Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Verslagen natie. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom verslagen natie. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


gewoon verslaan 20
Betekenis van de droom: beveiliging van morgen

nederlaag 66
Omschrijving: depressies

oneerlijke nederlaag 6
Droom interpretatie: kracht van overtuiging

nederlaag van het leger 19
Vertaling: roekeloze aankoop

brigade verslagen 10
Droombeschrijving: slecht voorteken

militaire nederlaag 14
Betekenis: loyaliteit aan anderen

sentimentele nederlaag 75
Vertaling van de droom: Nieuwe ervaringen

een nederlaag lijden 34
Interpretatie: interessante voorstellen

sportieve nederlaag 48
Gevoel voor de droom: begrip in het gezin

politieke nederlaag 68
Wat betekent het: goede voornemens

nederlaag van een leger 38
Betekenis van de droom: conventionele uitspraken

spijt van een nederlaag 38
Omschrijving: depressies

versla vijanden 25
Droom interpretatie: onvoorspelbare gebeurtenis

berust bij de nederlaag 85
Vertaling: verkeerde indrukken

oorlogswezen 19
Droombeschrijving: hoop en idealen

beker rout 66
Betekenis: late reflectie

bataljon verslagen 32
Vertaling van de droom: je wilt alle mogelijke valkuilen uit de wereld helpen

verslaan 5
Interpretatie: onvoorspelbare gebeurtenis

versla een kwaad 77
Gevoel voor de droom: nieuwe bedrijven

versla een vijand 11
Wat betekent het: innerlijke onrust

verslagen regiment 17
Betekenis van de droom: gelukkige bewegingen

ras 6
Omschrijving: goed nieuws

zelfbeschadiging 27
Droom interpretatie: je onderschat jezelf

Een vijand verslaan 59
Vertaling: spontaniteit gewaardeerd

autosport 10
Droombeschrijving: onverwachte verrassing

carrière 52
Betekenis: goed nieuws

maak de vlucht 71
Vertaling van de droom: behoefte aan rust

ras van mannen 4
Interpretatie: nieuwe feiten

versla een tegenstander 50
Gevoel voor de droom: tijdelijke crisis

wielerwedstrijd 47
Wat betekent het: verdriet van een jonge man

kinderen racen 19
Betekenis van de droom: nieuwe voorstellen

een run uitstellen 3
Omschrijving: nieuws van verre familieleden

de race winnen 2
Droom interpretatie: illusoire realisatie

een regatta bijwonen 38
Vertaling: Goed nieuws

lijn in brand 56
Droombeschrijving: vlucht voor je vijanden

wit ras 16
Betekenis: uitstekend sentimenteel klimaat

geel ras 89
Vertaling van de droom: belangrijke projecten

versnellen de rit 49
Interpretatie: goed nieuws per brief

vrouwen rennen 26
Gevoel voor de droom: verwarring in het gezin

een rit missen 68
Wat betekent het: schadelijke gewoonten

Joods ras 78
Betekenis van de droom: verzoek om offers

dierenras 55
Omschrijving: liefde voor een grote dame of erfopvolging

zwarte race 20
Droom interpretatie: angstig geweest

een race verplaatsen 3
Vertaling: nieuws van ver

race 26
Droombeschrijving: geluk

galop race 71
Betekenis: problemen in uw doelen

race op school 38
Vertaling van de droom: eenzaamheid

dunce race 1
Interpretatie: kwaadaardige roddels

voer de race in 76
Gevoel voor de droom: gedoe van vrouwen

daag de race uit 24
Wat betekent het: innerlijke conflicten

rijden in een race 77
Betekenis van de droom: nostalgische geest

bastaard race 39
Omschrijving: financiële complicaties

geslacht vol met verschillende materialen 19
Droom interpretatie: makelaardij

passage van sporters in de race 70
Vertaling: overdreven fantasie

rennen zie iemand in een race 27
Droombeschrijving: je wilt koste wat het kost een uitdaging winnen

een afkeer van ziekten 52
Betekenis: nieuwe banen