Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Vader in pak. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom vader in pak. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


vader pa 9
Betekenis van de droom: angst voor het oordeel van een invloedrijk persoon of een meerdere

vader te voet 3
Omschrijving: enthousiasme en uitbundigheid

papa in werking 81
Droom interpretatie: vertragingen en ontheffingen

papa op het balkon 70
Vertaling: vruchtbare relaties

asbest pak 40
Droombeschrijving: radicale veranderingen

paus 58
Betekenis: ongeluk trieste en treurige gebeurtenis

camouflage pak 42
Vertaling van de droom: periode van nervositeit

paus hoed 31
Interpretatie: slechte sociale periode

vader hoed 8
Gevoel voor de droom: ongerechtvaardigde emoties

zieke paus 48
Wat betekent het: momenten van opwinding

dode paus 85
Betekenis van de droom: toeval

paus bij de raad 66
Omschrijving: sterke banden van vriendschap en genegenheid

paus prediken 17
Droom interpretatie: leuke programma's

juich de paus toe 5
Vertaling: goed nieuws

paus aanval 90
Droombeschrijving: moeilijke relaties

bezoekende paus 54
Betekenis: goede organisatie

vader 44
Vertaling van de droom: heel goed voorteken

paus in processie 16
Interpretatie: het bereiken van een begeerd doel

Paus troonde 9
Gevoel voor de droom: nieuwe ideeën die moeten worden geïmplementeerd

paus in audiëntie 21
Wat betekent het: vleiende waardering

Monument van de paus 50
Betekenis van de droom: onnodige opstanden

wollen pak 50
Omschrijving: nieuwe verantwoordelijkheden

een pak afleveren 6
Droom interpretatie: interessant nieuws

paus onder de kardinalen 6
Vertaling: sterke gehechtheid aan tradities

wees de paus 88
Droombeschrijving: geluk en vrede

paus die de mis viert 10
Betekenis: uren van intense vreugde

zie de paus 7
Vertaling van de droom: sereniteit van geest

ga met de paus mee 48
Interpretatie: het is een goede prognose in de zomer en slecht in de winter

gewonde paus 88
Gevoel voor de droom: verlangen naar vreugde

praat met de paus 90
Wat betekent het: opheldering van problemen

aanbid de paus 65
Betekenis van de droom: gunstige veranderingen

verkiezing van de paus 30
Omschrijving: gelukkige nieuwe mogelijkheden

genade van de paus 8
Droom interpretatie: verwezenlijking van idealen

kerk met paus 83
Vertaling: vreedzame relaties

keizer met de paus 31
Droombeschrijving: je voelt je beoordeeld

paus die bekent 6
Betekenis: zaken moeten worden verduidelijkt

absolutie van de paus 43
Vertaling van de droom: geheime straffen

troon met de paus 5
Interpretatie: nieuwe hoop

altaar met de paus 3
Gevoel voor de droom: welwillendheid van oudere mensen

oud pak 71
Wat betekent het: ernst van het doel

pleidooi voor de paus 18
Betekenis van de droom: bevredigende resultaten

paus die trouwt 63
Omschrijving: uitstel van een reis

een jurk ruïneren 65
Droom interpretatie: onnodige angsten

ik win 77
Vertaling: voorteken van onheil

kus de ring aan de paus 11
Droombeschrijving: sterke indrukbaarheid

in kostuum zijn 5
Betekenis: oprechte genegenheid

kostuum receptie 54
Vertaling van de droom: voorbijgaande avonturen

dans in kostuum 71
Interpretatie: slecht idee

kroning van de paus 80
Gevoel voor de droom: vijandschap gewonnen

tiara op het hoofd van de paus 87
Wat betekent het: nieuwe spirituele interesses

plons de jurk 2
Betekenis van de droom: indiscretie van een vriend

koop een jurk 11
Omschrijving: precieze ideeën

maskerade in kostuum 57
Droom interpretatie: misverstand met een oudere persoon