Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Springende zoon. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom springende zoon. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


slechte zoon 80
Betekenis van de droom: interessante medewerkers

dief zoon 41
Omschrijving: crisis van rebellie

gekke zoon 89
Droom interpretatie: situaties die moeten worden opgelost

dronken zoon 69
Vertaling: nuttige beveiligingen

verdronken zoon 60
Droombeschrijving: welvaart

krab zoon 46
Betekenis: veel geluk

onderdanige zoon 17
Vertaling van de droom: prestaties van intentie

zoon kreupel 1
Interpretatie: herstellende gezondheid

voetballer zoon 55
Gevoel voor de droom: gerechtelijke etiquette en trots

zoon met een diploma 20
Wat betekent het: binnenkort zul je tevreden zijn

schooljongen zoon 4
Betekenis van de droom: slagen voor tests

zoon in de gevangenis 7
Omschrijving: gevaar afgewend

beleefde zoon 56
Droom interpretatie: neiging tot rebellie

zoon verliefd 38
Vertaling: standpunt moet worden verduidelijkt

perverse zoon 29
Droombeschrijving: onnodige zorgen voor de kinderen

verwende zoon 65
Betekenis: je bent zeker van jezelf

goed opgeleide zoon 90
Vertaling van de droom: verlies van een voorwerp

veroordeelde zoon 20
Interpretatie: te beheersen uitgaven

zoon priester 14
Gevoel voor de droom: persoonlijke voldoening

soldaat zoon 24
Wat betekent het: ambities vervuld

zoon is afgestudeerd 60
Betekenis van de droom: gevaar vermeden

onwetende zoon 89
Omschrijving: nutteloze sterke angst

ontsnapte zoon 17
Droom interpretatie: je moet vertrouwen hebben in jezelf

zoon 60
Vertaling: hoop potentieel of jong deel van jezelf

vrijgezel zoon 11
Droombeschrijving: geheime ontheffingen

een zoon hebben 55
Betekenis: geluk

de zoon van de speler 45
Vertaling van de droom: geldverlies

zieke zoon 6
Interpretatie: inspannende ervaringen

roekeloze zoon 22
Gevoel voor de droom: kortstondig verdriet

geïnvesteerde zoon 57
Wat betekent het: welverdiende geluk

aanhankelijke zoon 31
Betekenis van de droom: goede voortekenen

militaire zoon 15
Omschrijving: onzekere gevoelens

red een zoon 18
Droom interpretatie: goede deals

zoon monnik 13
Vertaling: misleidingen en roddels

een zoon wreken 42
Droombeschrijving: concessies te doen

goede zoon 88
Betekenis: gerechtvaardigde wrok

zie zoon 25
Vertaling van de droom: economische zorgen

backend processor zoon 62
Interpretatie: succesvol in economische projecten

dode zoon 5
Gevoel voor de droom: verborgen valkuilen

getrouwde zoon 12
Wat betekent het: familie zorgen

zoon aan het werk 65
Betekenis van de droom: projecten die mislukken

ontvoerde zoon 56
Omschrijving: een milde ziekte zal uw kind treffen

bel een kind 72
Droom interpretatie: Goed bedrijf

een misvormd kind 39
Vertaling: grote teleurstelling

werkloos kind 77
Droombeschrijving: geld terug

doop van een zoon 9
Betekenis: inspanningen die moeten worden geleverd

adviseer een kind 46
Vertaling van de droom: goede relaties

brief van zijn zoon 3
Interpretatie: voorzichtigheid geboden

delegeer een kind 80
Gevoel voor de droom: wrok en onenigheid

een kind belasteren 19
Wat betekent het: tegenslagen te overwinnen

een kind klauteren 32
Betekenis van de droom: obstakels en moeilijkheden

wend je tot een kind 74
Omschrijving: consistentie in principes

denk opnieuw aan een kind 60
Droom interpretatie: sterke persoonlijkheid

opstandige zoon 4
Vertaling: kortstondige irritatie