Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Verpletterd oor. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom verpletterd oor. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


platgedrukte zeepbel 69
Betekenis van de droom: enthousiasme betaald

os oor 15
Omschrijving: mogelijk positief nieuws

hond oor 68
Droom interpretatie: zeker voordeel

oor afgesneden 40
Vertaling: ontrouw en wantrouwen in de liefde

verpletterde spin 76
Droombeschrijving: onvermogen om met problemen om te gaan

spoorwegarbeider verpletterd 89
Betekenis: verdriet ontevredenheid

paard oor 51
Vertaling van de droom: vrolijk nieuws

krabben aan het oor 39
Interpretatie: verzoening met een familielid

gewond oor 32
Gevoel voor de droom: slechte wil

oor van de mens 29
Wat betekent het: geluk bedreigd

vrouw oor 86
Betekenis van de droom: intense beweging

ezel oor 6
Omschrijving: slecht nieuws

bloeden uit één oor 43
Droom interpretatie: provocaties niet te verzamelen

krom oor 11
Vertaling: ruzies in de familie

verbrijzeld 65
Droombeschrijving: pas op voor gevaren

geblokkeerd oor 77
Betekenis: dromer geest

spreek in het oor 21
Vertaling van de droom: gemiste kans

om een ​​oor te amputeren 45
Interpretatie: oppositie

vlo in een oor 9
Gevoel voor de droom: een plotselinge twijfel zal je overvallen

geplette wandluis 90
Wat betekent het: veilige vriendschappen

detail van een oor 3
Betekenis van de droom: achterklap

uitpuilend oor 66
Omschrijving: vreugde genoegens openbaringen vooral voor getrouwde vrouwen en vrijsters

rotsblok wordt verpletterd 72
Droom interpretatie: je wordt bedreigd en hebt geen controle over je vijanden

oorpijn 28
Vertaling: onaangenaam nieuws

zing op het gehoor 76
Droombeschrijving: ontrouw en jaloezie

spelen op gehoor 90
Betekenis: breuk van relaties

dood gefluister in het oor 59
Vertaling van de droom: geweldig nieuws

oorinfectie 20
Interpretatie: vermogen om hun emoties onder ogen te zien en uit te drukken

Groot oor 90
Gevoel voor de droom: ongelukkige passie

blond oor 81
Wat betekent het: vertraagd succes

heb maar één oor 7
Betekenis van de droom: verlies van stoffen of gebruik

oor jeuk 77
Omschrijving: gevaarlijke ergernissen

korenaar 22
Droom interpretatie: mortorium

oor operatie 50
Vertaling: overdreven argumentatieve geest

afgeplatte neus 85
Droombeschrijving: pacten worden niet gehandhaafd

gepoederd 26
Betekenis: te nemen maatregelen

breker 36
Vertaling van de droom: morele rijkdom

kruimel brood 44
Interpretatie: ontrouw van een werknemer

scheuren 10
Gevoel voor de droom: twijfel aan jezelf

gips afbrokkelen 11
Wat betekent het: Goed nieuws

verbrijzelde steen 83
Betekenis van de droom: kwaliteit die nog moet worden uitgedrukt

platgedrukte mug 68
Omschrijving: ernstig geschil scheiding

maïskolf 74
Droom interpretatie: succes in de liefde

vat ingeslagen 14
Vertaling: gevaar voor regen die uw plantages zal beschadigen

mensen vertrappelen 34
Droombeschrijving: gevaar voor ziekte

kool stof 49
Betekenis: ijver beloond

gezichtspoeder 78
Vertaling van de droom: goede gezondheid

oorbel 70
Interpretatie: sterke persoonlijkheid

het hek afbreken 42
Gevoel voor de droom: je wilt het verleden vergeten en vrij leven

een vlag neerhalen 45
Wat betekent het: gemoedsrust en winst

pinch blauwe plek 86
Betekenis van de droom: grote vreugde