Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Verlicht gebouw. Betekenis van droom en cijfers.

Ontdek wat het betekent om te dromen verlicht gebouw. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


gestut gebouw 10
Betekenis van de droom: slecht betaalde vriendschap

whitewash gebouw 79
Omschrijving: je helpt een verdienstelijk persoon

gebouw 14
Droom interpretatie: bewaar je onschuld

bouw een gebouw 6
Vertaling: onaangenaam nieuws

afbrokkelende gebouw 78
Droombeschrijving: enkele complicaties

onbewoond gebouw 13
Betekenis: geduldig werk

gesloten gebouw 37
Vertaling van de droom: moeilijke en risicovolle bedrijven

nieuw gebouw 67
Interpretatie: verdiensten en goed betaald werk

gebouw in brand 64
Gevoel voor de droom: verloren illusies

gesloopt gebouw 7
Wat betekent het: overweldigen

postgebouw 73
Betekenis van de droom: nieuws komt eraan

gebouw in aanbouw 34
Omschrijving: verandering van programma

stenen constructie 35
Droom interpretatie: beslissing te nemen

parlementsgebouw 8
Vertaling: moeilijk te verdragen

mooie constructie 44
Droombeschrijving: misplaatst vertrouwen

ontwerp een constructie 89
Betekenis: onnodige angsten

versterk een paleis 68
Vertaling van de droom: sterke schade en verdriet

oud paleis 70
Interpretatie: gerechtvaardigde wrok

bakstenen constructie 23
Gevoel voor de droom: prettige avonturen

voordeur van het gebouw 3
Wat betekent het: iemand zal je helpen

hoogte van het gebouw 60
Betekenis van de droom: redenen voor woede

paleis met tuin 26
Omschrijving: valse vleierij

stagiair in het paleis 80
Droom interpretatie: aanzienlijke verliezen

herstel een paleis 2
Vertaling: gevaarlijke mijmeringen

circuit van een gebouw 52
Droombeschrijving: moeilijke liefde

om paleis te verhogen 24
Betekenis: weinig successen door weinig moeite

ingang van een gebouw 50
Vertaling van de droom: vreugde

vallen uit het paleis 44
Interpretatie: alles zal het beste zijn

lelijke constructie 71
Gevoel voor de droom: goede zaken

open gebouw 56
Wat betekent het: loopbaanontwikkeling

verlicht atrium 28
Betekenis van de droom: roekeloze projecten

verlichte vestibule 42
Omschrijving: nuttige verduidelijkingen

aas op 10
Droom interpretatie: vreugde

verlichte begraafplaats 23
Vertaling: risicovolle bedrijven

verlichte kast 22
Droombeschrijving: stabiele situatie

verlicht theater 3
Betekenis: geheime misleidingen

vlag paleis 63
Vertaling van de droom: vermoeden te overwinnen

verlichte steeg 54
Interpretatie: complexe problemen om op te lossen

verlichte woonkamer 63
Gevoel voor de droom: liefdesverklaring

verwoeste gebouw 77
Wat betekent het: breuk van relaties

verlicht altaar 77
Betekenis van de droom: slechte vrienden

verlicht bitumen 32
Omschrijving: onopgeloste twijfels

verlichte tunnel 71
Droom interpretatie: voorbijgaande angsten

70 - klassieke smorfia: het paleis 70

verlichte schijnwerpers 9
Droombeschrijving: impulsieve acties

kroonluchter verlicht 48
Betekenis: delicate periode

verlichte kerk 49
Vertaling van de droom: beste wensen

verlichte kamer 30
Interpretatie: kortstondige verlegenheid

een gebouw beveiligen 33
Gevoel voor de droom: psychisch evenwicht

liggen op 87
Wat betekent het: goede zakelijke kansen

verlichte kerststal 49
Betekenis van de droom: spiritueel begrip

verlichte alfabet 40
Omschrijving: gevaarlijke sympathieën

verlichte weg 25
Droom interpretatie: behoefte aan rust

verlicht vierkant 70
Vertaling: intellectuele interesses

verlichte galerij 71
Droombeschrijving: voorbijgaande angsten

verlicht raam 28
Betekenis: waarschijnlijke verandering