Menu Smorfia neapolitański
Smorfia neapolitańska - Liczby, znaczenie i interpretacja snów

Prośba o dyplom. Znaczenie snu i liczb.

Znaczenie snu prośba o dyplom. Interpretacje i liczby kabały neapolitańskiej.


dyplom 81
Znaczenie snu: nostalgia za własną młodością

dyplom złotego medalu 43
Opis: miłe zaproszenie

wydać dyplom 30
Interpretacja snu: powody do urazy

świętować dyplom 48
Tłumaczenie: wygrywając na wrogach

dyplom specjalizacyjny 74
Opis snu: upór i duma

dyplom fortepianu 64
Znaczenie: nieporozumienia z krewnymi

dyplom sztuk pięknych 13
Tłumaczenie snu: nierozważne postawy

podpisywać dyplomy 54
Interpretacja: słabe relacje

dyplom honorowy 4
Poczucie snu: zmiana środowiska

dyplom uznania 1
Co to znaczy: szczęśliwy biznes

Ukończenie szkoły 70
Znaczenie snu: sukces społeczny

uzyskać stopień 38
Opis: Napięcie nerwowe

ważna prośba 12
Interpretacja snu: dyskusje z bliskimi

mile widziana prośba 32
Tłumaczenie: biznes który idzie na marne okazja która ucieka

syn z dyplomem 20
Opis snu: wkrótce będziesz miał satysfakcję

wniosek o małżeństwo 30
Znaczenie: programy do przeglądu

Pomyśl życzenie 66
Tłumaczenie snu: nowe aspiracje

aby spełnić prośbę 1
Interpretacja: spokój ducha

odrzucić prośbę 81
Poczucie snu: przeszkoda do pokonania

prośba do ministra 71
Co to znaczy: projekt podróży

tytuł 76
Znaczenie snu: pasja opłacona

profesjonalny tytuł 53
Opis: poważna decyzja

tytuł honorowy 76
Interpretacja snu: ryzykowne spekulacje

mieć tytuł 64
Tłumaczenie: okazywanie uczuć

amortyzacji akcji 2
Opis snu: niepotrzebne zazdrości

tytuł stanu 3
Znaczenie: aktywny program

wygasł z tytułu 88
Tłumaczenie snu: trudności w komunikacji

przekazać tytuł 25
Interpretacja: nowe wytyczne

znajdź tytuł 21
Poczucie snu: wskazówki do naśladowania

stracić tytuł 82
Co to znaczy: problemy i nieporozumienia

nadać komuś tytuł 67
Znaczenie snu: wzburzona i burzliwa dyskusja

wymaganie 16
Opis: programy do przeglądu

odrzucić wniosek 11
Interpretacja snu: wierna miłość

dać wyprawkę 45
Tłumaczenie: zrezygnowałaś z macierzyństwa

Złóż wniosek 2
Opis snu: czasowe odroczenie realizacji projektów

odrzucenie wniosku 36
Znaczenie: szczere przyjaźnie

przygotować wyprawkę 50
Tłumaczenie snu: bardzo pragniesz dziecka

prośba o informacje 15
Interpretacja: wyjaśnienia

wniosek o paszport 61
Poczucie snu: wielkie szczęście

prośba do papieża 18
Co to znaczy: zadowalające osiągnięcia

popyt na towary 63
Znaczenie snu: niepewne relacje

poświęcić certyfikat 34
Opis: emerytury i oszczędności

absolwent prawa 9
Interpretacja snu: duch obserwacji

absolwent literatury 88
Tłumaczenie: niewierność

syn ukończył szkołę 60
Opis snu: uniknięto niebezpieczeństwa

absolwent filologii 24
Znaczenie: ukrytych wrogów

absolwent cywilny 69
Tłumaczenie snu: zniechęcenie

przysługa ukończenia szkoły 5
Interpretacja: szczerość przynosząca skutki odwrotne do zamierzonych

absolwent wojskowy 36
Poczucie snu: Wsparcie

ukończył studia zakonne 28
Co to znaczy: strata pieniędzy

kierunek matematyka 9
Znaczenie snu: nowe zadania

świętować ukończenie szkoły 30
Opis: twoje wewnętrzne problemy wymagają rozwiązania

absolwent ekonomii 10
Interpretacja snu: zły znak

absolwent filozofii 11
Tłumaczenie: nowe sentymentalne zainteresowania