Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Schoonvader spreekt vrolijk. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom schoonvader spreekt vrolijk. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


graag maken 81
Betekenis van de droom: zenuwachtige spanning

blij met een overwinning 9
Omschrijving: overweldigende logica

gelukkig gevolg 49
Droom interpretatie: gezinswelzijn

blij met de winst 3
Vertaling: ernstige risico's

gelukkige molen 89
Droombeschrijving: ernstige spanning

blij met werk 84
Betekenis: ongemak in de familie

wees vrolijk 11
Vertaling van de droom: goed nieuws binnenkort

blij met haar man 40
Interpretatie: variabel geluk

bel de vader 54
Gevoel voor de droom: posities van verantwoordelijkheid

blij om te winnen 6
Wat betekent het: ongecontroleerde agitatie

gewonde vader 41
Betekenis van de droom: misstappen

lijken op de vader 68
Omschrijving: geweldige beveiligingen

doe alsof je gelukkig bent 88
Droom interpretatie: verkeerde oriëntatie

vader pa 9
Vertaling: angst voor het oordeel van een invloedrijk persoon of een meerdere

vader scheldt 63
Droombeschrijving: late spijt

bedroefde vader 6
Betekenis: goede keuze

vervormde vader 73
Vertaling van de droom: interessante vriendschappen

vader slaat 35
Interpretatie: wijze resolutie

vader gearresteerd 9
Gevoel voor de droom: gedwarsboomd huwelijk

bijwonen vader 30
Wat betekent het: gelukkig voorteken

dode vrouw spreekt 36
Betekenis van de droom: periode van verveling

kus de vader 9
Omschrijving: volgende wijziging

rijke vader 90
Droom interpretatie: laat wroeging

strikte vader 2
Vertaling: advies om te accepteren

vader aan het werk 87
Droombeschrijving: onstabiel geluk

blij voor de liefde 18
Betekenis: veel mensen die van je houden

geestelijke vader 71
Vertaling van de droom: aangename verrassing

vertegenwoordigen de vader 88
Interpretatie: briljante verklaring

liefhebbende vader 90
Gevoel voor de droom: er is een speciale boodschap aan je gegeven vanuit het spirituele rijk

vader die beveelt 90
Wat betekent het: nutteloze verspilling van energie

praten in de kerk 45
Betekenis van de droom: aandacht en achting

legitieme vaderlijke 78
Omschrijving: vrolijk nieuws

goede vader 25
Droom interpretatie: voorbijgaand enthousiasme

schoonvader 82
Vertaling: hulp in nood

praten aan de bar 66
Droombeschrijving: gebrek aan controle

gelukkig huwelijk 17
Betekenis: onrealiseerbare goede bedoelingen

dronken vader 21
Vertaling van de droom: opwinding en nervositeit

gelukkige geboorte 87
Interpretatie: pijnbestendigheid

zieke vader 19
Gevoel voor de droom: standvastigheid

blinde vader 24
Wat betekent het: desillusie van liefde

negeer de vader 24
Betekenis van de droom: riskante zaken

vader schreeuwde 43
Omschrijving: ruzies in huis

Vrolijk persoon 36
Droom interpretatie: probeer dicht bij de mensen te zijn waar je om geeft

knuffel vader 38
Vertaling: wijze bedoelingen

vervang de vader 8
Droombeschrijving: onverwachte uitgaven

smeek de vader 19
Betekenis: geheime ambities

autoritaire vader 54
Vertaling van de droom: kortstondige verhoging

gezonde vader 54
Interpretatie: beschermingen en steunen

dood de vader 13
Gevoel voor de droom: offers voor ouderen

dank de vader 89
Wat betekent het: goede professionele keuze

zoek naar de vader 50
Betekenis van de droom: standvastigheid

toevlucht nemen tot de vader 48
Omschrijving: geheime ambities

verdedig de vader 90
Droom interpretatie: gelukkige banden

vertrouw de vader 7
Vertaling: afwikkeling van verschillen

de vader afweren 6
Droombeschrijving: verlegenheid en besluiteloosheid