Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Vliegende duif. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom vliegende duif. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


vliegende duif 26
Betekenis van de droom: geldverlies

duif 20
Omschrijving: geluk in de liefde

zieke duif 21
Droom interpretatie: onrecht om te lijden

gewonde duif 4
Vertaling: zeurderig werk

duif flirten 8
Droombeschrijving: je voelt je afgewezen door de vrouwenwereld

duif op het dak 47
Betekenis: onschuldig geluk

duif eten 32
Vertaling van de droom: misverstanden en roddels

duif die zijn nest maakt 72
Interpretatie: vreugde in de liefde

duif in een kooi 57
Gevoel voor de droom: verijdelde liefdesrelatie

duif in het nest 10
Wat betekent het: geluk in huis

duif drinken 35
Betekenis van de droom: geheimen onthuld

dood de duif 6
Omschrijving: afpersing van geld

duif uitkomen 68
Droom interpretatie: vluchtige zorgen

schildpadduif op een boom 68
Vertaling: beste wensen

paascake 30
Droombeschrijving: nieuwe relaties

duif koeren 5
Betekenis: sentimentele geneugten

heb een tortelduif 9
Vertaling van de droom: verzoening in liefde

dode duif 33
Interpretatie: projecten die mislopen

witte duif 6
Gevoel voor de droom: troost toewijding gelukkig succeszaken ondernomen voor een prijzenswaardig doel

vliegende kanarie 24
Wat betekent het: vrijheid van besluit

vliegende fazant 21
Betekenis van de droom: rust en vreugde

vliegende havik 81
Omschrijving: gevaar voor oplichting

duif op het ingezaaide 7
Droom interpretatie: nervositeit en onverdraagzaamheid

vliegende uil 43
Vertaling: je probeert je instincten in toom te houden

distelvink vliegen 51
Droombeschrijving: nieuwe sympathieën

ooievaar vliegen 65
Betekenis: pericolo di furto

vliegende vlinder 13
Vertaling van de droom: veranderende ideeën

sijs vliegen 22
Interpretatie: geluk

vink vliegen 46
Gevoel voor de droom: openbare manifestatie van uw overtuigingen

leeuwerik vliegen 64
Wat betekent het: buitensporige tolerantie

houtsnip vliegen 21
Betekenis van de droom: geldverlies

duif met palm 27
Omschrijving: vriendschappen die worden versterkt

raven vliegen 71
Droom interpretatie: vertrouwen verraden

gier vliegen 45
Vertaling: oppositie tegen rivalen

nachtegaal vliegen 45
Droombeschrijving: onstabiele liefde

mus vliegen 79
Betekenis: onvervulde verlangens

vuurvlieg vliegen 19
Vertaling van de droom: verschillende contrasten

vliegende kwartel 68
Interpretatie: nieuws komt eraan

vliegende eend 66
Gevoel voor de droom: periode vol ideeën

lieveheersbeestje vliegen 80
Wat betekent het: goede gezondheid

vliegende engel 55
Betekenis van de droom: goede geheime bedoelingen

reiger vliegen 65
Omschrijving: onderscheidingen

vliegende adelaar 68
Droom interpretatie: gevaar ontsnapte

duif wond 35
Vertaling: verraad

kraai vliegen 21
Droombeschrijving: verborgen misleidingen

vliegend insect 88
Betekenis: klein verlies

cicade vliegen 22
Vertaling van de droom: exploitatie van energie

zeemeeuw vliegen 29
Interpretatie: gevaar afgewend

duif grijs 63
Gevoel voor de droom: vijandigheden

houtduif 83
Wat betekent het: trieste periode

viermotorig vliegen 70
Betekenis van de droom: illusies en desillusies

duif vleugels 16
Omschrijving: verraad

duiven pikken 10
Droom interpretatie: fantasierijke ideeën

duif snavel 75
Vertaling: aanbod van ondersteuning

duivenvlees 63
Droombeschrijving: gewelddadige emoties