Menu Smorfia neapolitański
Smorfia neapolitańska - Liczby, znaczenie i interpretacja snów

Biust bohatera. Znaczenie snu i liczb.

Znaczenie snu biust bohatera. Interpretacje i liczby kabały neapolitańskiej.


odpiąć biust 34
Znaczenie snu: wysiłki jakie należy podjąć

zmień biust 7
Opis: praktyczne decyzje

zapiąć biust 7
Interpretacja snu: niestałość w miłości

popiersie z gliny 29
Tłumaczenie: zdrowe spostrzeżenia

popiersie z marmuru 70
Opis snu: wykonane dobre rezolucje

woskowany biust 39
Znaczenie: potrzeba odpoczynku

popiersie drewniane 67
Tłumaczenie snu: wytrzymałość fizyczna

biust gipsowy 84
Interpretacja: szczęście w miłości

popiersie człowieka 86
Poczucie snu: złe intencje

popiersie kobiety 68
Co to znaczy: męski podziw

baza z biustem 49
Znaczenie snu: niespokojny spokój

popiersie z papier mache 4
Opis: twórczy duch

popiersie 83
Interpretacja snu: umowa zawarta

popiersie z brązu 65
Tłumaczenie: dobre znaki

zobacz lub poczuj bohatera 11
Opis snu: cnota

żelazne popiersie 20
Znaczenie: wielka przewaga i zysk

biust skrzynie 50
Tłumaczenie snu: decyzje zgadywanie

być bohaterem 11
Interpretacja: czujesz się samotny w warunkach zawodowych

koperty klejowe 3
Poczucie snu: fałszywa pozycja

migrena 34
Co to znaczy: utrata żony i dzieci

statuetka 66
Znaczenie snu: możliwości jeszcze nie wyrażone

kolos 11
Opis: nieuchronna ruina

kariatyda 90
Interpretacja snu: szeroki zakres widoków

Posąg 55
Tłumaczenie: Miłość oszukiwać

noga posągu 65
Opis snu: zazdrość

marmurowy posąg 27
Znaczenie: świetna samokontrola

gliniany posąg 12
Tłumaczenie snu: jasne i zdecydowane pomysły

starożytny posąg 67
Interpretacja: następna przygoda

dłuta posąg 18
Poczucie snu: niepokój z zazdrości

złamany posąg 7
Co to znaczy: złamanie serca

pozłocić posąg 43
Znaczenie snu: nagrodzony przez Twój projekt

pomnik konny 65
Opis: nowe znajomości

kolumna z posągiem 3
Interpretacja snu: pieniądze

Statuła z Bronzu 1
Tłumaczenie: osłabiona wola

święty posąg 6
Opis snu: wyróżnienia w domu

rzeźba z brązu 90
Znaczenie: szczęście w miłości

przywrócić posąg 46
Tłumaczenie snu: przydatne podpory

wyrzeźbić posąg 18
Interpretacja: zdolność do darowizn

zniszczyć posąg 21
Poczucie snu: spory prawne

podobizna krewnego 80
Co to znaczy: szczęście i spokój

inauguracyjna statua 88
Znaczenie snu: praca prześladowania

podstawa z posągiem 14
Opis: nadzieje i porażki

posąg Madonny 33
Interpretacja snu: ważna ochrona

statua ecce homo 25
Tłumaczenie: niebezpieczna sprawa

opatka w klasztorze 68
Opis snu: spokojne życie

obniżenie rzeki 81
Znaczenie: osłabiający

sukienka dziecka 3
Tłumaczenie snu: zaimprowizowany

kemping nad morzem 37
Interpretacja: wewnętrzne radości

czysta woda 53
Poczucie snu: nieporozumienia w pracy

gryźć z głodu 16
Co to znaczy: sprzeczanie się

cudzołóstwo człowieka 59
Znaczenie snu: przemijające niezadowolenie

spotkanie generałów 48
Opis: zasłużona kara

płonący samolot 19
Interpretacja snu: zmartwienia

szybowanie samolotem 45
Tłumaczenie: Dobre wieści

bombardowanie samolotów 42
Opis snu: odwrotności fortuny

wyjrzyj z wozu 38
Znaczenie: niezbędne środki ostrożności

Porządek dnia 32
Tłumaczenie snu: sprzeciw w rodzinie