Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Gebouw in brand. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom gebouw in brand. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


gebouw in brand 64
Betekenis van de droom: verloren illusies

bos in brand 56
Omschrijving: overmatig zelfbeeld

vliegtuig in brand 90
Droom interpretatie: problemen en pijnen

gesloopt gebouw 7
Vertaling: overweldigen

hooiberg in brand 23
Droombeschrijving: overweldigen

nieuw gebouw 67
Betekenis: verdiensten en goed betaald werk

rots in brand 84
Vertaling van de droom: gevaarlijke situatie

watervliegtuig in brand 29
Interpretatie: heel goed voorteken

gestut gebouw 10
Gevoel voor de droom: slecht betaalde vriendschap

hotel in brand 40
Wat betekent het: achterklap

circus in brand 50
Betekenis van de droom: afwijkende mening uit interesse

whitewash gebouw 79
Omschrijving: je helpt een verdienstelijk persoon

onbewoond gebouw 13
Droom interpretatie: geduldig werk

postgebouw 73
Vertaling: nieuws komt eraan

gebouw 14
Droombeschrijving: bewaar je onschuld

gesloten gebouw 37
Betekenis: moeilijke en risicovolle bedrijven

gebouw in aanbouw 34
Vertaling van de droom: verandering van programma

tent in brand 75
Interpretatie: meningsverschillen met vrouwen

paleis met tuin 26
Gevoel voor de droom: valse vleierij

bouw een gebouw 6
Wat betekent het: onaangenaam nieuws

koekenpan in brand 29
Betekenis van de droom: nieuwe vrienden

kazerne in brand 31
Omschrijving: achterdocht en jaloezie

afbrokkelende gebouw 78
Droom interpretatie: enkele complicaties

fornuis in brand 6
Vertaling: je gaat je kracht te boven

brandende stad 63
Droombeschrijving: alarmerend nieuws

parlementsgebouw 8
Betekenis: moeilijk te verdragen

circuit van een gebouw 52
Vertaling van de droom: moeilijke liefde

versterk een paleis 68
Interpretatie: sterke schade en verdriet

vuur zet het aan 70
Gevoel voor de droom: nieuwe prestaties

vallen uit het paleis 44
Wat betekent het: alles zal het beste zijn

trolleybus die in brand staat 36
Betekenis van de droom: nutteloos wachten

winkel in brand 87
Omschrijving: rijkdom onderscheidingen

oud paleis 70
Droom interpretatie: gerechtvaardigde wrok

stenen constructie 35
Vertaling: beslissing te nemen

bed in brand 42
Droombeschrijving: waanidee van grootsheid

mooie constructie 44
Betekenis: misplaatst vertrouwen

ontwerp een constructie 89
Vertaling van de droom: onnodige angsten

vloot in brand 70
Interpretatie: emotionele toestanden om te beheersen

stagiair in het paleis 80
Gevoel voor de droom: aanzienlijke verliezen

herstel een paleis 2
Wat betekent het: gevaarlijke mijmeringen

lelijke constructie 71
Betekenis van de droom: goede zaken

een huis in brand steken 3
Omschrijving: gevaarlijke passie

open gebouw 56
Droom interpretatie: loopbaanontwikkeling

galerij in brand 29
Vertaling: betwiste activa

steek het paleis in brand 69
Droombeschrijving: ontgoocheling in de liefde

bakstenen constructie 23
Betekenis: prettige avonturen

eik in brand 12
Vertaling van de droom: periode van goed nieuws

om paleis te verhogen 24
Interpretatie: weinig successen door weinig moeite

lijn in brand 56
Gevoel voor de droom: vlucht voor je vijanden

boerenerf in brand 38
Wat betekent het: veel geluk

hut in brand 8
Betekenis van de droom: gevaar af te wenden

pot op het vuur 52
Omschrijving: gerechtigheid en eerlijkheid