Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Triomfantelijke groet. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom triomfantelijke groet. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


groet 56
Betekenis van de droom: verzoening

schoorsteenveger groet 11
Omschrijving: sterke indrukbaarheid

maak een groet 12
Droom interpretatie: goede sociale relaties

triomfantelijk apparaat 2
Vertaling: moeilijk begrip

respectvolle groet 23
Droombeschrijving: goed nieuws binnenkort

groet de vlag 54
Betekenis: goed gerichte beslissingen

groet vrienden 29
Vertaling van de droom: overmaat aan vrijgevigheid

groet de ouders 8
Interpretatie: nieuwe voordelige voorstellen

groet een officier 85
Gevoel voor de droom: zware verplichtingen

warm welkom 70
Wat betekent het: verrassingen van een reis

kolonel groet 15
Betekenis van de droom: hectische activiteit

begroet familieleden 60
Omschrijving: financiële steun

opgetogen 11
Droom interpretatie: eigen bedrijf in rep en roer

toejuiching 21
Vertaling: bewondering met trieste gevolgen subtiliteiten

triomfboog 11
Droombeschrijving: lasterlijke toespraken

wensen ontvangen 74
Betekenis: vluchtige harmonie

groeten 1
Vertaling van de droom: volgende genezing van uw lijden

welkom nieuws 19
Interpretatie: projecten die onmogelijk zijn uit te voeren

zegevierende krijger 17
Gevoel voor de droom: bevrijding van lasten

zegevierend leger 36
Wat betekent het: koppige wil

zegevierende troepen 38
Betekenis van de droom: sterke ruzies uit jaloezie

zegevierend regiment 82
Omschrijving: impulsief temperament

zegevierende vloot 10
Droom interpretatie: er is een speciale boodschap aan je gegeven vanuit het spirituele rijk

groet huilen 15
Vertaling: genereuze impulsen

groet vriendje 4
Droombeschrijving: onverwachte gebeurtenis

groet leraar 78
Betekenis: onstabiele relaties

hulde brengen 88
Vertaling van de droom: voorzichtigheid geboden

aanwezige wapens 60
Interpretatie: ernstig gedoe

groet minnaar 3
Gevoel voor de droom: tevredenheid en onderscheidingen

eerbetoon aan autoriteit 66
Wat betekent het: demonstraties van loyaliteit

eerbetoon aan de moeder 45
Betekenis van de droom: overvloed en vrede

serenade van eerbetoon 81
Omschrijving: gebrek aan momentum

eerbetoon aan de vader 24
Droom interpretatie: ongevraagde hulp

groene boom 49
Vertaling: blijvend enthousiasme

bergbeklimmer in een groep 71
Droombeschrijving: dreiging van gevaar

groen plateau 40
Betekenis: positieve ervaringen

welkomstbericht 33
Vertaling van de droom: verwijt verdiend

groentetribune 10
Interpretatie: pech

kook groenten 61
Gevoel voor de droom: beveiligde positie

groentewinkel 78
Wat betekent het: pech

acclamatie 48
Betekenis van de droom: bewondering met trieste gevolgen subtiliteiten

zie iets groeien 57
Omschrijving: uw welzijn groeit langzaam

gezonde wateren 1
Droom interpretatie: volgende genezing van uw lijden

stapel groene bladeren op 74
Vertaling: pas op voor slechte vijanden

engel voor de gezonde 67
Droombeschrijving: troost goed nieuws

slagader bloedgroep 67
Betekenis: goede kans om je werk te vergroten

groeten verzenden of ontvangen 56
Vertaling van de droom: vertrouwen

groen landschap 80
Interpretatie: heldere gedachten

mand met groenten 42
Gevoel voor de droom: onbezonnen oordelen

plaats groenten 33
Wat betekent het: ongebruikelijke ontmoeting

kar met groenten 43
Betekenis van de droom: wantrouwen jegens anderen

steengroeve 26
Omschrijving: aangename uitstapjes

tufsteengroeve 31
Droom interpretatie: economische moeilijkheden