Menu Smorfia neapolitański
Smorfia neapolitańska - Liczby, znaczenie i interpretacja snów

Ucieczka od małżeństwa. Znaczenie snu i liczb.

Dowiedz się, co to znaczy śnić ucieczka od małżeństwa. Interpretacje i liczby kabały neapolitańskiej.


zakazać małżeństwa 73
Znaczenie snu: był niespokojny

zapobiec małżeństwu 17
Opis: właściwa orientacja

opóźnienie małżeństwa 39
Interpretacja snu: refleksja i rozwaga

Obietnica małżeństwa 8
Tłumaczenie: spokojny optymizm

skłonność do małżeństwa 7
Opis snu: pojednanie z bliskimi

raport małżeństwa 43
Znaczenie: kłopoty w rodzinie

stracić małżeństwo 82
Tłumaczenie snu: zmysłowość

udział w weselu 72
Interpretacja: bezpodstawne obawy

dopełnienie małżeństwa 63
Poczucie snu: wewnętrzna satysfakcja

małżeństwo starców 78
Co to znaczy: ukryte intrygi

biedne małżeństwo 4
Znaczenie snu: elegancja w całym biznesie

ślub 28
Opis: szczęśliwy czas

zawrzeć małżeństwo 80
Interpretacja snu: pokonać przeszkody

gradientowy ślub 82
Tłumaczenie: trudna sytuacja

potępiać małżeństwo 54
Opis snu: stanowczość celu

ratyfikować małżeństwo 36
Znaczenie: nagła przeszkoda

potajemne małżeństwo 38
Tłumaczenie snu: żałoba

dołączyć do małżeństwa dwojga ludzi 20
Interpretacja: wielki spokój

żałować swojego małżeństwa 76
Poczucie snu: sprawiedliwość sądu

zgoda na małżeństwo 90
Co to znaczy: groziło szczęście

małżeństwo w skrajności 31
Znaczenie snu: niestabilność relacji

ksiądz świętuje wesele 24
Opis: biznes przynoszący zyski

publikacja ślubna 15
Interpretacja snu: wewnętrzna satysfakcja

poruszać się wcześniej 64
Tłumaczenie: strach przed popełnieniem błędów

uroczyste małżeństwo 87
Opis snu: lęki i zazdrość

udaremnione małżeństwo 26
Znaczenie: potrzeba solidnego programu

zorganizować wesele 79
Tłumaczenie snu: postęp kariery

nieszczęśliwe małżeństwo 39
Interpretacja: pragnienie zysku

zgoda małżeńska 9
Poczucie snu: Nowa miłość

małżeństwo zainteresowania 8
Co to znaczy: niezgoda i kary

ślub religijny 59
Znaczenie snu: wewnętrzne satysfakcje

nielegalne małżeństwo 81
Opis: nowe relacje

akt małżeństwa 57
Interpretacja snu: brak zaufania

pastor świętujący wesele 24
Tłumaczenie: dynamika działań

szczęśliwe małżeństwo 17
Opis snu: nierealne dobre intencje

wiara małżeńska 42
Znaczenie: straszna katastrofa

małżeństwo między krewnymi 51
Tłumaczenie snu: brak nowych pomysłów

niezdolny do małżeństwa 52
Interpretacja: stres psychiczny

małżeństwo cywilne 70
Poczucie snu: interesująca informacja

zakonnicy obchodzą wesele 24
Co to znaczy: biznes przynoszący zyski

przed odroczeniem 64
Znaczenie snu: niebezpieczeństwo błędów

chrzest powietrza 32
Opis: pracowitość w pracy

rocznica ślubu 86
Interpretacja snu: niespodziewane szczęście

zepsuć małżeństwo 86
Tłumaczenie: niepewna sprawa

wniosek o małżeństwo 30
Opis snu: programy do przeglądu

ogłoszenie małżeństwa 32
Znaczenie: chciwość na pieniądze

lot ptaków 36
Tłumaczenie snu: Szczęśliwy traf

lot orła 60
Interpretacja: strach przed nowością

Pierścień ślubu 70
Poczucie snu: deklarowana nienawiść

wygląda na małżeństwo 67
Co to znaczy: rozmawiać z sąsiadami

odwołać ślub 59
Znaczenie snu: intryga przyjaciół

gratuluję ślubu 77
Opis: pragnienie zemsty

toast za wesele 16
Interpretacja snu: wpływowa osobowość

kibicować na wesele 21
Tłumaczenie: fałszywe miraże w biznesie

raduj się na weselu 18
Opis snu: wrogość do pokonania