Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Toekomstige graad. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom toekomstige graad. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


toekomstige gebeurtenis 60
Betekenis van de droom: bedenkingen

raad de toekomst 52
Omschrijving: illusies verdwenen

voorspelling van de toekomst 18
Droom interpretatie: gebrek aan beveiliging

goochelaar die de toekomst voorspelt 13
Vertaling: verwijdering van gevaren

toekomst 67
Droombeschrijving: hoopt

vertrouwen in de toekomst 32
Betekenis: nuttige tips

toekomst voorspellen 33
Vertaling van de droom: juiste intuïtie

om de toekomst te horen van de astroloog 15
Interpretatie: ongegronde kwellingen pijn en verlegenheid

denk aan de toekomst 90
Gevoel voor de droom: inspanningen beloond

zorgen maken over de toekomst 66
Wat betekent het: besluiteloosheid om te overwinnen

afstuderen in literatuur 88
Betekenis van de droom: ontrouw

afstuderen in de geneeskunde 25
Omschrijving: oneerlijke beslissingen

afgestudeerd in economie 10
Droom interpretatie: slecht voorteken

haal de graad 38
Vertaling: zenuwachtige spanning

afgestudeerd in de rechten 9
Droombeschrijving: geest van observatie

afgestudeerd 16
Betekenis: oppositie

afgestudeerd in filologie 24
Vertaling van de droom: verborgen vijanden

afgestudeerd burger 69
Interpretatie: ontmoediging

militair afgestudeerd 36
Gevoel voor de droom: Helpen

afgestudeerd religieus 28
Wat betekent het: geldverlies

graad van majoor 63
Betekenis van de droom: valse alarmen

Diploma uitreiking 70
Omschrijving: sociaal succes

vrijgezel een broer 9
Droom interpretatie: nieuws van familieleden

vrijgezel een vriend 19
Vertaling: onrealiseerbare ideeën

afstuderen gunst 5
Droombeschrijving: contraproductieve oprechtheid

vieren afstuderen 30
Betekenis: je innerlijke problemen vragen om een ​​oplossing

zoon is afgestudeerd 60
Vertaling van de droom: gevaar vermeden

vormen een betovering 45
Interpretatie: durf en kwaad

metrische graad 81
Gevoel voor de droom: lang maar moeilijk leven

vrijgezel zoon 11
Wat betekent het: geheime ontheffingen

astronomische graad 45
Betekenis van de droom: fysieke en mentale energie

diploma van specialisatie 74
Omschrijving: koppigheid en trots

mate 73
Droom interpretatie: vrolijk nieuws

zoon met een diploma 20
Vertaling: binnenkort zul je tevreden zijn

eindexamen 21
Droombeschrijving: behoefte aan zelfbeheersing

lage opstap 75
Betekenis: rechten die moeten worden afgedwongen

houten opstapje 18
Vertaling van de droom: gedwarsboomde belangen

feliciteer met een diplomauitreiking 41
Interpretatie: sentimenteel begrip

altaar stap 77
Gevoel voor de droom: onnodige problemen

Militaire kwaliteit 6
Wat betekent het: sterke en oprechte vriendschappen

mate van alcohol 18
Betekenis van de droom: geldverlies

Universitair diploma 81
Omschrijving: heimwee naar hun eigen jeugd

een diploma uitgeven 30
Droom interpretatie: redenen voor wrok

onderteken diploma's 54
Vertaling: slechte relaties

major in wiskunde 9
Droombeschrijving: nieuwe opdrachten

vier de titel 48
Betekenis: winnen van vijandigheden

afgestudeerd in filosofie 11
Vertaling van de droom: nieuwe sentimentele interesses

pianodiploma 64
Interpretatie: meningsverschillen met familieleden

gouden medaille diploma 43
Gevoel voor de droom: leuke uitnodiging

diploma van schone kunsten 13
Wat betekent het: onvoorzichtige attitudes

abt die ons komt ontmoeten 31
Betekenis van de droom: onoprechtheid

abt met de trein 47
Omschrijving: geluk in de liefde

abt in vliegtuig 13
Droom interpretatie: tijdelijke moeilijkheden

abdis van het klooster 68
Vertaling: stil leven

abdis in de kerk 84
Droombeschrijving: interessant nieuws