Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Zie vriend op het balkon. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom zie vriend op het balkon. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


kijk uit op het balkon 51
Betekenis van de droom: gierigheid

zie een naakte vriend 44
Omschrijving: ernstige onenigheid

papa op het balkon 70
Droom interpretatie: vruchtbare relaties

balkon 50
Vertaling: hoop

vlag balkon 80
Droombeschrijving: je bent gelukkig en dat blijkt

koning naar het balkon 50
Betekenis: bittere teleurstelling

gevallen balkon 80
Vertaling van de droom: je bent het slachtoffer van roddels

balkon met hond 83
Interpretatie: bedenkingen

balkon met aap 62
Gevoel voor de droom: sentimentele stoornissen

balkon met man 86
Wat betekent het: duidelijke doelen

dwingen een balkon 8
Betekenis van de droom: gedachten die uw innerlijke rust verstoren

instortend balkon 80
Omschrijving: schadelijk achterklap

balkon met sokken 10
Droom interpretatie: verzoek om bescherming

balkon met papegaaien 45
Vertaling: je hebt slechte vrienden

een balkon beklimmen 28
Droombeschrijving: hard werken en veel moeite

balkon met kinderen 19
Betekenis: verloren genegenheid

balkon met een vrouw 42
Vertaling van de droom: gewelddadige woede

sluit een balkon 41
Interpretatie: identiteitscrisis

kus een vriend 84
Gevoel voor de droom: pech bij speculaties

balkon met kat 51
Wat betekent het: je moet je autonomie versterken

balkon met kooi 20
Betekenis van de droom: voorbijgaande teleurstellingen

koningin naar het balkon 41
Omschrijving: nieuws van ver

balkon met potten 69
Droom interpretatie: verwarring en twijfels

balkon met bloemen 10
Vertaling: onverwachte evenementen

balkon met liefhebbers 35
Droombeschrijving: je hebt iemand nodig die dicht bij je staat

knuffel een vriend 48
Betekenis: gunstige nieuwigheid

smeek een vriend 15
Vertaling van de droom: sociaal karakter

een vriend opsluiten 11
Interpretatie: jaloezie en intriges

kardinaal naar het balkon 32
Gevoel voor de droom: loopbaanontwikkeling

verlicht een balkon 54
Wat betekent het: moeilijke tijden

besneeuwd balkon 19
Betekenis van de droom: onverwachte winsten

vernieuw het balkon 17
Omschrijving: je moet vrij zijn

een vriend strelen 22
Droom interpretatie: beste wensen

open een balkon 63
Vertaling: vrolijke tijd

beroof een vriend 47
Droombeschrijving: plotselinge malaise

beschuldig een vriend 7
Betekenis: nervositeit

laster een vriend 29
Vertaling van de droom: onrealiseerbare hoop

dwing een vriend 87
Interpretatie: sluw en sluw

een vriend hosten 69
Gevoel voor de droom: voordelige deal

chanteer een vriend 6
Wat betekent het: laag zelfvertrouwen

herken een vriend 15
Betekenis van de droom: fouten die moeten worden hersteld

sla een vriend 41
Omschrijving: substantiële hulp

verneder een vriend 39
Droom interpretatie: snelle beslissing

hunkeren naar een vriend 75
Vertaling: blijf rustig

scheld een vriend uit 18
Droombeschrijving: verandering van programma

balkon met kind 42
Betekenis: onrustige sereniteit

begraaf een vriend 76
Vertaling van de droom: jaloezie gerechtvaardigd

verafschuw een vriend 80
Interpretatie: geschillen om redenen van belang

maak een vriend wakker 39
Gevoel voor de droom: roddelen en roddelen

weerleg een vriend 17
Wat betekent het: onzorgvuldige acties

een vriend bespioneren 44
Betekenis van de droom: jaloezieproblemen

ontwapenen een vriend 32
Omschrijving: overdreven optimisme

een vriend uitbuiten 17
Droom interpretatie: verrassing

delegeer een vriend 78
Vertaling: aanzienlijke materiële voordelen