Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Wanhoop voor verlating. Betekenis van droom en cijfers.

Ontdek wat het betekent om te dromen wanhoop voor verlating. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


wanhoop over een verlies 31
Betekenis van de droom: ontmoeting zonder morgen

wanhoop 90
Omschrijving: een betere toekomst wacht op je

wanhoop voor liefde 57
Droom interpretatie: bijzonder succes

wanhoop over een dood 25
Vertaling: genereus altruïsme

wanhoop voor ellende 65
Droombeschrijving: behoefte aan discipline

wanhoop uit jaloezie 40
Betekenis: gebrek aan wilskracht

verlating van echtgenoot 13
Vertaling van de droom: verdriet en angsten

doden elkaar uit wanhoop 77
Interpretatie: nieuwe openingen in het bedrijfsleven

wanhoop van genezing 68
Gevoel voor de droom: overmatig en zenuwslopend werk

misschien wanhoop 75
Wat betekent het: alarmerende toespraken

achterlaten van gestolen goederen 3
Betekenis van de droom: besluiteloosheid en terughoudendheid

verlaten van de groten 37
Omschrijving: opgewektheid

achterlaten van fiets 13
Droom interpretatie: droefheid

gehangen uit wanhoop 7
Vertaling: welvaart

verlaten van de hond 20
Droombeschrijving: economische verbeteringen

verlaten van familielid 51
Betekenis: een oneerlijk zal zich op een bedrieglijke manier presenteren

stopzetting van het werk 23
Vertaling van de droom: briljante ideeën

verlaten van kat 81
Interpretatie: verleidelijke beloften

verlaten van het paard 37
Gevoel voor de droom: gevaarlijke zaken

achterlating van lijk 5
Wat betekent het: droom die uitkomt

verlaten van de vrouw 64
Betekenis van de droom: valse informatie

stoppen met rijden 78
Omschrijving: je staat op het punt een transformatie te ondergaan

kreten van wanhoop 7
Droom interpretatie: vreugde in de liefde

uitroep van wanhoop 6
Vertaling: betere toekomst

verlaat een dier 6
Droombeschrijving: tegenslagen

in de steek laten 60
Betekenis: onoprechtheid verraad van een vriend

verlating van ouders 4
Vertaling van de droom: economische zorgen

teleurstelling met een resultaat 66
Interpretatie: verspreide activiteit

overgave 31
Gevoel voor de droom: valse vrienden omringen je

teleurstelling van het werk 14
Wat betekent het: oneerlijke vermoedens

verlaat de pasgeborene 27
Betekenis van de droom: overschaduw niet alles wat echt belangrijk is

teleurstelling in vriendschap 61
Omschrijving: onstabiele liefde

achterlaten van auto's 21
Droom interpretatie: uw huwelijk is in gevaar

verlaten van vrachtwagens 11
Vertaling: kalm karakter

teleurstelling van kinderen 88
Droombeschrijving: ruzies in de familie

verlaat vrienden 7
Betekenis: intriges

verlaat de broers 62
Vertaling van de droom: tevredenheid van een jonge man

het verlaten van familieleden 84
Interpretatie: verlangen naar overheersing

het achterlaten van dieren 52
Gevoel voor de droom: je had zorgen kunnen vermijden

verlaten hun dochter 35
Wat betekent het: gevaarlijke ondernemingen

verlaten te worden als ze volwassen zijn 55
Betekenis van de droom: troost succes

verlaat een object 2
Omschrijving: onverwacht geluk

ontzetting over een fout 56
Droom interpretatie: teleurgestelde verwachtingen

verlaat het vaderland 85
Vertaling: verlies van vrienden

fantasie je verlaat jezelf 20
Droombeschrijving: te veel voor het toeval

verlaten te worden door belangrijke mannen 2
Betekenis: opgewektheid

gek worden van ziekte 4
Vertaling van de droom: groot verdriet

huilen van ziekte 49
Interpretatie: grote wispelturigheid

om zichzelf te doden door ziekte 74
Gevoel voor de droom: bevestiging van iemands standpunten

wankelen van ziekte 17
Wat betekent het: bemoedigend nieuws

wakker blijven bij ziekte 59
Betekenis van de droom: besluiteloosheid en scepsis

gek geworden door mislukking 6
Omschrijving: welvaart en een goede gezondheid