Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Zonnige deur. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom zonnige deur. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


deur 18
Betekenis van de droom: verveling vermoeidheid

een deur forceren 56
Omschrijving: fantasie op

glazen deur 65
Droom interpretatie: je bent gedesoriënteerd

kapotte deur 73
Vertaling: schaarse energieën

open de deur 1
Droombeschrijving: nieuwe relaties

deur van de kerk 90
Betekenis: sereniteit van relaties

brede deur 24
Vertaling van de droom: gunstige afspraken

ga de deur binnen 46
Interpretatie: oplossingen voor hartproblemen

kijk uit de deur 88
Gevoel voor de droom: gelukkige verandering

een deur openbreken 4
Wat betekent het: contrasten van werk

verkeerde deur 4
Betekenis van de droom: gebrek aan zelfvertrouwen

heldere zon 90
Omschrijving: ontdekking van geheimen

geopende deur 68
Droom interpretatie: harmonie van relaties

maak een deur 18
Vertaling: afgunst verklaard

verzegel een deur 9
Droombeschrijving: gevaarlijke gevaren

dicht bij de deur 9
Betekenis: blijvende inzet

op de deur kloppen 4
Vertaling van de droom: nostalgische geest

perforeer een deur 3
Interpretatie: ruzies en discussies

deur van een kerk 29
Gevoel voor de droom: langzame verbetering

kijkgaatje in de deur 59
Wat betekent het: stress veroorzaakt door te veel werk

kleine deur 49
Betekenis van de droom: droevige gedachten

geheime deur 18
Omschrijving: moeilijke relaties

draaideur 17
Droom interpretatie: nieuwe interesses

een deur losmaken 74
Vertaling: verraad van een vriend

deur open 78
Droombeschrijving: gunstige rapporten

oproep van de deur 33
Betekenis: voorzichtigheid met geld

schuifdeur 22
Vertaling van de droom: alles wordt beter

gesloten deur 4
Interpretatie: grote teleurstelling

bar voor de deur 10
Gevoel voor de droom: overhaaste acties

Wood's deur 69
Wat betekent het: intens werk

open een deur 5
Betekenis van de droom: ruzies met buren

deur ingebroken 74
Omschrijving: gevaarlijk risico

non aan de deur 84
Droom interpretatie: comfort

zonnig landschap 82
Vertaling: belangrijke bijeenkomsten

krakende deur 59
Droombeschrijving: roddels en intriges

deur met de sleutel erin 86
Betekenis: interessante nieuwe mogelijkheden

voordeur 64
Vertaling van de droom: meer geluk

een deur blokkeren 11
Interpretatie: slecht bestede energieën

deur op een kier 9
Gevoel voor de droom: liefdevolle relaties

Deur dicht 32
Wat betekent het: verdriet en zorgen

afluisteren op de deur 54
Betekenis van de droom: eenzaamheid

ijzeren deur 11
Omschrijving: helder sociaal leven

postbode bij de deur 14
Droom interpretatie: groot nieuws

barricadeer jezelf bij de deur 68
Vertaling: vluchtige geneugten

bij de deur staan 18
Droombeschrijving: zenuwachtige spanning

open deur met sleutel 1
Betekenis: uitstekende prestaties

gooi de deur open 70
Vertaling van de droom: levendige intelligentie

houten deur 80
Interpretatie: standvastigheid

voordeur van het gebouw 3
Gevoel voor de droom: iemand zal je helpen

deur klopper 27
Wat betekent het: Goed nieuws

een deurafdichting 48
Betekenis van de droom: afnemende gezondheid

open een deur met geweld 75
Omschrijving: ernstige risico's

gast klopt op de deur 80
Droom interpretatie: gematigd temperament

op een kier een deur 5
Vertaling: leuke ervaring

tegendeur 27
Droombeschrijving: gevaar voor breuk