Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Vastgelopen deuren. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom vastgelopen deuren. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


witte deuren 36
Betekenis van de droom: uitstekende vooruitzichten op een baan

verf deuren 8
Omschrijving: zelfbeheersing

bakstenen deuren 2
Droom interpretatie: verdedig jezelf en knarsetandend

in deuren breken 8
Vertaling: misverstanden in de familie

tegendeur 27
Droombeschrijving: gevaar voor breuk

oproep van de deur 33
Betekenis: voorzichtigheid met geld

een deur blokkeren 11
Vertaling van de droom: slecht bestede energieën

kijkgaatje in de deur 59
Interpretatie: stress veroorzaakt door te veel werk

houten deur 80
Gevoel voor de droom: standvastigheid

ga de deur binnen 46
Wat betekent het: oplossingen voor hartproblemen

auto deur 54
Betekenis van de droom: valse en jaloerse vrienden

schuifdeur 22
Omschrijving: alles wordt beter

krakende deur 59
Droom interpretatie: roddels en intriges

op een kier een deur 5
Vertaling: leuke ervaring

verzegel een deur 9
Droombeschrijving: gevaarlijke gevaren

kleine deur 49
Betekenis: droevige gedachten

dicht bij de deur 9
Vertaling van de droom: blijvende inzet

afluisteren op de deur 54
Interpretatie: eenzaamheid

een deur forceren 56
Gevoel voor de droom: fantasie op

glazen deur 65
Wat betekent het: je bent gedesoriënteerd

kapotte deur 73
Betekenis van de droom: schaarse energieën

perforeer een deur 3
Omschrijving: ruzies en discussies

voordeur 64
Droom interpretatie: meer geluk

deur van een kerk 29
Vertaling: langzame verbetering

voordeur van het gebouw 3
Droombeschrijving: iemand zal je helpen

Deurketting 57
Betekenis: vreemde situaties

heilige deur 90
Vertaling van de droom: veel geluk

gooi de deur open 70
Interpretatie: levendige intelligentie

Deur dicht 32
Gevoel voor de droom: verdriet en zorgen

ijzeren deur 11
Wat betekent het: helder sociaal leven

een deur openbreken 4
Betekenis van de droom: contrasten van werk

gast klopt op de deur 80
Omschrijving: gematigd temperament

deur open 78
Droom interpretatie: gunstige rapporten

deurslot 15
Vertaling: teleurstelling en argumenten

deur 18
Droombeschrijving: verveling vermoeidheid

bij de deur staan 18
Betekenis: zenuwachtige spanning

Grote deur 89
Vertaling van de droom: verveling vermoeidheid

deur van de kerk 90
Interpretatie: sereniteit van relaties

verkeerde deur 4
Gevoel voor de droom: gebrek aan zelfvertrouwen

maak een deur 18
Wat betekent het: afgunst verklaard

Wood's deur 69
Betekenis van de droom: intens werk

deur ingebroken 74
Omschrijving: gevaarlijk risico

een deurafdichting 48
Droom interpretatie: afnemende gezondheid

brede deur 24
Vertaling: gunstige afspraken

op de deur kloppen 4
Droombeschrijving: nostalgische geest

geopende deur 68
Betekenis: harmonie van relaties

draaideur 17
Vertaling van de droom: nieuwe interesses

deur op een kier 9
Interpretatie: liefdevolle relaties

kijk uit de deur 88
Gevoel voor de droom: gelukkige verandering

open de deur 1
Wat betekent het: nieuwe relaties

geheime deur 18
Betekenis van de droom: moeilijke relaties

een deur losmaken 74
Omschrijving: verraad van een vriend

open een deur 5
Droom interpretatie: ruzies met buren

deur met de sleutel erin 86
Vertaling: interessante nieuwe mogelijkheden