Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Zijn vrouw van boord laten gaan. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom zijn vrouw van boord laten gaan. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


vernederen zijn vrouw 80
Betekenis van de droom: trots en impulsiviteit

streel je vrouw 32
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: verwarrende situatie

vervang zijn vrouw 11
Droom interpretatie: zeer goedbetaalde baan

verlaat zijn vrouw 52
Als je het hebt gedroomd, betekent het: gebrek aan scrupules

maak zijn vrouw wakker 6
De droominterpretatie is: melancholie en depressie

wreken zijn vrouw 4
Dit is wat het zou kunnen betekenen: onnodige problemen

bedriegt zijn vrouw 53
Volgens de Smorfia betekent het: verveling en eenzaamheid

vertroetel zijn vrouw 10
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: verstoorde harmonie

liefde vrouw 48
Dromen betekent dit: verandering van ideeën

onderdruk zijn vrouw 81
De verklaring volgens de kliek is: ongegronde vermoedens

zet zijn vrouw gevangen 53
Betekenis van de cabal: er komt een bruiloft in uw familie

zijn vrouw verzekeren 64
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: heilzame angst

beschuldig zijn vrouw 34
Voor de cabal is de interpretatie: ziekte

troost zijn vrouw 57
Als je het hebt gedroomd, betekent het: laster van vrouwen

zijn vrouw lastigvallen 43
Ezoteryczne znaczenie: jaloezie en contrasten in liefde

belasteren zijn vrouw 81
Dit is wat het zou kunnen betekenen: gedwarsboomde liefde

juiste vrouw 84
Interpretatie en betekenis: economische voordelen

geschenk aan vrouw 45
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: omstandigheden van geluk

gunst de vrouw 35
Uitleg van de droom: geluk in alles waar je naar streeft

tevreden zijn vrouw 7
De verklaring volgens de kliek is: gevaarlijke koppigheid

bel zijn vrouw 6
Betekenis van de cabal: voorzichtigheid met geld

bid tot zijn vrouw 14
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: uw bedrijf verloopt volgens uw wensen

begeer zijn vrouw 25
Voor de cabal is de interpretatie: dreigende ondergang

bedriegen zijn vrouw 73
Als je het hebt gedroomd, betekent het: gewelddadige emoties

negeer zijn vrouw 39
Ezoteryczne znaczenie: lees oppositie

zijn vrouw tegenkomen 51
Dit is wat het zou kunnen betekenen: reizen en risico's

gekwetste vrouw 15
Interpretatie en betekenis: ongerechtvaardigde dankbaarheid

verdrijf vrouw 80
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: fantasieën om gedisciplineerd te worden

zijn vrouw vermoorden 81
Uitleg van de droom: achterdochtig in de liefde

onbemind door zijn vrouw 78
De verklaring volgens de kliek is: ideeën die onmiddellijk moeten worden verduidelijkt

klagen over zijn vrouw 30
Betekenis van de cabal: emotionele banden die moeten worden versterkt

gestript door zijn vrouw 56
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: tijdsverspilling

ontmoet zijn vrouw 77
Voor de cabal is de interpretatie: discussies zonder construct

scheiden van zijn vrouw 56
Als je het hebt gedroomd, betekent het: invloedrijk karakter

zijn vrouw klauteren 77
Ezoteryczne znaczenie: misvattingen

waak over zijn vrouw 56
Dit is wat het zou kunnen betekenen: momenten van wanhoop

pak een vrouw 81
Interpretatie en betekenis: vervulling van hun wensen

zijn vrouw bespioneren 89
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: voorbijgaande problemen

heb een vrouw 7
Uitleg van de droom: belangen om voor te zorgen

ga weg van zijn vrouw 69
De verklaring volgens de kliek is: vasthoudend vechtlust

eigen vrouw 47
Betekenis van de cabal: financiële zorgen

boos worden op zijn vrouw 6
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: duidelijke verbetering

ruzie met zijn vrouw 18
Voor de cabal is de interpretatie: sympathieën betaald

beledigende vrouw 54
Als je het hebt gedroomd, betekent het: ruzies in de familie

verlaat de vrouw of echtgenoot 41
Ezoteryczne znaczenie: opgewektheid

zijn vrouw in vertrouwen nemen 23
Dit is wat het zou kunnen betekenen: pessimisme en luiheid

vrouw om te slaan 5
Interpretatie en betekenis: u kunt een zekere continuïteit aan uw activiteiten geven

diner met zijn vrouw 5
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: dubieuze ervaringen

vrouw zwanger maken 32
Uitleg van de droom: overwinning op vijanden

geniet van de vrouw 26
De verklaring volgens de kliek is: straf onrechtvaardige straf

vertrouw zijn vrouw 74
Betekenis van de cabal: intieme aspiraties

rechtvaardigt zichzelf tegenover zijn vrouw 58
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: moeilijk karakter

bed met zijn vrouw 90
Voor de cabal is de interpretatie: rust en vreugde

de wrede vrouw 56
Als je het hebt gedroomd, betekent het: laster en laster

neerbuigendheid jegens zijn vrouw 62
Ezoteryczne znaczenie: gecompromitteerde sociale positie

counseling met zijn vrouw 21
Dit is wat het zou kunnen betekenen: pijnlijke banen

blij met zijn vrouw 45
Interpretatie en betekenis: nieuwe vastberadenheid en meer zekerheid

jaloers op vrouw 70
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: succes in de liefde

zijn vrouw slecht behandelen 89
Uitleg van de droom: je moet je frustraties uiten

verzoenen met zijn vrouw 72
De verklaring volgens de kliek is: kortstondige zorgen