Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Schoonmoeder borstelen. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom schoonmoeder borstelen. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


bezem 3
Betekenis van de droom: je laat iets los

breng de schoonmoeder naar beneden 18
Omschrijving: spreiding van krachten

bezem voor plafonds 51
Droom interpretatie: gevaarlijke relaties

bezem met handvat 7
Vertaling: plotselinge verandering

touw bezem 75
Droombeschrijving: Nieuwe ervaringen

tuin bezem 67
Betekenis: geaccentueerde nervositeit

granaat of bezem 13
Vertaling van de droom: veel goed nieuws in zicht

bezem van sorghum 87
Interpretatie: herinneringen van het verleden

stok van de bezem 59
Gevoel voor de droom: diefstallen geleden

stro bezem 49
Wat betekent het: inkomsten die vervagen

oude bezem 15
Betekenis van de droom: sentimentele crises

sla met de bezem 1
Omschrijving: geïnteresseerde raden

bezem spelen 18
Droom interpretatie: ruzies om te vermijden

bezem zonder steel 11
Vertaling: aanpassingsvermogen aan omstandigheden

bezem voor schoenen 7
Droombeschrijving: succesvolle afronding van een deal

bezem voor kleding 22
Betekenis: vreugde en gezondheid

geef de bezem weg 86
Vertaling van de droom: gewetenloze houdingen

verbrand de bezem 61
Interpretatie: verlangen om te ontsnappen

gebruik de bezem 85
Gevoel voor de droom: ongegronde zorgen

schoonmoeder 38
Wat betekent het: vrede in het gezin

koop de bezem 6
Betekenis van de droom: belooft te houden

vlieg op de bezem 8
Omschrijving: gevaarlijke gevaren

befana op de bezem 12
Droom interpretatie: herinneringen van het verleden

kleine bezem 49
Vertaling: slechte toewijding om te werken

heks op bezem 10
Droombeschrijving: gevaarlijke ruzies met vrienden

eens met de schoonmoeder 42
Betekenis: nieuws in de familie

goede schoonmoeder 8
Vertaling van de droom: gebabbel en contrasten

ruzie met de schoonmoeder 13
Interpretatie: nieuwe kennissen

woon bij de schoonmoeder 78
Gevoel voor de droom: overmatige beïnvloedbaarheid

bezemsteel 4
Wat betekent het: je weet niet hoe je je wapens moet gebruiken

oude schoonmoeder 83
Betekenis van de droom: noodzakelijke aanpassing

stofzuiger 54
Omschrijving: goede gezondheid

stofzuiger wilt schoonmaken 25
Droom interpretatie: vernieuw je

factuur die vervalt 31
Vertaling: buitensporige zorgen

tapijten borstelen 65
Droombeschrijving: innovatieve inspanningen

tuinman die schoffel 25
Betekenis: aankomend nieuws

koning op de vlucht 28
Vertaling van de droom: grote intuïtie

je haar borstelen 88
Interpretatie: melancholie

vallende ridder 89
Gevoel voor de droom: risicovolle bedrijven

vallende werknemer 14
Wat betekent het: oppositie door een jonge man

werkende abdis 47
Betekenis van de droom: gevaarlijke illusies

verpleegster vallen 33
Omschrijving: misverstanden uit interesse

vallende danser 59
Droom interpretatie: verwacht een grote verrassing

bandiet vechten 40
Vertaling: sentimentele avonturen

tuinman schoonmaken 4
Droombeschrijving: vreugde van een verovering

dronken lachen 63
Betekenis: diepte van gedachten

vallende metselaar 7
Vertaling van de droom: dubbelzinnige beveiligingen

boer die schoffel 25
Interpretatie: toename van activa

jager aan het eten 25
Gevoel voor de droom: onverwachte obstakels

abt lopen 65
Wat betekent het: ruzies in de familie

plaatsvervangend schrijven 78
Betekenis van de droom: pijnlijke teleurstellingen

duiker duiken 10
Omschrijving: kwellingen van het hart

kleermaker proberen 40
Droom interpretatie: impulsiviteit en nervositeit