Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Teken ontslagbrief. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom teken ontslagbrief. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


slotbrief 44
Betekenis van de droom: tijdelijke oppositie

antwoord per brief 90
Omschrijving: wijsheid van doel

met ontslag worden bedreigd 11
Droom interpretatie: je doet iets verkeerd op je werk

teken een brief 52
Vertaling: overdreven emotionaliteit

brief blad 55
Droombeschrijving: begrip met vrienden

zakelijke brief 62
Betekenis: gebrek aan reflectie

kennisgeving van ontslag 47
Vertaling van de droom: je wilt altijd vechten voor je idealen

brief stuur het 81
Interpretatie: iets in uw dagelijkse leven heeft uw aandacht nodig

brief van zijn zoon 3
Gevoel voor de droom: voorzichtigheid geboden

geheime brief 15
Wat betekent het: geld terug

anonieme brief 50
Betekenis van de droom: fouten die moeten worden hersteld

hij bezorgde een brief 8
Omschrijving: gunstige werkprojecten

minnaar brief 3
Droom interpretatie: organisatorische capaciteit

pastorale brief 40
Vertaling: verovering van privileges

brief uit amerika 15
Droombeschrijving: denk je dat er mensen zijn die emotioneel afstandelijk zijn

brief met postzegels 54
Betekenis: familie ruzies

brief vermeld in rouw 73
Vertaling van de droom: vreugde en sereniteit

uitdrukkelijke brief 16
Interpretatie: je moet koste wat het kost praten

teken decreten 32
Gevoel voor de droom: loopbaanontwikkeling

circulaire 39
Wat betekent het: affectieve oppervlakkigheid

verzegel een brief 36
Betekenis van de droom: fysieke vermoeidheid

gesloten brief 65
Omschrijving: emotioneel karakter

breng een brief 49
Droom interpretatie: obstakels overwinnen

brief van haar vriend 60
Vertaling: moeilijkheid om niet te onderschatten

sluit een brief af 55
Droombeschrijving: schadelijke relaties

lees een brief 9
Betekenis: bitter evenwicht

Schrijf een brief 54
Vertaling van de droom: vreugden van liefde

stuur een brief 38
Interpretatie: sereniteit van ideeën

scheur een brief af 72
Gevoel voor de droom: regeling van een deal

open brief 29
Wat betekent het: gesloten karakter

brief van een vriend 1
Betekenis van de droom: verlies en schade

kopieer een brief 2
Omschrijving: goede trouw verraden

bezorg een brief 37
Droom interpretatie: je wilt geen enkele verantwoordelijkheid hebben

vertaal een brief 20
Vertaling: obstakels overwonnen

transcribeer een brief 8
Droombeschrijving: problemen met medewerkers

onderschrijven een brief 84
Betekenis: spontaan welkom

stempel een brief 55
Vertaling van de droom: goede ideeën om uit te voeren

herlees een brief 48
Interpretatie: nieuws komt eraan

zorg voor een brief 26
Gevoel voor de droom: u kunt een zekere continuïteit aan uw activiteiten geven

een brief aanbevelen 15
Wat betekent het: ongegronde angsten

dappere brief 1
Betekenis van de droom: gepassioneerde ideeën

open een brief 24
Omschrijving: hoop verdwenen

maak een brief los 5
Droom interpretatie: overdreven dynamiek

teken vergunningen 29
Vertaling: discussies met familieleden

songteksten 2
Droombeschrijving: nieuwe kans of uitdaging

schrijf een anonieme brief 16
Betekenis: spijt

ontvang een anonieme brief 70
Vertaling van de droom: absolutisme in liefde

teken geschriften 84
Interpretatie: echtelijke conflicten

rijbewijzen ondertekenen 35
Gevoel voor de droom: moed in actie

originele brief 77
Wat betekent het: onverwacht nieuws

ondertekenen 9
Betekenis van de droom: beschamende dienstbaarheid