor de droom: teruggave van geld

verjaardag van het overlijden van een familielid 81
Wat betekent het: veilige vriendschap

wandelen met een familielid 6
Betekenis van de droom: afwisseling van evenementen

rijk familielid 7
Omschrijving: zonde van ijdelheid

om een ​​familielid te zien sterven 19
Droom interpretatie: juiste ambities

begrafenis van een familielid 19
Vertaling: gevaar voor ongeluk

ruzie met een familielid 40
Droombeschrijving: vertrouwelijkheid en diplomatie