Menu Smorfia neapolitański
Smorfia neapolitańska - Liczby, znaczenie i interpretacja snów

Czysta piwnica. Znaczenie snu i liczb.

Znaczenie snu czysta piwnica. Interpretacje i liczby kabały neapolitańskiej.


piwnica z towarem 15
Znaczenie snu: zaburzenia moralne

szczur piwniczny 1
Opis: nieoczekiwana strata

bielona piwnica 65
Interpretacja snu: żywość

piwnica z belkami 2
Tłumaczenie: delikatne pytanie do rozwiązania

piwnica z węglem 26
Opis snu: przysługi odrzucone

balustrada piwnicy 9
Znaczenie: podbił dobrobyt

wynająć piwnicę 66
Tłumaczenie snu: kolejne zalety

zamknij piwnicę 45
Interpretacja: radość w rodzinie

spleśniała piwnica 12
Poczucie snu: sentymentalne podboje

ruszt piwniczny 11
Co to znaczy: ukrytych wrogów

karczmarz w piwnicy 75
Znaczenie snu: tajne wątki

zejdź do piwnicy 57
Opis: fizyczna depresja

magazyn z zapasami 22
Interpretacja snu: szkodliwe relacje

właz do piwnicy 65
Tłumaczenie: brak obiektywizmu

świeca do piwnicy 79
Opis snu: zdrada pracowników

beczka w piwnicy 10
Znaczenie: pomieszane i nieuporządkowane pomysły

mrówka w piwnicy 6
Tłumaczenie snu: subtelne działania

piwnica z beczkami 74
Interpretacja: konstruktywna energia

czysta paleta 23
Poczucie snu: nowe energie

piwnica z drewnem 87
Co to znaczy: krytykowana spontaniczność

pijany celnik 66
Znaczenie snu: ciekawe spotkanie

czysta miska 24
Opis: chwilowy entuzjazm

Dom wina 6
Interpretacja snu: choroba i nędza

czysta watolina 9
Tłumaczenie: trudne rozwiązania

powieszony w piwnicy 21
Opis snu: skuteczne w problemach osobistych

czysta przyjaźń 39
Znaczenie: skomplikowane problemy

czysty bagnet 30
Tłumaczenie snu: późna pokuta

winiarnia z beczkami 74
Interpretacja: siła twórcza

czysta koszula 63
Poczucie snu: zerwać z krewnymi

czysta butelka dla niemowląt 68
Co to znaczy: spokój

czysta szafa 71
Znaczenie snu: wizyty krewnych

czyste wiadro 89
Opis: wsparcie ze strony przyjaciół

czyste miasto 23
Interpretacja snu: kapryśny duch

czysta spódnica 56
Tłumaczenie: kłopotliwe problemy

czysta hodowla 3
Opis snu: silne zabezpieczenia

czysta rudera 61
Znaczenie: wielka siła wewnętrzna

myjka ręcznik serwetka czysta 4
Tłumaczenie snu: odkryto oszustwa

czysty okap kominowy 70
Interpretacja: możliwość nowych miejsc pracy

piwnica z drewna 37
Poczucie snu: postawy krytykowane

piwnica z zapasami 22
Co to znaczy: niepewne relacje

czysta rzeka 65
Znaczenie snu: wniosek że opóźnienia

czysty strych 13
Opis: jesteś racjonalny

czysty podkoszulek 38
Interpretacja snu: miłosna dygresja

czysty kołnierz 62
Tłumaczenie: spokój umysłu

czysty koc 38
Opis snu: gnuśność i lenistwo

czysty zlew 16
Znaczenie: zażenowania

czysta posciel 26
Tłumaczenie snu: odwzajemniona miłość

czysty widelec 66
Interpretacja: szczęście w grze

czysta popielniczka 81
Poczucie snu: nagła decyzja

piwnica z węglem drzewnym 26
Co to znaczy: brak pomocy

czyste trociny 71
Znaczenie snu: pragnienie odnowy

czysty obrus 51
Opis: zarabiać na pracy

czyste dziecko 46
Interpretacja snu: niepokój o dziecko

zobacz czysty bandaż 7
Tłumaczenie: dobry i przejrzysty biznes

czysta woda 53
Opis snu: nieporozumienia w pracy