Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Vrouwen en dating. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom vrouwen en dating. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


kam vrouwen 81
Betekenis van de droom: gevaarlijke onvoorzichtigheid

vrouwen met de naam maria 34
Omschrijving: geluk

vrouwen hangen 80
Droom interpretatie: gecompromitteerde positie

vrouwen slaan 45
Vertaling: extravagante ideeën

capabele vrouwen 76
Droombeschrijving: zegevieren over de oppositie

huisvrouwen 57
Betekenis: weerstand tegen vermoeidheid

huisvesting van vrouwen 57
Vertaling van de droom: verhoogde weerstand tegen vermoeidheid

zie knappe vrouwen 4
Interpretatie: waar de mens van droomt is vreugde voldoening en gezondheid. gedroomd als een vrouw is jaloezie

vrouwen opsluiten 21
Gevoel voor de droom: geschillen op het werk

vrouwen bedlegerige ouderen 12
Wat betekent het: angst om niet begrepen te worden

vrouwen overtreffen 25
Betekenis van de droom: onenigheid in het gezin

vrouwen ontvoeren 32
Omschrijving: onrechtvaardige en kwaadaardige oordelen

vrouwen verkrachten 5
Droom interpretatie: ongemak en angst voor iets

scheiden vrouwen 21
Vertaling: ijdelheid en uiterlijk vertoon

vrouwen rennen 26
Droombeschrijving: verwarring in het gezin

maken vrouwen bang 87
Betekenis: lastige problemen

gepassioneerd door vrouwen 38
Vertaling van de droom: verlaten van de vaderlijke of echtelijke woning

vrouwen aanzetten 1
Interpretatie: belediging ontvangen

behandel vrouwen 31
Gevoel voor de droom: zelfvoldoening

chagrijnige vrouwen 35
Wat betekent het: nervositeit in het gezin

ontketen vrouwen 65
Betekenis van de droom: onrecht dat moet worden hersteld

rit van vrouwen 84
Omschrijving: ruzies met vrouwen

rijbroeken vrouwen 53
Droom interpretatie: sereniteit van geest

vrouwen in dienst hebben 33
Vertaling: u kunt zich geen tegenslag veroorloven vooral niet op het werk

vriendschap van vrouwen 7
Droombeschrijving: twijfel aan jezelf

maskerade van vrouwen 20
Betekenis: gevaren

ruzie met vrouwen 80
Vertaling van de droom: provocaties niet te verzamelen

vrouwen bewaken 82
Interpretatie: geduld

bescherm vrouwen 61
Gevoel voor de droom: voordelen van familieleden

palm gedroomde vrouwen 11
Wat betekent het: krijgt kinderen

vrouwen beschimpen 6
Betekenis van de droom: slechte reflectie

instappen van vrouwen 34
Omschrijving: sluw

aangetrokken tot vrouwen 8
Droom interpretatie: fraude

Ik beveel vrouwen 5
Vertaling: verkeerde stappen

vertrappelen van vrouwen 18
Droombeschrijving: genoegens uit het verleden

vrouwen beledigen 71
Betekenis: kwaadaardige praat

dames paraplu 49
Vertaling van de droom: onenigheid met vrienden

dansen met vrouwen 33
Interpretatie: voorbijgaande genoegens

blijf bij vrouwen 71
Gevoel voor de droom: vijandigheden

gevangenis voor vrouwen 55
Wat betekent het: oneerlijke beschuldigingen

vrouwen interviewen 21
Betekenis van de droom: zenuwachtige spanning

masker voor vrouwen 67
Omschrijving: diepe bitterheid

stop met vrouwen 26
Droom interpretatie: gebrek aan ambitie

dineren met vrouwen 5
Vertaling: mislukking van een deal

gebochelde met vrouwen 21
Droombeschrijving: de gehoopte hulp zal niet worden gevonden in een moeilijke gelegenheid verdriet en wanhoop

raam met vrouwen 27
Betekenis: ongeordende verlangens

monnik met vrouwen 75
Vertaling van de droom: overwinning in de liefde

binnenplaats met vrouwen 56
Interpretatie: egoïstische zorgen

terras met vrouwen 42
Gevoel voor de droom: woede en ruzies

schutter met vrouwen 27
Wat betekent het: onderwerping of gebrek aan vrijheid

geklemd tussen twee vrouwen 82
Betekenis van de droom: afgunst om te domineren