Menu Smorfia neapolitański
Smorfia neapolitańska - Liczby, znaczenie i interpretacja snów

Rozczarowanie płacowe. Znaczenie snu i liczb.

Dowiedz się, co to znaczy śnić rozczarowanie płacowe. Interpretacje i liczby kabały neapolitańskiej.


rozczarowanie pracą 14
Znaczenie snu: nieuczciwe podejrzenia

rozczarowanie przyjaźnią 61
Opis: niestała miłość

rozczarowanie ze strony dzieci 88
Interpretacja snu: kłótnie w rodzinie

rozczarowanie wynikiem 66
Tłumaczenie: działanie rozproszone

rozczarowanie 87
Opis snu: rodzinne kłótnie

przewidywać wynagrodzenie 5
Znaczenie: duża szansa na sukces

otrzymać wynagrodzenie 73
Tłumaczenie snu: trudności gospodarcze

wzrost wynagrodzeń 36
Interpretacja: wtargnięcie nieznajomych

wynagrodzenie za dwa tygodnie 37
Poczucie snu: nadmierny przepych

wycofać swoje wynagrodzenie 19
Co to znaczy: fuks

zapłacić 83
Znaczenie snu: spokój i zyski

podwyższyć wynagrodzenie 20
Opis: spokojne szczęście

tygodniowe wynagrodzenie 55
Interpretacja snu: bezmyślna decyzja

złamanie serca 33
Tłumaczenie: osiągalne życzenia

płacić tygodniowe wynagrodzenie 53
Opis snu: zaliczenie testów

słaba płaca 87
Znaczenie: szczęśliwe zbiegi okoliczności

otrzymać zapłatę 39
Tłumaczenie snu: strata pieniędzy

pożyczyć parasol 16
Interpretacja: przesadna ostrożność

obniżone wynagrodzenie 19
Poczucie snu: wewnętrzne bezpieczeństwo

bankier który płaci 18
Co to znaczy: zmiana sytuacji

rozpacz 90
Znaczenie snu: czeka na Ciebie lepsza przyszłość

otrzymać płatność 39
Opis: przeszkody i opóźnienia

konsternacja z powodu pomyłki 56
Interpretacja snu: rozczarowane oczekiwania

idź do rozpaczy 75
Tłumaczenie: niepokojące przemówienia

rozpacz z zazdrości 40
Opis snu: brak siły woli

rata to zapłacić 6
Znaczenie: twoje szczęście jest na szczycie

rozpacz nad śmiercią 25
Tłumaczenie snu: hojny altruizm

narzędzia pożyczkowe 47
Interpretacja: dobre propozycje do przejrzenia

zabijajcie się z desperacji 77
Poczucie snu: nowe otwarcia w biznesie

rozpacz uzdrowienia 68
Co to znaczy: nadmierna i denerwująca praca

rozpacz z powodu straty 31
Znaczenie snu: spotkanie bez jutra

czynsz żeby to zapłacić 76
Opis: nierealne projekty

rozpacz z powodu nieszczęścia 65
Interpretacja snu: potrzeba dyscypliny

kredyt spłacić 50
Tłumaczenie: życzenia spełnione

powieszony z desperacji 7
Opis snu: dobrobyt

pożyczyć samochód 17
Znaczenie: decyzja do odroczenia

płacić co tydzień 55
Tłumaczenie snu: bezmyślna decyzja

rozpacz z powodu miłości 57
Interpretacja: szczególny sukces

rozdzielać pensje 36
Poczucie snu: utrata i uszkodzenie

zbierać tygodniowe wynagrodzenie 83
Co to znaczy: pewne tempo w biznesie

wynagrodzenie księgowego 19
Znaczenie snu: właściwy wybór

rozczarować 76
Opis: problemy w miłości

sfrustrowana ambicja 64
Interpretacja snu: następne szczęście

rozczarowująca osoba 30
Tłumaczenie: za bardzo ufasz ludziom

spróbuj odrazy 34
Opis snu: ciężka dyscyplina

zapłacić podatek 71
Znaczenie: trwała stabilność

płace pracowników 26
Tłumaczenie snu: ciężko pracujące życie

konsternacja ze straty 21
Interpretacja: szczęśliwy optymizm

okrzyk rozpaczy 6
Poczucie snu: lepsza przyszłość

konsternacja za nieszczęściem 14
Co to znaczy: jasne pomysły

opłata za szkołę 39
Znaczenie snu: powrót miłości

okrzyki rozpaczy 7
Opis: radości w miłości

płacić haracz 38
Interpretacja snu: upokorzona duma

pożyczyć książkę 15
Tłumaczenie: sentymentalne rozczarowanie

złożyć hołd 88
Opis snu: potrzeba ostrożności

dobrze płatne zatrudnienie 17
Znaczenie: smutki