Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Team toernooi. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom team toernooi. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


steekspel toernooi 39
Betekenis van de droom: vreugde

architectenteam 16
Omschrijving: liefde voor orde

tightknit team 33
Droom interpretatie: je bent vol van je energieën

financier in het team 27
Vertaling: verspreide activiteit

koninklijke stal 38
Droombeschrijving: nieuws uit een brief

paar zwarte paarden 89
Betekenis: risicovolle bedrijven

paardenteam 24
Vertaling van de droom: succes

redders 70
Interpretatie: tests om te overwinnen

eskader 17
Gevoel voor de droom: oorlog

onze apparatuur 62
Wat betekent het: slecht voorteken

games kampioenschap 90
Betekenis van de droom: nieuwe sociale relaties

paneel 41
Omschrijving: ruzie met familieleden

voorman 20
Droom interpretatie: periode van sterke werkstress

dubbel zoveel personeel 80
Vertaling: gedwarsboomd succes

militaire bemanning 27
Droombeschrijving: verlegenheid om te overwinnen

groepsreizen met vrienden 50
Betekenis: nutteloos gebabbel

nationaal basketbalteam 27
Vertaling van de droom: zwak karakter

wapen van een politieke partij 6
Interpretatie: standvastigheid in het werk

lam ging slecht 40
Gevoel voor de droom: onverwachte toename van geluk

opgericht 77
Wat betekent het: overmatige beïnvloedbaarheid

muiterij van de bemanning 88
Betekenis van de droom: slechte gewoontes

roosteren aan het spit 28
Omschrijving: verlies van een vriend

bagage 74
Droom interpretatie: je gaat op reis

gecontroleerde bagage 32
Vertaling: verlaten van een vriend

vergeten bagage 87
Droombeschrijving: ongebreidelde ambitie

verloren bagage 12
Betekenis: Goed nieuws

in beslag genomen bagage 32
Vertaling van de droom: slecht humeur

gestolen bagage 75
Interpretatie: hard werken beloond

bagage verbrand 22
Gevoel voor de droom: ondankbaarheid van een vriend

bagage verzenden 19
Wat betekent het: moeite met werken

ontvang een tas 20
Betekenis van de droom: onaangenaam ongeluk

stoombad 30
Omschrijving: illusies van liefde

Stoomboot 70
Droom interpretatie: voordelige positie

kraag omgeslagen 33
Vertaling: nauwkeurigheid bij het doen van het werk

steek de vuurpot aan 68
Droombeschrijving: advies nodig

ALPE 20
Betekenis: gezondheid en een lange levensduur

bijen cirkelen rond de korf 70
Vertaling van de droom: productief werk

aartsbisschop die zich de rug toekeert 60
Interpretatie: verschillende gevaren

stoomketel 47
Gevoel voor de droom: voorbijgaande ontevredenheid

stoom verwarmer 15
Wat betekent het: ijdele hoop

zet een verwarming aan 9
Betekenis van de droom: genante situatie

zingende stornelli 16
Omschrijving: haalbare projecten

geasfalteerde wegen 81
Droom interpretatie: bewijs van liefde

stoomschoorsteen 80
Vertaling: gunstige resultaten

omzeil een man 80
Droombeschrijving: ongecontroleerde impulsen

omzeil een vrouw 12
Betekenis: ongunstige verandering

omzeil een oude man 86
Vertaling van de droom: onvoorzichtig gedrag

een gehandicapt persoon omzeilen 37
Interpretatie: schijn die bedriegt

bemanning 32
Gevoel voor de droom: blijk van vertrouwen

bemanning van matrozen 11
Wat betekent het: blijk van vertrouwen

bemanning van veroordeelden 39
Betekenis van de droom: in tegenstelling tot ondergeschikten

bemanning van boosdoeners 75
Omschrijving: prestaties in de liefde

trousseau 55
Droom interpretatie: er komt een bruiloft in uw familie

naai je eigen kit 47
Vertaling: verkeerde intuïties

deponeer koffers 44
Droombeschrijving: persoonlijke bevestiging

een bedrijf runnen 44
Betekenis: verovering van gezag

schroevendraaier 90
Vertaling van de droom: zullen