Menu Smorfia neapolitański
Smorfia neapolitańska - Liczby, znaczenie i interpretacja snów

Ambasada tunezji. Znaczenie snu i liczb.

Znaczenie snu Ambasada Tunezji. Interpretacje i liczby kabały neapolitańskiej.


zła ambasada 21
Znaczenie snu: rozczarowane czekanie

ambasada pracy 22
Opis: radosna przeszkoda i młodzieńcze odstępstwo

kochająca ambasada 2
Interpretacja snu: zdradzieckie przyjaźnie

dobra ambasada 11
Tłumaczenie: niekontrolowana pasja

nosić ambasadę 59
Opis snu: zmiana sytuacji

kanclerz ambasady 5
Znaczenie: umowa poszła bardzo źle

ambasada republikańska 9
Tłumaczenie snu: pewna podróż

ambasada królewska 72
Interpretacja: pragnienie czegoś czego nie masz

zrobić ambasadę dla innych 67
Poczucie snu: ciężka praca

Tunezja 25
Co to znaczy: nieoczekiwane straty

poselstwo 78
Znaczenie snu: żywa i nowa więź przyjaźni

konsulat 88
Opis: dużo do zrobienia

biuro konsulatu 72
Interpretacja snu: lekka niedyspozycja

martwa opatka 33
Tłumaczenie: odwrotność szczęścia

szczekanie w ciągu dnia 34
Opis snu: sprzeciw

wyjść z pracy 44
Znaczenie: przyjemne imprezy rodzinne

porzucona przez swojego chłopaka 37
Tłumaczenie snu: triumfować nad wrogami

ściszenie głosu 14
Interpretacja: pochwała

obniżenie poziomu morza 1
Poczucie snu: złe uczynki

zestrzel wroga 17
Co to znaczy: entuzjazm

oszukana żona 86
Znaczenie snu: następna przyjemność

oszukać męża 72
Opis: obmawianie

oszukany przyjaciel 75
Interpretacja snu: ścisła rywalizacja

oszukać władze 45
Tłumaczenie: zarzut

skróć dyskusję 88
Opis snu: unikniętych uszkodzeń

powolność 73
Znaczenie: bądź bardziej rozważny

mieszkańcy miasta 84
Tłumaczenie snu: spokój umysłu

mieszkaniec kraju 55
Interpretacja: nadzieje spełnione

sukienka zakonnicy 89
Poczucie snu: złe insynuacje

pieścić jej męża 33
Co to znaczy: bezpieczeństwo w miłości

żebrak złodziej 56
Znaczenie snu: przyjemne odkrycie

oskarżyć męża 24
Opis: duma

zlew 72
Interpretacja snu: dużo pracy i zarobków

marmurowa umywalka 3
Tłumaczenie: fizyczna słabość

metalowy zlew 60
Opis snu: melancholia

akrobata 17
Znaczenie: zagrożenie

być akrobatą 30
Tłumaczenie snu: zagrożenie

akrobata działa 40
Interpretacja: przesadne oddanie

spadający akrobata 29
Poczucie snu: rywalizacja

dołączyć do spotkania 77
Co to znaczy: zniewaga do otrzymania

adoptować 16
Znaczenie snu: będziesz musiał cierpieć

adoptuj podrzutkę 13
Opis: nierozpoznane ofiary

spotkanie krewnych 31
Interpretacja snu: zniewaga

spotkanie kobiet 44
Tłumaczenie: odkryte psoty

spotkanie ludzi 55
Opis snu: spokój umysłu

spotkanie konspiratorów 51
Znaczenie: płacz

zgromadzenie żołnierzy 3
Tłumaczenie snu: sprzeciw

spotkanie generałów 48
Interpretacja: zasłużona kara

spotkanie posłów 46
Poczucie snu: nieuczciwe działanie

spotkanie ministrów 57
Co to znaczy: dyskusje rodzinne

spotkanie władców 90
Znaczenie snu: spokój

spotkanie sędziów 37
Opis: nowy wigor

spotkanie związków zawodowych 9
Interpretacja snu: dobre działania

samolot w locie 8
Tłumaczenie: niezasłużona kara

wyjrzyj ponad krawędź przepaści 41
Opis snu: nadzieje spełnione

być właścicielem firmy 32
Znaczenie: utrata przedmiotów

utopiony żołnierz 20
Tłumaczenie snu: wymagana pomoc

tonąć 5
Interpretacja: dużo pracy i zarobków