Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Ware spraak. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom ware spraak. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


bevestig de waarheid 20
Betekenis van de droom: nuttige ervaringen

verloren spraak 56
Omschrijving: snelle beslissingen

opgewonden toespraak 32
Droom interpretatie: verlies van vertrouwen

een dwaze toespraak 76
Vertaling: goed begrip met vrienden

opwindende toespraak 56
Droombeschrijving: goed humeur en geluk

ruwe toespraak 50
Betekenis: duidelijkheid van ideeën

botte spraak 19
Vertaling van de droom: bewijs van genegenheid

felle toespraak 36
Interpretatie: nerveuze rusteloosheid

toespraak 22
Gevoel voor de droom: volgende vergadering

een hoog klinkende toespraak 4
Wat betekent het: buitensporige onverzettelijkheid

spraak herwonnen 8
Betekenis van de droom: hulp van derden

bedriegen de toespraak 71
Omschrijving: snel denken

ongepast een toespraak 32
Droom interpretatie: niet erg blij nieuws

een toespraak verkorten 70
Vertaling: volgende vergadering

een toespraak tegenspreken 5
Droombeschrijving: overwinning op vijanden

afkeuren van een toespraak 41
Betekenis: verkeerde intuïties

verwijs een toespraak 39
Vertaling van de droom: wensen vervuld

het verzenden van een toespraak 46
Interpretatie: creatieve geest

reciteer een toespraak 45
Gevoel voor de droom: initiatieven raden

luister naar een toespraak 29
Wat betekent het: uitdagende beslissingen

hang een toespraak op 17
Betekenis van de droom: geaccentueerde trots

commentaar geven op een toespraak 16
Omschrijving: schadelijke agressie

improviseer een toespraak 16
Droom interpretatie: erkende verdiensten

het uitspreken van een toespraak 52
Vertaling: onvoorzichtige stappen

een toespraak afronden 20
Droombeschrijving: u probeert uw ideeën duidelijk te maken

korte toespraak 67
Betekenis: misleidingen

vat een toespraak samen 20
Vertaling van de droom: vindingrijkheid en veiligheid

klap in een toespraak 70
Interpretatie: gevaarlijke vleiers

spijt van een toespraak 35
Gevoel voor de droom: interessant aanbod

start een toespraak 38
Wat betekent het: onbuigzaam karakter

abstracte toespraak 8
Betekenis van de droom: geweldig nieuws en geluk

afsluitende toespraak 37
Omschrijving: ongelukkig bedrijf

echte vriend 76
Droom interpretatie: kleine problemen

verleng de toespraak 84
Vertaling: je zult onenigheid hebben

verklaar de waarheid 72
Droombeschrijving: vriendschap en verzoening

echt dossier 56
Betekenis: excessen van woede

dubbelzinnige spraak 80
Vertaling van de droom: geluk met familieleden

Maak een speech 84
Interpretatie: blijvende stabiliteit

ware vriendschap 84
Gevoel voor de droom: ruzies

ware toewijding 58
Wat betekent het: verwarde geest

leerlingen op één lijn brengen 68
Betekenis van de droom: bezitterig temperament

begin van de toespraak 81
Omschrijving: verlies van een vriend

echte jacht 42
Droom interpretatie: gehinderd werk

onjuist spreken 6
Vertaling: verkeerd weergegeven waarheid

zweer de waarheid 5
Droombeschrijving: slecht nieuws

correct in spreken 48
Betekenis: winst

toespraken opnemen 30
Vertaling van de droom: voordelige kosten

verrassende toespraken 84
Interpretatie: goede bedrijfsprestaties

herstart een toespraak 70
Gevoel voor de droom: kortstondig succes

prediken 78
Wat betekent het: mysterieuze gebeurtenissen

prediken in de kerk 16
Betekenis van de droom: solide positie

waarheid worden 41
Omschrijving: je voelt dat ze door vrienden terzijde worden gelaten

koninklijke stal 38
Droom interpretatie: nieuws uit een brief

verkeerde baan 55
Vertaling: gevaar voor passagiers

echte borst 40
Droombeschrijving: ongeduld

waarheid 45
Betekenis: luister naar het advies van vrienden