Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Spring over een obstakel. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom spring over een obstakel. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


spring over een obstakel 30
Betekenis van de droom: gedwarsboomde activiteit

klim over een obstakel 18
Omschrijving: wantrouwen jegens anderen

obstakel tegenkomen 3
Droom interpretatie: ambities en projecten

een obstakel overwinnen 6
Vertaling: goede gezondheid

obstakel zetten 48
Droombeschrijving: geldverlies

om een ​​obstakel heen komen 71
Betekenis: beschouw jezelf niet als te slim

verwijder een obstakel 36
Vertaling van de droom: problemen op te lossen

obstakel verwijderd 4
Interpretatie: positief nieuws

onoverkomelijk obstakel 67
Gevoel voor de droom: je moet snel een beslissing nemen

spring over een heg 84
Wat betekent het: ongecontroleerde acties

spring uit een boom 34
Betekenis van de droom: gevaar afgewend

struikelblok 10
Omschrijving: dingen in je leven die je moet overwinnen

spring in de rivier 6
Droom interpretatie: gecompenseerd bedrijvigheid

spring in het meer 2
Vertaling: moed in actie

spring met de parachute 21
Droombeschrijving: vriendelijkheid jegens familieleden

van een muur springen 23
Betekenis: inconsistente angst

spring in de zee 18
Vertaling van de droom: verbeteringen die moeten worden aangebracht

spring van een toren 76
Interpretatie: onthullende dromen

spring uit bed 31
Gevoel voor de droom: verlies van vriendschap

spring de trap af 64
Wat betekent het: binnenlandse problemen

spring uit het vliegtuig 26
Betekenis van de droom: pech en veel verdriet

spring uit het raam 21
Omschrijving: ongebreidelde passie

spring 16
Droom interpretatie: je komt ongedeerd uit gevaar

gooi jezelf in het vuur 41
Vertaling: naschok

spring greppels 87
Droombeschrijving: openbare belediging

een obstakel afbreken 48
Betekenis: tegenwoordigheid van geest

klim over een gracht 38
Vertaling van de droom: u zult de moeilijkheden overwinnen

spring van een brug 25
Interpretatie: ijver beloond

obstakel overwinnen 62
Gevoel voor de droom: concrete voorstellen

gooi jezelf in een put 12
Wat betekent het: slechte reflecties

springtouw 32
Betekenis van de droom: genereuze impulsen

gooi jezelf uit het raam 16
Omschrijving: overmatige passie

boomkikker springen 35
Droom interpretatie: sentimentele intriges

hindernisbaan 13
Vertaling: innerlijk conflict

klim over het hek 18
Droombeschrijving: je staat jezelf kleine ontsnappingen toe

spring een sloot 12
Betekenis: geschillenbeslechting

gezicht obstakel 36
Vertaling van de droom: tijdelijke belemmeringen

klim over een muur 13
Interpretatie: slechte tolerantie

klim over een poort 11
Gevoel voor de droom: emotionele gevoeligheid

spring over de muur 76
Wat betekent het: obstakels om onder ogen te zien

kinderen springen 70
Betekenis van de droom: verzonken

skydiver springen 27
Omschrijving: valse vriendschappen

spring van het paard 72
Droom interpretatie: gebrek aan enthousiasme

springkanarie 89
Vertaling: kans op veranderingen

zie springende reeën 24
Droombeschrijving: plezier tussen vrienden

zie kikkers springen 81
Betekenis: verdriet

overspringen 78
Vertaling van de droom: gevoel voor verhoudingen

wegversperring 4
Interpretatie: moeilijke zaken

er overheen klimmen 63
Gevoel voor de droom: u zult de moeilijkheden overwinnen

de weg voor iemand blokkeren 64
Wat betekent het: mentale conditionering

lege ketenen 64
Betekenis van de droom: keuze te over