Menu Smorfia neapolitański
Smorfia neapolitańska - Liczby, znaczenie i interpretacja snów

Wejdź do katedry. Znaczenie snu i liczb.

Znaczenie snu wejdź do katedry. Interpretacje i liczby kabały neapolitańskiej.


cesarz w katedrze 80
Znaczenie snu: bezpośrednie niebezpieczeństwo

katedra rzymska 16
Opis: satysfakcja i zarobki

wejdź do kurnika 80
Interpretacja snu: kłopoty z sąsiadami

wejdź do jaskini 15
Tłumaczenie: fałszywi przyjaciele

wstąpić do seminarium 74
Opis snu: bezpieczne przyjaźnie

wejdź do pagody 9
Znaczenie: rozwiązanie problemu

katedra we florencji 65
Tłumaczenie snu: szukasz miłości w życiu

wziąć udział w wyścigu 76
Interpretacja: kłopot ze strony kobiet

katedra 38
Poczucie snu: na szczęście gra

Katedra Neapolitańska 29
Co to znaczy: wytrzymałość fizyczna

wejdź do zamku 8
Znaczenie snu: błędne spekulacje

wejść do opactwa 36
Opis: honorowe postępowanie

wejdź do krużganka 16
Interpretacja snu: pragnienie wolności

wejdź do nieba 90
Tłumaczenie: świetne zabezpieczenia

wejść do klatki 15
Opis snu: nadchodzą kłopoty

wejdź do katakumb 78
Znaczenie: duch poświęcenia

wejść do sanatorium 49
Tłumaczenie snu: nieprzyjemne wieści

wejdź do koszar 51
Interpretacja: udaremniona miłość

wejść na wysypisko 78
Poczucie snu: fizyczna depresja

wejść do przedsionka 31
Co to znaczy: zainteresowane propozycje

katedra mediolańska 15
Znaczenie snu: robisz złe uczynki

wejdź do szałasu 18
Opis: zmęczenie fizyczne

wejdź do delikatesów 35
Interpretacja snu: dobrze ukierunkowane inicjatywy

wejść do kałuży 10
Tłumaczenie: dyskusji których należy unikać

wejść do sklepu 35
Opis snu: dużo wysiłku dla projektu

wejść do bazyliki 65
Znaczenie: osoba cię kocha

wejdź do kuchni 30
Tłumaczenie snu: zazdrość

wejść przez okno 49
Interpretacja: dyskusje

wejść do kościoła 67
Poczucie snu: działanie końcowe

wejdź w trzciny 22
Co to znaczy: rozwiązanie problemu

dostać się do domu 53
Znaczenie snu: powrót ukochanej osoby

Wejść do pokoju 30
Opis: niebezpieczeństwo uciekło

idź do klasztoru 12
Interpretacja snu: szczerość i hojność

dostać się do więzienia 56
Tłumaczenie: radość w rodzinie

wejść do sklepu z butami 28
Opis snu: kłótnie z krewnymi

wdać się w intrygę 76
Znaczenie: niebezpieczne pokusy

wejść w agonię 67
Tłumaczenie snu: trudna sytuacja

wejście do synagogi 50
Interpretacja: skłonność do hojności

wejście z balkonu 88
Poczucie snu: uwaga ktoś knuje za twoimi plecami

przejść do rekonwalescencji 81
Co to znaczy: zmiana okoliczności

wejść do magazynu 6
Znaczenie snu: nowe propozycje

wejść do rożna 40
Opis: dobry interes

wejść na bazar 60
Interpretacja snu: zagrożone stanowisko

wejdź do tawerny 22
Tłumaczenie: pech

wejść do apteki 25
Opis snu: niebezpieczne firmy

wejdź do college'u 60
Znaczenie: komplikacje

zobacz jak jaskółki wchodzą do domu 47
Tłumaczenie snu: wiadomości o przyjaciołach

wejść 43
Interpretacja: honorowe postępowanie

pszczoła wchodząca do ula 90
Poczucie snu: sukces

wejść do schroniska 19
Co to znaczy: bezpieczne podpory

wejdź do szafy 2
Znaczenie snu: problemy do rozwiązania

wejść do katakumb 59
Opis: nieoczekiwana pomoc

dostać się do teatru 8
Interpretacja snu: mały kłopot

wejść do jaskini 68
Tłumaczenie: przydatne i konieczne wyjaśnienia