Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Congres van bisschoppen. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom congres van bisschoppen. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


congres van bisschoppen 18
Betekenis van de droom: verovering van goederen

politiek congres 90
Omschrijving: geheime banden

conferentie 17
Droom interpretatie: goedkeuring krijgen op het werk

deelnemen aan een conferentie 51
Vertaling: afgunst in vermomming

spreken op een congres 58
Droombeschrijving: hoop verdwenen

conferentie van wetenschappers 35
Betekenis: gevaarlijk geweld

congreskaartje 4
Vertaling van de droom: programma's die moeten worden beoordeeld

een conferentie houden 2
Interpretatie: gevaarlijke wrok

conferentie van artsen 30
Gevoel voor de droom: passie

ontmoeten elkaar op een conferentie 77
Wat betekent het: nieuws komt eraan

verveeld raken op een conferentie 39
Betekenis van de droom: tolerantie

persconferentie 81
Omschrijving: innovatieve gedachten

een lezing bijwonen 87
Droom interpretatie: ijdelheid

luister naar de conferentie 44
Vertaling: onvoorzichtig gedrag

congres van wetenschappers 42
Droombeschrijving: moeilijke prestaties

congres van advocaten 56
Betekenis: evenwicht en discipline

koninklijk congres 47
Vertaling van de droom: ongelukken op het werk

congres van literati 6
Interpretatie: financiële problemen op te lossen

congres van kardinalen 6
Gevoel voor de droom: roddels van vrienden

congres van priesters 15
Wat betekent het: zorgen en zorgen

geef een les 48
Betekenis van de droom: nepnieuws

congres 49
Omschrijving: moeilijke prestaties

hoor een lezing 10
Droom interpretatie: slecht nieuws

verveeld raken tijdens een les 48
Vertaling: bevrijding van lasten

les uitgesteld 87
Droombeschrijving: verwarrend advies

bisschop prediken 63
Betekenis: vernieuwing van energieën

bisschop 32
Vertaling van de droom: iemand die je respecteert en bewondert

conventie 44
Interpretatie: onverwacht nieuws

conventie taal 10
Gevoel voor de droom: tevredenheid en vervulling

wees een bisschop 56
Wat betekent het: geheime ambities

een conferentie bijwonen 90
Betekenis van de droom: welwillendheid en bescherming

bisschop hoed 13
Omschrijving: wees minder introvert

zie een bisschop 62
Droom interpretatie: geluk voor een vriend

bisschopskruis 62
Vertaling: vertrouw mensen niet

bisschop van schaken 7
Droombeschrijving: veiligheid in de toekomst

ga met een bisschop 20
Betekenis: overdreven opwinding

zegen van de bisschop 40
Vertaling van de droom: koppigheid

bisschop's ring 86
Interpretatie: kwaadwillende medewerkers

bisschop in de kerk 4
Gevoel voor de droom: nieuwe evenementen

rijtuig van de bisschop 48
Wat betekent het: stiekeme voorstellen

bisschop zegen 68
Betekenis van de droom: advies om te volgen

bisschop die bevestigt 33
Omschrijving: geldige en duurzame relaties

dode bisschop 87
Droom interpretatie: gewelddadige emoties

bisschoppelijke residentie 21
Vertaling: intolerantie en nervositeit

pastoor bisschop 8
Droombeschrijving: ruzies met familieleden

bisschop belijden 78
Betekenis: vleiende ondersteuning

gedenkteken voor bisschop 10
Vertaling van de droom: eenzaamheid

bisschop bij het altaar 11
Interpretatie: heel goed voorteken

altaar met een bisschop 90
Gevoel voor de droom: overwonnen autoriteit

bisschop met een zieke persoon 57
Wat betekent het: schade en verlies

sacristie met de bisschop 18
Betekenis van de droom: onverwacht voorstel

bisschop in processie 77
Omschrijving: rust en sereniteit

bisschop met de pastorale 60
Droom interpretatie: innerlijke veroveringen

bisschop die de mis viert 48
Vertaling: gelukkige familieevenementen

kus de ring aan de bisschop 2
Droombeschrijving: uitstekende relaties