Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Ga naar een paleis. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom ga naar een paleis. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


paleis grot 76
Betekenis van de droom: hoop op winst die verdwijnt

paleis gevel 8
Omschrijving: rechten die onmiddellijk moeten worden afgedwongen

buitenkant van het gebouw 7
Droom interpretatie: liefde voor macht

vaandeldrager van het paleis 80
Vertaling: gevaarlijke veranderingen

verwoeste gebouw 77
Droombeschrijving: breuk van relaties

inhuldigen paleis 6
Betekenis: gevaarlijke spreiding van krachten

zie het paleis 10
Vertaling van de droom: kortstondige genoegens

wonen in een gebouw 70
Interpretatie: belemmeringen en vertragingen

een gebouw beveiligen 33
Gevoel voor de droom: psychisch evenwicht

bouw een paleis 80
Wat betekent het: afnemende gezondheid

versier een paleis 8
Betekenis van de droom: einde van zorgen

Justitie paleis 7
Omschrijving: verandering van mening

groot paleis 8
Droom interpretatie: besluiten die moeten worden uitgesteld

verlicht paleis 65
Vertaling: beslissing te nemen

steek het paleis in brand 69
Droombeschrijving: ontgoocheling in de liefde

woon in een weelderig paleis 71
Betekenis: geluk en blijdschap voor de mensen in uw gezin

Engels zout 8
Vertaling van de droom: bevestiging in het werk

kristal paleis 16
Interpretatie: onstabiele situatie

sporthal 15
Gevoel voor de droom: goede voortekenen

keizer bij het paleis 27
Wat betekent het: onenigheid met vrienden

stadspaleis 46
Betekenis van de droom: buitensporige uitgaven

Koninklijk paleis 11
Omschrijving: toeval

paleis 11
Droom interpretatie: wensen die onevenredig zijn en die niet zullen uitkomen

woon in het paleis 13
Vertaling: uw financiële situatie geeft u veel voldoening

70 - klassieke smorfia: het paleis 70

zie paleis 12
Betekenis: je bent jaloers op iemands rijkdom

oud paleis 70
Vertaling van de droom: gerechtvaardigde wrok

St. Franciscus van Sales 51
Interpretatie: er is een speciale boodschap aan je gegeven vanuit het spirituele rijk

stagiair in het paleis 80
Gevoel voor de droom: aanzienlijke verliezen

vlag paleis 63
Wat betekent het: vermoeden te overwinnen

trap van een gebouw 76
Betekenis van de droom: waanidee van grootsheid

zout een beetje 2
Omschrijving: buitengewone onvoorziene gebeurtenissen

fijn zout 57
Droom interpretatie: fantasie op

zout verpletteren 45
Vertaling: tijdelijke crisis

korrel zout 81
Droombeschrijving: problemen van de kant van vrouwen

snufje zout 1
Betekenis: discretie en voorzichtigheid

versterk een paleis 68
Vertaling van de droom: sterke schade en verdriet

zout te veel 90
Interpretatie: onzekerheid en angst

ingang van een gebouw 50
Gevoel voor de droom: vreugde

kasteel 23
Wat betekent het: succesvolle afronding van een klus maar na veel moeite

herstel een paleis 2
Betekenis van de droom: gevaarlijke mijmeringen

circuit van een gebouw 52
Omschrijving: moeilijke liefde

Van Zoute kabeljauwbeignets 50
Droom interpretatie: onverwachte hulp

een been amputeren 5
Vertaling: gunstige verandering

uitlaat van een rivier 16
Droombeschrijving: geweldig nieuws

een arm amputeren 63
Betekenis: offer voor kinderen

punt van een speld 25
Vertaling van de droom: complicaties en verliezen

vertroebeling van een gezicht 45
Interpretatie: twistziek agressie

een arm ontwrichten 37
Gevoel voor de droom: verplichtingen na te komen

een lied van een man 37
Wat betekent het: doorzettingsvermogen en onderwerping

punt van een mes 41
Betekenis van de droom: nutteloze opstand