Menu Smorfia neapolitański
Smorfia neapolitańska - Liczby, znaczenie i interpretacja snów

Odrzuci�� egzamin. Znaczenie snu i liczb.

Znaczenie snu odrzuci�� egzamin. Interpretacje i liczby kabały neapolitańskiej.


odrzucić nadzieje 12
Znaczenie snu: bezpieczeństwo ekonomiczne

adoptuj podrzutkę 13
Sen może mieć następujące znaczenie: nierozpoznane ofiary

odrzutowiec 48
Interpretacja snu: szybkie rozwiązania biznesowe

kandydat do egzaminu 24
Jeśli o tym marzyłeś, oznacza to: zaakcentowana nerwowość

komisarz egzaminów 9
Interpretacja snów to: spory z przełożonymi

komisja egzaminacyjna 59
Oto, co to może oznaczać: duma i duma

konkurs egzaminacyjny 90
Według Smorfia oznacza to: żywa intuicja

odrzucić gościa 6
Dla kabały może to oznaczać: harmonia relacji

odrzucić zaproszenie 40
Marzyć to oznacza: stanowczość celu

odrzucić cesję 38
Wyjaśnienie według Cabal to: poczucie obowiązku

odrzuć ofertę 42
Znaczenie kabały: ostateczne porozumienia

odroczyć egzaminy 32
Sen może mieć następujące znaczenie: nieuzasadnione obawy

egzamin 8
Dla kabały interpretacja jest następująca: sukces społeczny

egzamin szkolny 88
Jeśli o tym marzyłeś, oznacza to: wewnętrzne udręki

egzamin pisemny 45
Opis snu: trudna współpraca

egzamin ustny 54
Oto, co to może oznaczać: duma i ambicja

egzamin na prawo jazdy 7
Interpretacja i znaczenie: potrzeba ostrożności

Egzamin ukończenia szkoły 21
Dla kabały może to oznaczać: potrzeba samokontroli

Odrzucenie zaproszenia 31
Wyjaśnienie snu: lenistwo i gnuśność

odrzucić ofertę 75
Wyjaśnienie według Cabal to: nieoczekiwana przeszkoda

odrzucić paczkę 6
Znaczenie kabały: stanowczość celu

zdać egzaminy 55
Sen może mieć następujące znaczenie: myśli i zmartwienia

przewodniczyć egzaminom 34
Dla kabały interpretacja jest następująca: fascynująca propozycja

program egzaminacyjny 36
Jeśli o tym marzyłeś, oznacza to: nowe możliwości

test egzaminacyjny 54
Opis snu: sukces społeczny

ustny egzamin 82
Oto, co to może oznaczać: poufność i dyplomacja

zdać egzamin 32
Interpretacja i znaczenie: ciekawe linki

odrzucić lekarstwo 14
Dla kabały może to oznaczać: splątane własne interesy

odrzucić modlitwę 34
Wyjaśnienie snu: pech

dojrzałość przystąpić do egzaminu 47
Wyjaśnienie według Cabal to: nie uważasz się za stosownego do okazji

odrzucić list polecony 4
Znaczenie kabały: plany modyfikacji

odrzucać 19
Sen może mieć następujące znaczenie: niezłomność celu

odrzucić pomoc 14
Dla kabały interpretacja jest następująca: trudne relacje rodzinne

odrzucić prezent 65
Jeśli o tym marzyłeś, oznacza to: upór

odrzucić konkurenta 47
Opis snu: niepokój i strach

odrzucić wniosek 11
Oto, co to może oznaczać: wierna miłość

odrzucić propozycję 56
Interpretacja i znaczenie: pragnienie które się spełnia

odrzucić ucznia 89
Dla kabały może to oznaczać: kontrastuje z młodym mężczyzną

odrzucić do nadawcy 8
Wyjaśnienie snu: ograniczone widoki

odrzucić prośbę 81
Wyjaśnienie według Cabal to: przeszkoda do pokonania

odrzucenie wniosku 36
Znaczenie kabały: szczere przyjaźnie

odrzucić odwołanie 53
Sen może mieć następujące znaczenie: bolesne rozczarowanie

odrzucić jedzenie 48
Dla kabały interpretacja jest następująca: sekretne oszustwa

odrzucić wino 13
Jeśli o tym marzyłeś, oznacza to: szkodliwy związek

odrzucając piłkę 79
Opis snu: dziwne sytuacje

odłożyć egzaminy 32
Oto, co to może oznaczać: nieuzasadnione obawy

podejść do egzaminu 18
Interpretacja i znaczenie: sytuacji nie do dramatyzowania

zdawać egzamin 71
Dla kabały może to oznaczać: dobre samopoczucie w domu

okólnik odrzucony 56
Wyjaśnienie snu: poczucie winy za coś co zrobiłeś

myśliwiec odrzutowy że karabiny maszynowe 52
Wyjaśnienie według Cabal to: dobrobyt i dostatek

arkusz egzaminacyjny 16
Znaczenie kabały: Przyjaźń jest pomocna

gratuluję egzaminu 32
Sen może mieć następujące znaczenie: kochasz samotność

egzaminator 4
Dla kabały interpretacja jest następująca: trauma do pokonania

dobry egzaminator 30
Jeśli o tym marzyłeś, oznacza to: szeroki zakres widoków

ścisły egzaminator 8
Opis snu: gorycz miłości

nieprzygotowanie do egzaminu 88
Oto, co to może oznaczać: poczucie winy za nie zrobienie czegoś ważnego

egzaminy ósmej klasy 26
Interpretacja i znaczenie: musisz się z czymś zmierzyć i nie jesteś pewien czy to zrobisz

ponownie przystąpić do egzaminu końcowego 76
Dla kabały może to oznaczać: wyrzuty sumienia z przeszłości

zestaw odrzutowy 45
Wyjaśnienie snu: pewne komplikacje

odrzucić aktywa 56
Wyjaśnienie według Cabal to: powolny postęp w pracy