Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Vader zei. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom vader zei. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


zieke vader 19
Betekenis van de droom: standvastigheid

blinde vader 24
Omschrijving: desillusie van liefde

vader schreeuwde 43
Droom interpretatie: ruzies in huis

gezonde vader 54
Vertaling: beschermingen en steunen

overleden vader 45
Droombeschrijving: vitaliteit en welzijn

goede vader 25
Betekenis: voorbijgaand enthousiasme

slechte vader 22
Vertaling van de droom: fysiek uithoudingsvermogen

gewonde vader 41
Interpretatie: misstappen

vader pa 9
Gevoel voor de droom: angst voor het oordeel van een invloedrijk persoon of een meerdere

bedroefde vader 6
Wat betekent het: goede keuze

vervormde vader 73
Betekenis van de droom: interessante vriendschappen

vader slaat 35
Omschrijving: wijze resolutie

vader gearresteerd 9
Droom interpretatie: gedwarsboomd huwelijk

rijke vader 90
Vertaling: laat wroeging

strikte vader 2
Droombeschrijving: advies om te accepteren

vader aan het werk 87
Betekenis: onstabiel geluk

geestelijke vader 71
Vertaling van de droom: aangename verrassing

liefhebbende vader 90
Interpretatie: er is een speciale boodschap aan je gegeven vanuit het spirituele rijk

vader die beveelt 90
Gevoel voor de droom: nutteloze verspilling van energie

tolerante vader 58
Wat betekent het: Gevaar

autoritaire vader 54
Betekenis van de droom: kortstondige verhoging

negeer de vader 24
Omschrijving: riskante zaken

dronken vader 21
Droom interpretatie: opwinding en nervositeit

borstvoeding vader 45
Vertaling: troost

vader scheldt 63
Droombeschrijving: late spijt

bijwonen vader 30
Betekenis: gelukkig voorteken

legitieme vaderlijke 78
Vertaling van de droom: vrolijk nieuws

bel de vader 54
Interpretatie: posities van verantwoordelijkheid

eer de vader 38
Gevoel voor de droom: voorzienige hulp

lijken op de vader 68
Wat betekent het: geweldige beveiligingen

vaderlijke gerechtigheid 58
Betekenis van de droom: precaire financiële situatie

kus de vader 9
Omschrijving: volgende wijziging

feliciteer de vader 88
Droom interpretatie: economische welvaart

vertegenwoordigen de vader 88
Vertaling: briljante verklaring

gelyncht door zijn vader 65
Droombeschrijving: succes in de liefde

arme vader 53
Betekenis: kilheid van relaties

knuffel vader 38
Vertaling van de droom: wijze bedoelingen

vervang de vader 8
Interpretatie: onverwachte uitgaven

smeek de vader 19
Gevoel voor de droom: geheime ambities

dood de vader 13
Wat betekent het: offers voor ouderen

dank de vader 89
Betekenis van de droom: goede professionele keuze

zoek naar de vader 50
Omschrijving: standvastigheid

toevlucht nemen tot de vader 48
Droom interpretatie: geheime ambities

verdedig de vader 90
Vertaling: gelukkige banden

vertrouw de vader 7
Droombeschrijving: afwikkeling van verschillen

de vader afweren 6
Betekenis: verlegenheid en besluiteloosheid

ontkennen de vader 28
Vertaling van de droom: reparatie moet worden gegeven

help de vader 81
Interpretatie: vastberadenheid

zijn vader tegenkomen 31
Gevoel voor de droom: grote gevoeligheid

de vader wreken 21
Wat betekent het: gebrek aan begrip

woon bij de vader 88
Betekenis van de droom: grote ambities

streel de vader 24
Omschrijving: nieuwe energieën

gehoorzaam de vader 90
Droom interpretatie: ernstige en wederkerige gevoelens

beledig de vader 60
Vertaling: pijnlijke verrassing

ruzie met de vader 44
Droombeschrijving: wantrouwen om te overwinnen