Menu Smorfia neapolitański
Smorfia neapolitańska - Liczby, znaczenie i interpretacja snów

Imiona oscarów. Znaczenie snu i liczb.

Znaczenie snu imiona Oscarów. Interpretacje i liczby kabały neapolitańskiej.


zarejestrować nazwy 80
Znaczenie snu: roztropność w wydawaniu

wierszyk imion 23
Opis: dowód miłości

nazwy miejsc 77
Interpretacja snu: wciąż mam dużo pracy

Lista imion 62
Tłumaczenie: pojednanie z bliskimi

pamiętanie imienia 40
Opis snu: niezwykłe wydarzenia

być wezwanym po imieniu 13
Znaczenie: Napięcie nerwowe

zapamiętaj imię 21
Tłumaczenie snu: witalność i rozmach

zadzwonić do kogoś po imieniu 57
Interpretacja: prawdopodobne wizyty

przybrać fałszywe imię 81
Poczucie snu: niebezpieczny brak refleksji

kobiety o imieniu maria 34
Co to znaczy: szczęście

Włoskie nazwiska 86
Znaczenie snu: potrzebujesz więcej spokoju

dużo ryb 17
Opis: niejednoznaczne gadanie

brzydzić się oszczercami 3
Interpretacja snu: ciekawe wiadomości

zgniatać rybę 17
Tłumaczenie: nadzieje opadły

emaliowany zlew 64
Opis snu: zmiany opinii

akwarium z rybami 59
Znaczenie: ograniczona zdolność do działania

akwarium z rybami tropikalnymi 74
Tłumaczenie snu: rozczarowanie

odrzutowiec 48
Interpretacja: szybkie rozwiązania biznesowe

twierdzą gwałtownie 83
Poczucie snu: strata pieniędzy

szczere notatki chrztu 30
Co to znaczy: pieniądze zwrócone

wędzić ryby 46
Znaczenie snu: wielki cud

zasadzka 31
Opis: trzeba zastosować wiele środków ostrożności

poddać się zasadzce 88
Interpretacja snu: Wielka wygrana

zorganizować zasadzkę 11
Tłumaczenie: oszustwo w miłości

unikaj zasadzki 56
Opis snu: dolegliwości

zasadzka wrogów 73
Znaczenie: propozycje nowych zadań

aidedecamp 18
Tłumaczenie snu: właściwe spostrzeżenia

hodowla ryb 33
Interpretacja: silna wrażliwość

almanach astronomiczny 30
Poczucie snu: mądra dyskrecja

zejść z płaskowyżu 51
Co to znaczy: sekretne oszustwa

Wstawać z łóżka 49
Znaczenie snu: złe intencje

pierścień platynowy 44
Opis: przemijające niezadowolenie

anonimowy 17
Interpretacja snu: żal

napisz anonimowy list 16
Tłumaczenie: żal

otrzymać anonimowy list 70
Opis snu: absolutyzm w miłości

autor anonimowy 54
Znaczenie: niebezpieczne pułapki

pszczoła latająca 56
Tłumaczenie snu: mała konsekwencja w decyzjach

płaskie mokre 13
Interpretacja: ważne wiadomości

myślistwo 90
Poczucie snu: szczęście w wytrwałości

prześladowanie złodziei 21
Co to znaczy: szczęście w wytrwałości

prześladowanie żołnierzy 15
Znaczenie snu: będziesz ofiarą zdrady

prześladowanie wrogów 45
Opis: niebezpieczeństwo kradzieży

spotkanie biznesowe 82
Interpretacja snu: strata czasu

przegapić spotkanie 33
Tłumaczenie: łatwe rozczarowania

oflagowany arsenał 27
Opis snu: nieoczekiwana przewaga

akt siły 6
Znaczenie: znaczne trudności

porcelanowa lalka 64
Tłumaczenie snu: niewierność w miłości

słoik porcelanowy 88
Interpretacja: nieroztropność wobec współpracowników

chrzest statku 52
Poczucie snu: trudne godziny

bilet anonimowy 64
Co to znaczy: asymilacja głębokich problemów

toast na imieniny 36
Znaczenie snu: niestabilny nastrój

porcelanowy dzbanek 12
Opis: magnetyczna osobowość

zła niespodzianka 13
Interpretacja snu: sentymentalna melancholia

zdobią ornament kobiety 75
Tłumaczenie: próżność

żywność 90
Opis snu: obfitość

kupa ziemi 75
Znaczenie: dobre wieści