Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Praktisch. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom praktisch. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


praktisch 13
Betekenis van de droom: smaak

onpraktisch 80
Omschrijving: emotionele toestanden om te beheersen

gezond verstand 10
Droom interpretatie: valse inzichten

uit de praktijk 77
Vertaling: oprechte vriendschappen

ongeschikt voor een vriendschap 44
Droombeschrijving: belangrijke kennis

oefen met zingen 16
Betekenis: rentevorderingen

skydiver oefenen 38
Vertaling van de droom: verlies voor het spel

anesthesie beoefenen 5
Interpretatie: diepe emoties

zorg voor een bestand 62
Gevoel voor de droom: professionele problemen

sporten beoefenen 4
Wat betekent het: eer en winst

praktische natuurkunde 77
Betekenis van de droom: stille sereniteit

ingenieur in opleiding 27
Omschrijving: dorst naar winst

een arrestatie vergemakkelijken 43
Droom interpretatie: geluk en winst

aankopen vergemakkelijken 6
Vertaling: overvloed

vorming 49
Droombeschrijving: men is op de goede weg in het leven in de goede richting

rekenkundige bewerkingen uitvoeren 63
Betekenis: goede aanwijzing voor het volgende geluk in het spel

maak verkeerde rekenkundige berekeningen 7
Vertaling van de droom: hoax

vloeken in de bossen of weilanden 41
Interpretatie: schande en schade aan de rijken

maak een berekening 27
Gevoel voor de droom: stijgende energieën

wiskundige berekening 17
Wat betekent het: gevaar op de loer

medeplichtige van een oplichterij 66
Betekenis van de droom: gewelddadig karakter

een beroep uitoefenen 31
Omschrijving: serieuze en duurzame banden

een sport beoefenen 27
Droom interpretatie: gezond verstand

bedrieg een zwendel 25
Vertaling: sterke gevaarlijke verlokkingen

operatie 78
Droombeschrijving: je moet iets bereiken of je gewoontes veranderen

bankbedrijf 23
Betekenis: onduidelijke en gevaarlijke zaken

beurstransactie 18
Vertaling van de droom: impulsiviteit te beteugelen

rekenkundige bewerking 81
Interpretatie: orde en precisie

financiele transactie 67
Gevoel voor de droom: project uitstel

chirurgie 61
Wat betekent het: persoonlijke bevestiging

een operatie ondergaan 10
Betekenis van de droom: verschillende onvoorziene gebeurtenissen

zie operatie doen 51
Omschrijving: zwakte van karakter

hartoperatie 34
Droom interpretatie: succes van intentie

maag operatie 17
Vertaling: bezorgdheid van familieleden

oor operatie 50
Droombeschrijving: overdreven argumentatieve geest

oogoperatie 1
Betekenis: slechte bedoelingen

keel operatie 58
Vertaling van de droom: ruzies met oudere mensen

Maak een betaling 45
Interpretatie: beslissing beïnvloed

deelnemen aan een overval 79
Gevoel voor de droom: moeilijke situaties

terechtstaan 44
Wat betekent het: onrustig leven

proces onder gezet 73
Betekenis van de droom: gevaar voor bedrog

win een proef 37
Omschrijving: angst voor morgen

een proces verliezen 25
Droom interpretatie: verkeerde vriendschappen

in de weilanden zijn 64
Vertaling: gelukkig voorteken voor mensen die land hebben

de overval organiseren 58
Droombeschrijving: innerlijke conflicten

getuige zijn van een overval 34
Betekenis: sterke contrasten

getuigen van een overval 88
Vertaling van de droom: onzekerheid en twijfels

een juridische claim indienen 14
Interpretatie: vreedzame oplossingen

resultaat van een operatie 19
Gevoel voor de droom: aanmoediging en voldoening

draai het rietje om 21
Wat betekent het: babbelen uit jaloezie

onbegaanbaar pad 24
Betekenis van de droom: ontgoocheling in de liefde