Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Verlies het kwijl. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom verlies het kwijl. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


verlies de edelsteen 8
Betekenis van de droom: extra inkomsten

een oog verliezen 24
Omschrijving: erfenis van familieleden die ouder zijn dan jij

verlies een hoofdstad 36
Droom interpretatie: belemmeringen door jongeren

verlies je pijp 1
Vertaling: onnodige vooroordelen

slaap verliezen 55
Droombeschrijving: helpen om aan een familielid te geven

verliezen bij gokautomaten 82
Betekenis: vermijd onnodige risico's

het leven verliezen 71
Vertaling van de droom: gelukkige combinatie

verlies een mantel 46
Interpretatie: hervatting van de activiteit

verliezen aan schijven 69
Gevoel voor de droom: angst voor het oordeel van een invloedrijk persoon of een meerdere

verlies twee roeispanen 18
Wat betekent het: al uw activiteiten worden geblokkeerd

een robijn verliezen 85
Betekenis van de droom: nutteloze rebellie

een inzet verliezen 24
Omschrijving: innerlijk conflict

een stola verliezen 26
Droom interpretatie: innerlijke rebellie

geheugen verliezen 64
Vertaling: er is iets dat je wilt vergeten

verliezen bij schaken 59
Droombeschrijving: ambitieuze initiatieven

verliest een briljant 85
Betekenis: rebellie tegen de eigen staat

een sleutel verliezen 24
Vertaling van de droom: ondersteuning nodig hebben

verlies een titel 82
Interpretatie: problemen en misverstanden

verlies uw pen 24
Gevoel voor de droom: angsten

een familielid verliezen 68
Wat betekent het: rustig huwelijk

schuim 84
Betekenis van de droom: in tegenstelling tot familieleden

verlies een vingerhoed 76
Omschrijving: onrecht om te lijden

ik zal verliezen 56
Droom interpretatie: er zal voordeel en voldoening zijn uit ijver en goede wil

een topaas verliezen 85
Vertaling: nutteloze rebellie

een miljoen verliezen 17
Droombeschrijving: nadelige zaken

uit het oog verliezen 7
Betekenis: wantrouwen en pessimisme

een portemonnee verliezen 75
Vertaling van de droom: voorbijgaande stemming

verlies uw portemonnee 61
Interpretatie: onzekerheid om te overwinnen

verliezen bij tressette 32
Gevoel voor de droom: geldige steunen

een kaart verliezen 20
Wat betekent het: vertrouwen en gezelligheid

zeepresten 84
Betekenis van de droom: overmatige beïnvloedbaarheid

kwijlen bij de mond 13
Omschrijving: zwakke wil

werk verliezen 50
Droom interpretatie: geïnteresseerde raden

braakschuim 3
Vertaling: ernstige gebeurtenissen

mond met schuim 25
Droombeschrijving: talrijke onderscheidingen

een saffier verliezen 72
Betekenis: turbulente acties

water schuim 20
Vertaling van de droom: gewaagde acties

bouillon schuim 50
Interpretatie: tirannie van familieleden

een proces verliezen 25
Gevoel voor de droom: verkeerde vriendschappen

een rit missen 68
Wat betekent het: schadelijke gewoonten

een vriendschap verliezen 35
Betekenis van de droom: gebrek aan moed

bier met schuim 48
Omschrijving: gevaarlijke discussies

een quiz missen 33
Droom interpretatie: denk meer en beheer uw instincten

vlees schuim 11
Vertaling: gebabbel van vrouwen

verlies de eer 9
Droombeschrijving: depressieve bui

een pakket kwijtraken 33
Betekenis: een doel bereiken

een herkansing verliezen 87
Vertaling van de droom: je voelt je inferieur aan iemand

verlies de paraplu 18
Interpretatie: misplaatst vertrouwen

verlies uw kunstgebit 15
Gevoel voor de droom: te nemen maatregelen

een huisdier verliezen 84
Wat betekent het: gevaarlijke liefde

schuim matras 45
Betekenis van de droom: onzekere gevoelens

maak een boog ongedaan 85
Omschrijving: verborgen intriges

geld verliezen 37
Droom interpretatie: onaangenaam nieuws