Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Klap in een toespraak. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom klap in een toespraak. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


klap in een toespraak 70
Betekenis van de droom: gevaarlijke vleiers

klap een liedje 63
Omschrijving: gegronde hoop

toespraak 22
Droom interpretatie: volgende vergadering

klap een persoonlijkheid 39
Vertaling: plotselinge rijkdom

juich een toneelstuk toe 28
Droombeschrijving: achting en bescherming verleend

een toespraak verkorten 70
Betekenis: volgende vergadering

afkeuren van een toespraak 41
Vertaling van de droom: verkeerde intuïties

reciteer een toespraak 45
Interpretatie: initiatieven raden

bedriegen de toespraak 71
Gevoel voor de droom: snel denken

verwijs een toespraak 39
Wat betekent het: wensen vervuld

hang een toespraak op 17
Betekenis van de droom: geaccentueerde trots

een toespraak afronden 20
Omschrijving: u probeert uw ideeën duidelijk te maken

commentaar geven op een toespraak 16
Droom interpretatie: schadelijke agressie

improviseer een toespraak 16
Vertaling: erkende verdiensten

vat een toespraak samen 20
Droombeschrijving: vindingrijkheid en veiligheid

klap in een komedie 19
Betekenis: veilige vriendschappen

een hoog klinkende toespraak 4
Vertaling van de droom: buitensporige onverzettelijkheid

een dwaze toespraak 76
Interpretatie: goed begrip met vrienden

een toespraak tegenspreken 5
Gevoel voor de droom: overwinning op vijanden

opgewonden toespraak 32
Wat betekent het: verlies van vertrouwen

het uitspreken van een toespraak 52
Betekenis van de droom: onvoorzichtige stappen

applaudisseren 70
Omschrijving: schadelijke neerbuigendheid

ruwe toespraak 50
Droom interpretatie: duidelijkheid van ideeën

start een toespraak 38
Vertaling: onbuigzaam karakter

opwindende toespraak 56
Droombeschrijving: goed humeur en geluk

korte toespraak 67
Betekenis: misleidingen

felle toespraak 36
Vertaling van de droom: nerveuze rusteloosheid

juich een tragedie toe 81
Interpretatie: verbetering in het bedrijfsleven

luister naar een toespraak 29
Gevoel voor de droom: uitdagende beslissingen

spraak herwonnen 8
Wat betekent het: hulp van derden

verleng de toespraak 84
Betekenis van de droom: je zult onenigheid hebben

ongepast een toespraak 32
Omschrijving: niet erg blij nieuws

spijt van een toespraak 35
Droom interpretatie: interessant aanbod

verloren spraak 56
Vertaling: snelle beslissingen

juich een werk toe 9
Droombeschrijving: welvarende onderneming

afsluitende toespraak 37
Betekenis: ongelukkig bedrijf

het verzenden van een toespraak 46
Vertaling van de droom: creatieve geest

Maak een speech 84
Interpretatie: blijvende stabiliteit

botte spraak 19
Gevoel voor de droom: bewijs van genegenheid

onjuist spreken 6
Wat betekent het: verkeerd weergegeven waarheid

begin van de toespraak 81
Betekenis van de droom: verlies van een vriend

abstracte toespraak 8
Omschrijving: geweldig nieuws en geluk

dubbelzinnige spraak 80
Droom interpretatie: geluk met familieleden

herstart een toespraak 70
Vertaling: kortstondig succes

toespraak van een advocaat 82
Droombeschrijving: Welzijn

oratie 61
Betekenis: rust van de ziel en vreugde

toespraken opnemen 30
Vertaling van de droom: voordelige kosten

verrassende toespraken 84
Interpretatie: goede bedrijfsprestaties

verse harangue 15
Gevoel voor de droom: valse insinuaties

juichte somber 65
Wat betekent het: geanimeerde discussies

door enkelen toegejuicht 25
Betekenis van de droom: hebzucht naar geld

begrafenisrede 5
Omschrijving: je verliest een vriend

dubbelzinnige toespraak 19
Droom interpretatie: gebrek aan scrupules

mensen lastig te vallen 78
Vertaling: vertoon van deugd

klap in je handen 55
Droombeschrijving: schadelijke neerbuigendheid

geef een les 48
Betekenis: nepnieuws

zie of bewonder een fresco 79
Vertaling van de droom: iemand die u kent helpt u met uw huisvesting