Menu Smorfia neapolitański
Smorfia neapolitańska - Liczby, znaczenie i interpretacja snów

Odmówić kondolencji. Znaczenie snu i liczb.

Znaczenie snu odmówić kondolencji. Interpretacje i liczby kabały neapolitańskiej.


złożyć kondolencje 2
Znaczenie snu: nieszczęście z powodu miłości

otrzymać kondolencje 88
Sen może mieć następujące znaczenie: krótkotrwała choroba

kondolencje za żałobę 86
Interpretacja snu: solidność w pracy

przesłać kondolencje na piśmie 85
Jeśli o tym marzyłeś, oznacza to: przegrana w grze

odmówić pracy 8
Interpretacja snów to: niestabilność relacji

odmówić pomocy 28
Oto, co to może oznaczać: dochodzenie roszczeń

odmówić zaszczytu 71
Według Smorfia oznacza to: uparta wola

odmówić wywiadu 40
Dla kabały może to oznaczać: niezadowolenie

odmówić odpowiedzialności 12
Marzyć to oznacza: przesadzone twierdzenia

odmówić porady 73
Wyjaśnienie według Cabal to: drażliwy charakter

odmówić odszkodowania 15
Znaczenie kabały: prawość i uczciwość

odmówić dzieciom 25
Sen może mieć następujące znaczenie: niestabilność nerwowa

odmówić jedzenia 60
Dla kabały interpretacja jest następująca: stan zdrowia do sprawdzenia

odmówić bogactwa 73
Jeśli o tym marzyłeś, oznacza to: pozytywna energia

odmówić pozwolenia 34
Opis snu: dobry temperament

odmówić pieniędzy 2
Oto, co to może oznaczać: szeroki zakres widoków

żal żal 66
Interpretacja i znaczenie: szczęście już minęło

odmówić napojów 19
Dla kabały może to oznaczać: kontrasty i przeszkody

odrzucić ofertę 75
Wyjaśnienie snu: nieoczekiwana przeszkoda

odrzucić prośbę 81
Wyjaśnienie według Cabal to: przeszkoda do pokonania

odmówić spadku 37
Znaczenie kabały: niewykorzystane możliwości

Odrzucenie zaproszenia 31
Sen może mieć następujące znaczenie: lenistwo i gnuśność

kondolencje 44
Dla kabały interpretacja jest następująca: krótkotrwała choroba

odmówić 47
Jeśli o tym marzyłeś, oznacza to: przyjemności moralne

wizyta kondolencyjna 50
Opis snu: niewyraźne szczęście

karta kondolencyjna 1
Oto, co to może oznaczać: zastój biznesowy

odrzucić jedzenie 48
Interpretacja i znaczenie: sekretne oszustwa

odrzuć ofertę 42
Dla kabały może to oznaczać: ostateczne porozumienia

odrzucić wniosek 11
Wyjaśnienie snu: wierna miłość

zaprzeczyć orzeczeniu 58
Wyjaśnienie według Cabal to: niesprawiedliwa Rywalizacja

odmówić słuchu 85
Znaczenie kabały: wątpliwości i zazdrość

odrzucić cesję 38
Sen może mieć następujące znaczenie: poczucie obowiązku

odrzucić zaproszenie 40
Dla kabały interpretacja jest następująca: stanowczość celu

odrzucić paczkę 6
Jeśli o tym marzyłeś, oznacza to: stanowczość celu

odrzucić ucznia 89
Opis snu: kontrastuje z młodym mężczyzną

odmówić różaniec 46
Oto, co to może oznaczać: zwycięstwo nad wrogami

odrzucić do nadawcy 8
Interpretacja i znaczenie: ograniczone widoki

zaprzeczyć słowom 11
Dla kabały może to oznaczać: nadmierny sentymentalizm

zaprzeczyć wierze 28
Wyjaśnienie snu: zarozumiałość i ignorancja

zaprzeczyć doktrynie 87
Wyjaśnienie według Cabal to: niska inteligencja

zaprzeczyć przyjaźni 81
Znaczenie kabały: brak zrozumienia

zaprzeczyć przysiędze 32
Sen może mieć następujące znaczenie: nieprzyjemne spotkanie

zaprzeczyć obietnicy 54
Dla kabały interpretacja jest następująca: okazja która zanika

zaprzeczyć ojcu 28
Jeśli o tym marzyłeś, oznacza to: naprawa do wykonania

zaprzeczyć matce 82
Opis snu: nieprzyjemne komentarze

obalić krewnego 45
Oto, co to może oznaczać: zwrot pieniędzy

obalić kobietę 16
Interpretacja i znaczenie: intuicja do naśladowania

zaprzeczyć prawdzie 52
Dla kabały może to oznaczać: kontrastująca współpraca

porzucić 60
Wyjaśnienie snu: nieszczerość zdrada przyjaciela

wyrzucić 31
Wyjaśnienie według Cabal to: tajna kara

porzucić przyjaciół 7
Znaczenie kabały: machinacje

porzucić zwierzę 6
Sen może mieć następujące znaczenie: nieszczęścia

porzucić obiekt 2
Dla kabały interpretacja jest następująca: niespodziewane szczęście

anuluj lub zrezygnuj 17
Jeśli o tym marzyłeś, oznacza to: zachowujesz się zbyt bezmyślnie

fantazji porzucasz 20
Opis snu: zbyt duży przypadek

odrzucić lekarstwo 14
Oto, co to może oznaczać: splątane własne interesy

odrzucić wino 13
Interpretacja i znaczenie: szkodliwy związek

zrezygnować z podróży 37
Dla kabały może to oznaczać: zrozumienie i porozumienie

zrezygnować z imprezy 22
Wyjaśnienie snu: skrupulatność w pracy

wyrzucić ubrania 10
Wyjaśnienie według Cabal to: przyjemne wydarzenie